Oferty pracy

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni magistra fizjoterapii. warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

kontakt:  kadry@szpitalwyszkow.pl , tel. 507-517-948.


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarza reumatologa do pracy w Poradni Reumatologicznej.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
CV należy przesłać pod adres: kadry@szpitalwyszkow.pl


Szpital w Wyszkowie zatrudni lekarza specjalistę rehabilitacji. Warunki zatrudnienie do uzgodnienia. Kontakt:  kadry@szpitalwyszkow.pl


Szpital w Wyszkowie zatrudni psychologa do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego. Warunki zatrudnienia do ustalenia. Cv należy przesłać na adres: kadry@szpitalwyszkow.pl      


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarza Medycyny Pracy . Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

tel.29/743-79-34 , kadry@szpitalwyszkow.pl


Szpital w Wyszkowie zatrudni lekarza pulmunologa do pracy w Poradni Pulmunologicznej.

kontakt: kadry@szpitalwyszkow.pl

tel:29/743-79-34


 

Szpital w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Kontakt: kadry@szpitalwyszkow.pl

tel.29/743-76-15


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki do pracy  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu: Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15


SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni pielęgniarki w ramach umowy zlecenia/kontraktu do pracy w Laboratorium Analitycznym (pobieranie krwi do badań).

Bliższych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka Iza Groszkowska tel. 660 000 531