Oferty pracy

Szpital w Wyszkowie zatrudni ratownika – kierowcę do pracy w transporcie medycznym.

kontakt:  kadry@szpitalwyszkow.pl
               tel 29/743-79-34  


 

Szpital w Wyszkowie zatrudni lekarza ortopedę do pracy w Pododdziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej.

kontakt: kadry@szpitalwyszkow.pl

tel:29/743-79-34


Szpital w Wyszkowie zatrudni lekarza pulmunologa do pracy w Poradni Pulmunologicznej.

kontakt: kadry@szpitalwyszkow.pl

tel:29/743-79-34


 

Szpital w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Kontakt: kadry@szpitalwyszkow.pl

tel.29/743-76-15


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni: inspektora ds. zamówień publicznych

Zakres zadań:

– opracowywanie planów zamówień publicznych

– opracowywanie pełnej dokumentacji wszystkich procedur udzielania zamówień publicznych,

– organizowanie pracy Komisji Przetargowej

– prowadzenie rejestru postępowań,

– sporządzanie sprawozdań

– bieżące śledzenie zmian prawnych w postępowaniach zamówień publicznych

Wymagania:

wykształcenie wyższe  o odpowiednim kierunku

 doświadczenie min. 3 lata na podobnym stanowisku w pracy  

bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

mile widziane doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych

Oferujemy:

umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 28.02.2022r. na adres mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

 


Szpital w Wyszkowie zatrudni salową – umowa na zastępstwo.

CV należy przesłać do dnia 14 lutego 2022r. Kontakt:  kadry@szpitalwyszkow.pl lub 29/743 79 34


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki do pracy  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu: Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki w ramach umowy zlecenia/kontraktu do pracy w Laboratorium Analitycznym (pobieranie krwi do badań).

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka Iza Groszkowska tel. 660 000 531


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarzy:

  • lekarza chorób wewnętrznych, kardiologa, ortopedę / w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować
  • lekarza neonatologa lub w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale neonatologicznym

Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 29 743 79 34 lub mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl