Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne w dniu 09.01.2019r. w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowane przez Mazowiecki  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia

Rejestracja telefoniczna: 58 325 76 02, 58 325 76 05.