Oferty pracy

SPZZOZ w Wyszkowie poszukuje lekarza gastrologa do pracy w Poradni Gastroenterologicznej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 29 743 79 34 lub mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

– lekarza pulmonologa do pracy w Poradni Pulmonologicznej
– lekarza neurologa do pracy do pracy w Poradni Neurologicznej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni położną do pracy  w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu:
Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

  • lekarza chorób wewnętrznych  lub w trakcie specjalizacji bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale chorób wewnętrznych i w oddziale kardiologicznym
  • lekarza neonatologa lub w trakcie specjalizacji bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale neonatologicznym
  • specjalistę psychoterapii

SPZZOZ w Wyszkowie posiada:

wolne miejsca akredytacyjne z neonatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej.
Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem   telefonu (29) 743-79-34
Aplikacje należy składać bezpośrednio w Kancelarii Szpitala (pok 10) bądź przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl