Oferty pracy

                                                                  SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

                                            referenta ds. zaopatrzenia i  zamówień publicznych

Miejsce pracy: SPZZOZ w Wyszkowie

Zakres zadań:

 1. Bieżąca analiza rynku z uwzględnieniem potrzeb jednostki w zakresie towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania SPZZOZ w Wyszkowie,
 2. Nadzorowanie oraz bieżąca kontrola kompleksowej realizacji procesu zakupu,
 3. Składanie zamówień i monitorowanie terminowości dostaw,
 4. Rozliczanie faktur zakupowych oraz weryfikacja na podstawie zawartych umów,
 5. Realizacja procesów reklamacyjnych względem dostawców,
 6. Przygotowywanie raportów, analiz i zestawień realizowanych zakupów,
 7. Realizacja drobnych zakupów sprzętu, materiałów medycznych i technicznych a także innego asortymentu wg potrzeb Zakładu,
 8. Współpraca z magazynami,
 9. Współpraca przy sporządzaniu rocznych sprawozdań w tym m.in. do Urzędu Zamówień Publicznych.

Wymagania:

 1. Doświadczenie w pracy związanej z zakupami w sektorze służby zdrowia min. 5 lat,
 2. Bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności programu Excel),
 3. Prawo jazdy kat. B,
 4. Dobra organizacja pracy własnej oraz odporność na stres,
 5. Wykształcenie średnie, preferowane wyższe,
 6. Mile widziana znajomość programów magazynowych.

Oferujemy:

umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 28.02.2021r. na adres mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

Do CV należy dołączyć poniższe klauzule:

Zgoda nr 1 do wszystkich ogłoszeń o pracę, w wypadku kiedy kandydat załącza dodatkowe dokumenty:

Ze względu na przekazanie dokumentów zawierających szczególną kategorię danych osobowych (Art. 9 ust. 1 RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym przeze mnie zakresie.

Zgoda nr 2 do wszystkich ogłoszeń o pracę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SPZZOZ w Wyszkowie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przechowywanie ofert, CV zostanie zniszczone po zakończeniu rekrutacji na stanowisko.

 

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dostępny jest na stronie www.szpitalwyszkow.pl w zakładce PRACA.


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarza chirurga onkologa do pracy w Poradni Onkologicznej – 12 godzin w tygodniu. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

kontakt: kadry@szpitalwyszkow.pl, tel 696 200 767


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni fizjoterapeutę do pracy w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej

Oczekiwania:

– wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu fizjoterapii,

– prawo wykonywania zawodu,

– doświadczenie w pracy,

– dodatkowym atutem będą ukończone kursy doskonalące,

– otwartość, sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie do pracy z Pacjentem.

Termin składania ofert do 31 grudnia 2020r.

 

 kontakt: kadry@szpitalwyszkow.pl, tel. 507 517 948

Oferujemy umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

opiekunów medycznych,sanitariuszy oraz wolontariuszy do pracy w oddziałach szpitalnych.

Kontakt tel. (29) 743 76 15

kancelaria@szpitalwyszkow.pl


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

W ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej ratowników medycznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka

na adres tel. (29)7437615 lub mailowy: igroszkowska@szpitalwyszkow.pl


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

– na zastępstwo do pracy w Centralnej Sterylizatorni technika sterylizacji

Kontakt tel. 660000531


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni:

– położną do pracy w Oddziale Gin-Położniczym/Poradnia K.

  Kontakt tel.660000531 – Naczelna Pielęgniarka


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki do pracy  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu: Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15

SPZZOZ w Wyszkowie pilnie poszukuje:

 • psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzież lub osoby w trakcie specjalizacji lub osoby prowadzące psychoterapię lub osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty,
 • terapeuty środowiskowego lub osoby z doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą

KONTAKT: kadry@szpitalwyszkow.pl, tel. 696 200 767

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki w ramach umowy zlecenia/kontraktu do pracy w Laboratorium Analitycznym (pobieranie krwi do badań).

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka Iza Groszkowska tel. 660 000 531

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarzy:

 • lekarza chorób wewnętrznych, kardiologa, ortopedę / w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować
 • lekarza neonatologa lub w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale neonatologicznym

Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 29 743 79 34 lub mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

SPZZOZ w Wyszkowie posiada:

wolne miejsca akredytacyjne z neonatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej. Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem   telefonu (29) 743-79-34 Aplikacje należy składać bezpośrednio w Kancelarii Szpitala (pok 10) bądź przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl