Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, ogłasza konkurs na stanowisko

ORDYNATORA
Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
SPZZOZ w Wyszkowie

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU

 


SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę neonatologa . Praca w Oddziale Neonatologicznym  w systemie dziennym i dyżurowym. Oferty ze wskazaniem propozycji stawek należy przesłać mailem do dnia 23 lutego 2024r. na adres: rhartman@szpitalwyszkow.pl lub dostarczyć osobiście do Działu Kadr pok.7.