Oferta pracy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie n/Bugiem zatrudni:

lekarzy oraz ratowników medycznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć.