Oferty pracy

 

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni sanitariusza do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych.
Praca w systemie jednozmianowym. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
CV należy przesłać pod adres: kadry@szpitalwyszkow.pl


Szpital w Wyszkowie zatrudni psychologa do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego. Warunki zatrudnienia do ustalenia. Cv należy przesłać na adres: kadry@szpitalwyszkow.pl

 


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni   ratowników medycznych do pracy w SOR – wykonywanie usług zgodnie z TOPSOR, w tym Triażowania i opieki nad pacjentem. Atrakcyjne zarobki.

Kontakt: kadry@szpitalwyszkow.pl
tel 29/743-79-34               


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarza Medycyny Pracy . Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

tel.29/743-79-34 , kadry@szpitalwyszkow.pl


Szpital w Wyszkowie zatrudni lekarza pulmunologa do pracy w Poradni Pulmunologicznej.

kontakt: kadry@szpitalwyszkow.pl

tel:29/743-79-34


 

Szpital w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Kontakt: kadry@szpitalwyszkow.pl

tel.29/743-76-15


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki do pracy  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu: Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki w ramach umowy zlecenia/kontraktu do pracy w Laboratorium Analitycznym (pobieranie krwi do badań).

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka Iza Groszkowska tel. 660 000 531