Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie informuje o planowanym niszczeniu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie leczonych w oddziałach szpitalach w 1998r. oraz możliwości odbioru w/w dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia.
Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie informuje o planowanym niszczeniu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie leczonych w oddziałach szpitalach w 1998r. oraz możliwości odbioru w/w dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia.
Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie informuje o planowanym niszczeniu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie leczonych w oddziałach szpitalach w 1998r. oraz możliwości odbioru w/w dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia.