Poradnia Urologiczna

Zapisy w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej osobiście lub telefonicznie pod numerem
(029)743-76-58.

W poradni przyjmuje lekarz:

lek. med. Grzegorz Piotrowicz – specjalista urolog

lek.med. Damian Sujecki – specjalista urolog

Cennik usług

1.

Konsultacja urologiczna

110,00zł


Na badania laboratoryjne wykonywane w Laboratorium Analitycznym naszego Zakładu pacjentom Poradni Urologicznej przysługuje 20% zniżka.