Zapraszamy Pacjentów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!

Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową: https://www.cmj.org.pl/ankiety/wwy

lub za pomocą kodu QR:

 

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.