SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

 • Adres

  ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
  07-200 Wyszków

 • Email

  kancelaria@szpitalwyszkow.pl

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wszelkie Państwa zapytania, żądania, odwołania, zażalenia, itp. kierowane do SPZZOZ w Wyszkowie drogą elektroniczną powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej.
Nie odpowiadamy na maile anonimowe!

OPIEKA SZPITALNA

 • Oddział Chorób Wewnętrznych

  Ordynator lek. Adam Pieniążek – 29 743 76 88
  Pielęgniarka Oddziałowa Małgorzata Stalmach 743 76 79

 • Oddział Pediatryczny

  Ordynator lek. Elżbieta Mitkowska  – 29 743 76 32
  Pielęgniarka Oddziałowa Iwona Kaflik – 29 743 76 35

 • Oddział Anestezjelogii i Intensywnej Terapii

  Ordynator lek. Wojciech Żubrowski – 29 743 79 07
  Pielęgniarka Oddziałowa Jolanta Ząbek – 29 743 76 36

 • Oddział Chirurgiczny Ogólny

  Ordynatora lek. Tadeusz Cichocki – 29 742 95 57
  Pielęgniarka Oddziałowa Jolanta Krawczyk – 29 743 76 16

 • Blok Operacyjny

  Kierownik Bloku Operacyjnego – dr nauk med. Wojciech Trusiński

  Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Sztorc – 29 743 76 27

 • Oddział Kardiologiczny

  Ordynator lek. Waldemar Chełstowski – 29 743 76 87
  Pielęgniarka Oddziałowa Lidia Dana – 29 743 76 65

 • Oddział Neonatologiczny

  Ordynator lek. Barbara Nowak – Żelazna – 29 743 76 08
  Pielęgniarka Oddziałowa Edyta Podgórska – Polak – 29 743 76 26

 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy

  Ordynator lek. Jacek Czosnyka – 29 743 73 04
  Pielęgniarka Oddziałowa Bożena Szymańska – 29 743 76 19

 • Pododdział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

  Z-ca Ordynatora lek. Jakub Zachara – 29 743 76 97
  Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej Anna Kamieniecka –  29 743 76 49

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

  Ordynator lek. Katarzyna Czaderna – 29 743 76 48
  
Pielęgniarka Oddziałowa Iwona Nowak –29 743 00 wew. 420

PORADNIE SPECJALISTYCZNE I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

 • Przychodnia Przyszpitalna

  Kierownik Katarzyna Szewczyk- 29 743 76 58
  Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Joanna Ryszawy 29 743 76 77

 • Poradnia Pulmonologiczna

  ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07 -200 Wyszków
  29 742 50 41

 • Poradnia Diabetologiczna

  ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07 -200 Wyszków 29 742 40 07

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

  mgr Dorota Rogulska – 29 743 76 24

 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

  mgr Danuta Hołymczuk  – 29 743 76 64

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki

  lek. Anna Narowska- Piechnik  – 29 743 76 94

 • Laboratorium Analityczne

  mgr Renata Wińska – Krysik – 29 743 76 53

 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  mgr Karol Świnecki  – 29 743 76 29

 • Naczelna Pielęgniarka

  mgr Iza Groszkowska  – 29 743 76 15

 • Dział Pomocy Doraźnej Pogotowie Ratunkowe

  Koordynator Pogotowia Ratunkowego lek. Andrzej Tomecki – 29 743 76 00 wew. 347
  Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Agata Bojkowska

 • Specjalista Pielęgniarka ds. Epidemiologii

  p.o. mgr Bożena Liśkiewicz-Gierek- 29 743 76 89

 • Dział Świadczeń Zdrowotnych

  Artur Godlewski  – 29 743 76 68

Administracja

Administracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.35

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Anna Błażejczak-Jarosińska – 505-221-882

 • Dział Zarządzania Jakością

  Kamilla Ogrodowczyk – 29 743 79 11

 • Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

  Joanna Wilk – 29 743 76 69