Oferty pracy

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni do pracy:

 • lekarza internistę,
 • pediatrę,
 • reumatologa,
 • ginekologa
 • lekarzy do pracy w SOR i NPL.

Kontakt  kadry@szpitalwyszkow.pl tel 29/7437934


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni pracownika do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Zakres zadań:

 • prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych w przedmiocie usług, dostaw i robót budowlanych,
 • prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia,
 • współpraca z Radcą Prawnym w zakresie sporządzania projektów umów oraz prowadzonych postępowań,
 • udział w pracach komisji przetargowej.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe kierunek prawo lub administracja,
 • inicjatywa, samodzielność, chęć podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • preferowany min 2-letni staż pracy w jednostkach zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (Zamawiający).

Oferujemy:

umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 30.09.2021 r. na adres mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

 


Szpital w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki i ratowników medycznych do pracy w SOR.

Kontakt: kadry@szpitalwyszkow.pl tel: 29 743-79-34


                                                                  SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni

                                                                              fizjoterapeutę

Miejsce pracy: SPZZOZ w Wyszkowie

Wymagania:

wykształcenie wyższe  mgr o odpowiednim kierunku

prawo wykonywania zawodu

mile widziane doświadczenie w pracy

zaangażowanie do pracy , sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność.

 

Oferujemy:

umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 30.09.2021r. na adres mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl ,  tel. 507-517-948

Do CV należy dołączyć poniższe klauzule:

Zgoda nr 1 do wszystkich ogłoszeń o pracę, w wypadku kiedy kandydat załącza dodatkowe dokumenty:

Ze względu na przekazanie dokumentów zawierających szczególną kategorię danych osobowych (Art. 9 ust. 1 RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym przeze mnie zakresie.

Zgoda nr 2 do wszystkich ogłoszeń o pracę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SPZZOZ w Wyszkowie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przechowywanie ofert, CV zostanie zniszczone po zakończeniu rekrutacji na stanowisko.

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dostępny jest na stronie www.szpitalwyszkow.pl w zakładce PRACA.


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

W ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej ratowników medycznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka

na adres tel. (29)7437615 lub mailowy: igroszkowska@szpitalwyszkow.pl


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

– położną do pracy w Oddziale Gin-Położniczym/Poradnia K.

  Kontakt tel.660000531 – Naczelna Pielęgniarka


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki do pracy  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu: Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15

SPZZOZ w Wyszkowie pilnie poszukuje:

 • specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzież lub osoby w trakcie specjalizacji lub osoby prowadzące psychoterapię lub osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty,
 • terapeuty środowiskowego lub osoby z doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą

KONTAKT: kadry@szpitalwyszkow.pl, tel. 696 200 767

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki w ramach umowy zlecenia/kontraktu do pracy w Laboratorium Analitycznym (pobieranie krwi do badań).

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka Iza Groszkowska tel. 660 000 531

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarzy:

 • lekarza chorób wewnętrznych, kardiologa, ortopedę / w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować
 • lekarza neonatologa lub w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale neonatologicznym

Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 29 743 79 34 lub mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

SPZZOZ w Wyszkowie posiada:

wolne miejsca akredytacyjne z neonatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej. Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem   telefonu (29) 743-79-34 Aplikacje należy składać bezpośrednio w Kancelarii Szpitala (pok 10) bądź przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl