Oferty pracy

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki w ramach umowy zlecenia/kontraktu do pracy w Laboratorium Analitycznym (pobieranie krwi do badań).

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka Iza Groszkowska tel. 660 000 531

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni położną do pracy  w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu: Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarzy:

  • lekarza gastrologa do pracy w Poradni Gastroenterologicznej
  • lekarza chorób wewnętrznych, kardiologa, ortopedę / w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować
  • lekarza neonatologa lub w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale neonatologicznym
  • lekarzy do pracy w NPL, SOR,Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 29 743 79 34 lub mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

SPZZOZ w Wyszkowie posiada:

wolne miejsca akredytacyjne z neonatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej. Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem   telefonu (29) 743-79-34 Aplikacje należy składać bezpośrednio w Kancelarii Szpitala (pok 10) bądź przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl