SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii. Praca w Oddziale Pediatrycznym – kontrakt.

Oferty  ze wskazaniem propozycji stawek należy przesyłać mailem do dnia 23.05.2023r. na adres: rhartman@szpitalwyszkow.pl  lub dostarczyć do Działu Kadr.