Oferty pracy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki do pracy  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu: Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15  

SPZZOZ w Wyszkowie pilnie poszukuje:

  • psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzież lub osoby w trakcie specjalizacji lub osoby prowadzące psychoterapię lub osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty,
  • terapeuty środowiskowego lub osoby z doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą

KONTAKT: kadry@szpitalwyszkow.pl, tel. 696 200 767

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki w ramach umowy zlecenia/kontraktu do pracy w Laboratorium Analitycznym (pobieranie krwi do badań).

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka Iza Groszkowska tel. 660 000 531

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarzy:

  • lekarza chorób wewnętrznych, kardiologa, ortopedę / w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować
  • lekarza neonatologa lub w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale neonatologicznym
  • lekarzy do pracy w NPL, SOR,Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego
  • lekarza okulistę do pracy w poradni. Wymiar czasu pracy: piątek godz. 8.00-14.00
  • lekarza reumatologa lub balneologa do pracy w poradni reumatologicznej. Praca w godz. 8.00-15.00, dwa lub trzy razy w tygodniu.

Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 29 743 79 34 lub mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

SPZZOZ w Wyszkowie posiada:

wolne miejsca akredytacyjne z neonatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej. Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem   telefonu (29) 743-79-34 Aplikacje należy składać bezpośrednio w Kancelarii Szpitala (pok 10) bądź przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl