Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnych z ustawą PZP na rok 2021 r.

                                                                                           Materiały do pobrania                                                                                        Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnych z ustawą PZP na rok 2020 r.

                                                                                           Materiały do pobrania

 


                                                                                          Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnych z ustawą PZP na rok 2019 r.

                                                                                          Materiały do pobrania