Oferta pracy

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

  • lekarza chorób wewnętrznych  lub w trakcie specjalizacji bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale chorób wewnętrznych i w oddziale kardiologicznym
  • lekarza neonatologa lub w trakcie specjalizacji bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale neonatologicznym
  • specjalistę psychoterapii

SPZZOZ w Wyszkowie posiada:

wolne miejsca akredytacyjne z neonatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej.
Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem   telefonu (29) 743-79-34
Aplikacje należy składać bezpośrednio w Kancelarii Szpitala (pok 10) bądź przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl