Informacja dla pacjentów i ich rodzin w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem (SARS-CoV-2)

Pacjent manifestujący objawy i spełniający poniższe kryteria powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. Kryteria kliniczne: każda osoba, u której wystąpił objaw ostrej infekcji układu oddechowego: • gorączka, • kaszel, • duszność. Kryteria epidemiologiczne: każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem wyżej wymienionych objawów