Oferty pracy

 


Konkurs na stanowisko Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie z siedzibą przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków

Do pobrania:

Ogłoszenie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Uchwała Nr 39/130/2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr 37/123/2019 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni magistra fizjoterapii do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  email: kadry@szpitalwyszkow.pl lub pod nr tel 507-517-948

 

SPZZOZ w Wyszkowie poszukuje lekarza gastrologa do pracy w Poradni Gastroenterologicznej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 29 743 79 34 lub mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

 

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

– lekarza pulmonologa do pracy w Poradni Pulmonologicznej – lekarza neurologa do pracy do pracy w Poradni Neurologicznej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni położną do pracy  w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu: Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

  • lekarza chorób wewnętrznych  lub w trakcie specjalizacji bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale chorób wewnętrznych i w oddziale kardiologicznym
  • lekarza neonatologa lub w trakcie specjalizacji bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale neonatologicznym
  • specjalistę psychoterapii
  • lekarzy do pracy w NPL,SOR,Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego

SPZZOZ w Wyszkowie posiada:

wolne miejsca akredytacyjne z neonatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej. Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem   telefonu (29) 743-79-34 Aplikacje należy składać bezpośrednio w Kancelarii Szpitala (pok 10) bądź przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl