Oferty pracy

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni inspektora ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: SPZZOZ w Wyszkowie

Zakres zadań:

 • opracowywanie planów zamówień publicznych
 • opracowywanie pełnej dokumentacji wszystkich procedur udzielania zamówień publicznych
 • organizowanie pracy Komisji Przetargowej
 • prowadzenie rejestru postępowań
 • sporządzanie sprawozdań
 • bieżące śledzenie zmian prawnych w postępowaniach zamówień publicznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe  o odpowiednim kierunku
 • doświadczenie min. 3 lata na podobnym stanowisku w pracy
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:

umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 31.07.2020r. na adres mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzebę obecnej i również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni kierownika Działu Świadczeń Zdrowotnych

Miejsce pracy: SPZZOZ w Wyszkowie

Zakres zadań:

– Kierowanie i nadzorowanie wykonywanych czynności w Dziale Świadczeń Zdrowotnych,

– Współpraca z NFZ w zakresie realizacji umów,

– Przygotowywanie materiałów do konkursu ofert zgodnie z wymogami NFZ,

– Przygotowywanie sprawozdawczości,

– Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej konkursów ofert w ramach podwykonawstwa,
uczestnictwo w pracach komisji i dalszej realizacji,

– nadzór nad prawidłowością i terminowością dokonywanych analiz,

– nadzór nad organizacją pracy Działu Świadczeń Zdrowotnych Zakładu: analiza udzielanych porad
specjalistycznych, liczby hospitalizowanych, wykonanych badań diagnostycznych,

– współpraca z komórkami organizacyjnymi zakładu realizującymi umowy z NFZ,

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe medyczne lub o odpowiednim kierunku,

mile widziane doświadczenie pracy na odpowiednim stanowisku kierowniczym min. 5 lat,

bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

 

Oferujemy:

umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 30.06.2020r. na adres mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzebę obecnej i również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzebę obecnej i również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

– na zastępstwo do pracy w Centralnej Sterylizatorni technika sterylizacji

Kontakt tel. 660000531


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

– położną do pracy w Oddziale Gin-Położniczym/Poradnia K.

  Kontakt tel.660000531 – Naczelna Pielęgniarka


 

 

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarza reumatologa do pracy w poradni reumatologicznej w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

oferujemy:

 • korzystne warunki płacowe
 • zatrudnienie na umowę kontraktową

KONTAKT: kadry@szpitalwyszkow.pl, tel. 696 200 767

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki do pracy  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu: Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15

SPZZOZ w Wyszkowie pilnie poszukuje:

 • psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzież lub osoby w trakcie specjalizacji lub osoby prowadzące psychoterapię lub osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty,
 • terapeuty środowiskowego lub osoby z doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą

KONTAKT: kadry@szpitalwyszkow.pl, tel. 696 200 767

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki w ramach umowy zlecenia/kontraktu do pracy w Laboratorium Analitycznym (pobieranie krwi do badań).

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka Iza Groszkowska tel. 660 000 531

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarzy:

 • lekarza chorób wewnętrznych, kardiologa, ortopedę / w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować
 • lekarza neonatologa lub w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale neonatologicznym
 • lekarzy do pracy w NPL, SOR,Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego
 • lekarza okulistę do pracy w poradni. Wymiar czasu pracy: piątek godz. 8.00-14.00
 • lekarza reumatologa lub balneologa do pracy w poradni reumatologicznej. Praca w godz. 8.00-15.00, dwa lub trzy razy w tygodniu.

Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 29 743 79 34 lub mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

SPZZOZ w Wyszkowie posiada:

wolne miejsca akredytacyjne z neonatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej. Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem   telefonu (29) 743-79-34 Aplikacje należy składać bezpośrednio w Kancelarii Szpitala (pok 10) bądź przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl