Oferty pracy

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

W ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej ratowników medycznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka

na adres tel. (29)7437615 lub mailowy: igroszkowska@szpitalwyszkow.pl


specjalistę ds. techniczno-eksploatacyjnych

Miejsce pracy: SPZZOZ w Wyszkowie

Zakres zadań:

– zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz nadzór nad prowadzeniem przeglądów i konserwacji
sprzętu medycznego

– opracowywanie pełnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:

– Wykształcenie średnie lub wyższe

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w pracy

– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

– umiejętność pracy w zespole

– dobra znajomość organizacji pracy

Oferujemy:

umowę o pracę na zastępstwo

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 25.09.2020r. na adres mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

 


rejestratorkę medyczną

Zakres zadań:

– rejestracja pacjentów i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem pacjenta

– obsługa telefonów

– prowadzenie kartotek i dokumentacji medycznej

– prace dokumentacyjne, statystyczne i  administracyjne

– obsługa pacjentów

Wymagania:

– wykształcenie średnie lub  wyższe

– doświadczenie na podobnym stanowisku w pracy

– bardzo dobra obsługa komputera

– dobra organizacja pracy

– wysoka kultura osobista,

– zaangażowanie w pracę

 

Oferujemy:

umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 30.09.2020r. na adres mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

– na zastępstwo do pracy w Centralnej Sterylizatorni technika sterylizacji

Kontakt tel. 660000531


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

– położną do pracy w Oddziale Gin-Położniczym/Poradnia K.

  Kontakt tel.660000531 – Naczelna Pielęgniarka


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki do pracy  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu: Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15

SPZZOZ w Wyszkowie pilnie poszukuje:

  • psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzież lub osoby w trakcie specjalizacji lub osoby prowadzące psychoterapię lub osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty,
  • terapeuty środowiskowego lub osoby z doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą

KONTAKT: kadry@szpitalwyszkow.pl, tel. 696 200 767

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki w ramach umowy zlecenia/kontraktu do pracy w Laboratorium Analitycznym (pobieranie krwi do badań).

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka Iza Groszkowska tel. 660 000 531

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarzy:

  • lekarza chorób wewnętrznych, kardiologa, ortopedę / w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować
  • lekarza neonatologa lub w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale neonatologicznym

Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 29 743 79 34 lub mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

SPZZOZ w Wyszkowie posiada:

wolne miejsca akredytacyjne z neonatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej. Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem   telefonu (29) 743-79-34 Aplikacje należy składać bezpośrednio w Kancelarii Szpitala (pok 10) bądź przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl