Pacjent manifestujący objawy i spełniający poniższe kryteria powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. Kryteria kliniczne: każda osoba, u której wystąpił objaw ostrej infekcji układu oddechowego: • gorączka, • kaszel, • duszność. Kryteria epidemiologiczne: każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem wyżej wymienionych objawów spełniała następujące kryteria: • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2, • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym), • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie nie posiada oddziału zakaźnego. W związku z tym prosimy pacjentów manifestujących objawy i spełniających kryteria o zgłaszanie się do najbliższego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37.
Pacjent manifestujący objawy i spełniający poniższe kryteria powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Kryteria kliniczne:
każda osoba, u której wystąpił objaw ostrej infekcji układu oddechowego:
• gorączka,
• kaszel,
• duszność.

Kryteria epidemiologiczne:
każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem wyżej wymienionych objawów spełniała następujące kryteria:
• podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2,
• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),
• pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie nie posiada oddziału zakaźnego. W związku z tym prosimy pacjentów manifestujących objawy i spełniających kryteria o zgłaszanie się do najbliższego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37.
Pacjent manifestujący objawy i spełniający poniższe kryteria powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Kryteria kliniczne:
każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
• gorączka,
• kaszel,
• duszność.

Kryteria epidemiologiczne:
każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
• podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2,
• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),
• pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie nie posiada oddziału zakaźnego. W związku z tym prosimy pacjentów manifestujących objawy i spełniających kryteria o zgłaszanie się do najbliższego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37.
Pacjent manifestujący objawy i spełniający poniższe kryteria powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. Kryteria kliniczne: każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: • gorączka, • kaszel, • duszność. Kryteria epidemiologiczne: każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów: • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2, • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym), • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie nie posiada oddziału zakaźnego. W związku z tym prosimy pacjentów manifestujących objawy i spełniających kryteria o zgłaszanie się do najbliższego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37.
Pacjent manifestujący objawy i spełniający poniższe kryteria powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Kryteria kliniczne:
każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
• gorączka,
• kaszel,
• duszność.

Kryteria epidemiologiczne: każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
• podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2,
• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),
• pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie nie posiada oddziału zakaźnego. W związku z tym prosimy pacjentów manifestujących objawy i spełniających kryteria o zgłaszanie się do najbliższego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37.