OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko ORDYNATORA

 Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

SPZZOZ w Wyszkowie

POBIERZ OGŁOSZENIE


SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych . Praca w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii  w systemie dziennym i dyżurowym. Oferty ze wskazaniem propozycji stawek należy przesłać mailem do dnia 27 marca 2024r. na adres: rhartman@szpitalwyszkow.pl lub dostarczyć osobiście do Działu Kadr pok.7.


SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  ginekologa – położnika. Praca w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym  w systemie dziennym i dyżurowym. Oferty ze wskazaniem propozycji stawek należy przesłać mailem do dnia 22 marca 2024r. na adres: rhartman@szpitalwyszkow.pl lub dostarczyć osobiście do Działu Kadr pok.7.


SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę kardiologa . Praca w Oddziale Kardiologicznym  w systemie dziennym i dyżurowym. Oferty ze wskazaniem propozycji stawek należy przesłać mailem do dnia 22 marca 2024r. na adres: rhartman@szpitalwyszkow.pl lub dostarczyć osobiście do Działu Kadr pok.7.