SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę kardiologa. Praca w Oddziale Kardiologicznym oraz w Poradni Kardiologicznej – kontrakt.

Oferty  ze wskazaniem propozycji stawek należy przesyłać mailem do dnia 20.03.2023r. na adres: rhartman@szpitalwyszkow.pl  lub dostarczyć do Działu Kadr.


SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę anstezjologa.  Praca w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – kontrakt.

Oferty  ze wskazaniem propozycji stawek należy przesyłać mailem do dnia 20.03.2023r. na adres: rhartman@szpitalwyszkow.pl  lub dostarczyć do Działu Kadr.