Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,
wejście H,  I piętro, pok. 106 i 107
Telefony: 29 742 35 09, 29 743 70 00 (centrala)

Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej u świątecznej opieki zdrowotnej po godzinie 18:00 do 8:00 rano dnia następnego zaś całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatnie udzielane bez skierowania.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujacych bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodzi może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń Podstawowje Opieki Zdrowotnej w nocy i święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39 stopni) szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustające mimo stosowanie leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub ludzi w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawó, kończyn itp.,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.