Zatrudnimy do pracy w Poradni Neurologicznej specjalistę w dziedzinie neurologii, lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii albo lekarza w trakcie specjalizacji (min. ukończony 2 rok specjalizacji oraz potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności do samodzielnej pracy w poradni specjalistycznej) - 2 dni w tygodniu. Warunki do uzgodnienia.