Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

Rejestracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
i Izby Przyjęć: 29 743-76-14
Gabinet lekarski SOR: 29 743-76-48
Izba Przyjęć: 29 743-76-01
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743-76-00 wew. 420

 • Koordynator:  lek. Katarzyna Czaderna Specjalista Chirurgii Ogólnej
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Nowak

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1213 ze zm.)).

Informacje dla pacjentów

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym. Tak zwany stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:

 • urazem lub rozległymi ,mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np. w wypadku komunikacyjnym, upadku z wysokości itd.;
 • nagłym szkodliwym wpływem środowiska – działaniem niskiej lub wysokiej temperatury/ oparzenia/ odmrożenia ; porażenie prądem elektrycznym, ukąszenie, epidemia, itd.;
 • ostrym zatruciem  lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp;

Do najczęstszych nagłych zachorowań z zaburzeniem funkcji życiowych, należą:

 • nagły ból w klatce piersiowej;
 • nagłe zaburzenia rytmu serca;
 • nagła duszność;
 • nagły silny ból głowy;
 • nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości;
 • napad drgawek;
 • nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy;
 • nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty;
 • masywne krwawienia z przewodu pokarmowego.

Nie należy zgłaszać się do SOR celem uzyskania wszystkiego, co ma obowiązek zapewnić pacjentowi Lekarz Rodzinny, poradnia specjalistyczna lub inne instytucje::

 • porady ogólnolekarskiej;
 • porady specjalistycznej;
 • uzyskania pomocy socjalnej;
 • wypisania recepty;
 • uzyskanie zwolnienia lekarskiego;
 • zmiany opatrunków;
 • wykonania iniekcji;
 • zdjęcia szwów z rany;
 • zdjęcia opatrunków gipsowych;
 • wymiany cewników, itp;
 • badań – za/lub w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetów lub poradni specjalistycznych.

SOR krok po kroku:

Po przybyciu do SOR wypełnij ankietę, która ułatwi i usprawni procedurę wstępnej oceny przedlekarskiej oraz  w dalszym postepowaniu, proces rejestracji i przyjęcia.

Triaż (wstępna ocena przedlekarska) dokonywana jest niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR.

Triaż kończony jest przyznaniem kodu/koloru. Przyznany kolor/kod informuje o przypuszczalnym czasie oczekiwania na poradę lekarską:

*- maksymalny czas, w którym powinien nastąpić pierwszy kontakt z lekarzem diagnozującym, po ustaleniu koloru w triażu.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

 • do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanego przez pacjenta w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do godziny 18:00;
 • do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w dni powszednie od godziny 18:00 do godziny 08:00 rano dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

W dowolnym czasie przebywania w SOR, każda z osób może zostać przeniesiona ze wstępnie nadanego kodu, do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany stanu ogólnego. Powyższej zmiany dokonuje osoba segregująca, samodzielnie, bądź na zlecenie lekarza dyżurnego.

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – najliczniejsi są pacjenci z grupy zielonej i niebieskiej. Z tego powodu czas oczekiwania tych pacjentów, zarówno na badanie lekarskie, jak i wykonanie niezbędnej diagnostyki oraz podjęcie końcowych decyzji jest najdłuższy.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji o skierowaniu pacjenta ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do szpitala wynosi 24 godz.

Duży wpływ na wydłużenie tego czasu mają te osoby, które zgłaszają się do SOR zamiast do lekarza POZ i do poradni specjalistycznych – zwiększając liczbę oczekujących pacjentów.

 1. Nie denerwuj się czasem oczekiwania. Personel pamięta, że czekasz. Na czas oczekiwania ma wpływ wiele czynników: ilość pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza, wywiad i badanie lekarskie, czas oczekiwania na wyniki badań, konieczna obserwacja w ramach pobytu w SOR, czas przygotowania dokumentów koniecznych do wypisu pacjenta do domu lub innej placówki leczniczej lub też przeniesienia do oddziału szpitalnego . Czas jest też potrzebny lekarzowi na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania.
 2. Pamiętaj, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością wejścia do lekarza. Decyduje ocena stanu zdrowia i przyznany stopień w triażu.
 3. Przekierowanie do innego podmiotu opieki zdrowotnej może nastąpić, jeżeli osoba nie jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, a wymaga pomocy wykraczającej poza możliwości naszego Szpitala, np. porady ortopedy dziecięcego, okulisty czy laryngologa.
 4. Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych i zabezpieczeniu funkcji życiowych, pacjent SOR – zależnie od wyjściowej przyczyny i stanu aktualnego – może zostać przekazany do innego oddziału w szpitalu, do innego szpitala, do poradni specjalistycznej, do Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub wypisany do domu – z odpowiednimi zaleceniami.

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć przyjmują pacjentów przez całą dobę.

Szpitalny Oddział Ratunkowy uzyskał certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań wynikających z Ustawy o Ratownictwie Medycznym, wydanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W godzinach 20:00-06:30 wejście główne do Szpitala jest zamknięte. Kobiety do porodu wchodzą wejściem H (przy SOR) i przez SOR przechodzą do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Izba Przyjęć: 29 743 76 22
Koordynator:
29 743 76 46
Pokój lekarski:
29 743 76 04
Położna Oddziałowa:
29 743 76 19
Pokój Położnych:
29 743 76 92
Sekretariat:
29 743 76 25

Koordynator lek. Jacek Czosnyka
Położna Oddziałowa: Bożena Szymańska

Szpital nasz – miejscem przyjaznym matce i dziecku

Oddział Ginekologiczno-Położniczy SPZZOZ w Wyszkowie oferuje pełen zakres porodów oraz zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentek ciężarnych lub planujących ciążę. Panie mają przez całą dobę do dyspozycji lekarzy ginekologów, anestezjologów i neonatologów. Dla pacjentek przygotowujących się do porodu zorganizowano Szkołę Rodzenia. Kobieta rodząca w oddziale ma pewność, że otrzyma kompleksową, bezpłatną pomoc.

Oddział ginekologiczny oferuje pełen zakres zabiegów operacyjnych i procedur diagnostycznych:

 • operacje ginekologiczne (m. in. wycięcie macicy drogą brzuszną i pochwową, wyłuszczenie mięśniaków, operacje na przydatkach, plastyka pochwy i krocza, operacje szyjki macicy)
 • operacje onkologiczne w rakach trzonu macicy
 • zabiegi diagnostyczne jednego dnia
 • zabiegi endoskopowe
 • operacje laparoskopowe, co  pozwala na małą ingerencję chirurgiczną i zmniejsza czas pobytu w szpitalu
 • histeroskopie ( bezinwazyjna ocena zmian w narządzie rodnym pacjentki)
 • operacje w wysiłkowym nietrzymaniu moczu
 • diagnostyka niepłodności (oddział współpracuje w tym zakresie z warszawskimi klinikami.)
 • diagnostyka i leczenie innych schorzeń ginekologicznych
 • kolposkopie

Oddział położniczo – ginekologiczny wyszkowskiego szpitala posiada II stopień referencyjności, który uprawnia do prowadzenia ciąż zagrażających porodem przedwczesnym, a także porodów bliźniaczych.
Lekarze z oddziału położniczo – ginekologicznego promują porody naturalne z uwzględnieniem biologicznego czasu trwania ciąży. Zapewniają swobodny wybór sposobu porodu. W oddziale prowadzimy porody rodzinne oraz nowoczesne sposoby diagnostyki w opiece okołoporodowej oraz w ocenie dobrostanu płodu. Zabiegi wymagające znieczulenia wykonuje się w bezpłatnym znieczuleniu.

Prowadzimy:

 • opiekę nad ciążą wysokiego ryzyka
 • leczenie zagrażającego porodu przedwczesnego
 • leczenie niewydolności cieśniowo -szyjkowej
 • porody na dwóch salach porodowych (1- i 2-łóżkowa)
 • poród przedwczesny
 • niewydolność cieśniowo-szyjkowa
 • łożysko przodujące i inne zaburzenia placentacji (formowanie się i lokalizacja łożyska)
 • choroby ogólnoustrojowe wikłające przebieg ciąży i porodu takie jak: cukrzyca, choroby neurologiczne, niedokrwistość, zaburzenia hematologiczne , zaburzenia funkcji wątroby, nerek, infekcje, choroby chirurgiczne, itp.
 • diagnostyka i leczenie ciąży przeterminowanej i przenoszonej, indukcja porodu
 • diagnostyka i leczenie ciąży mnogiej
 • diagnostyka małowodzia i wielowodzia

Szkoła Rodzenia

Przy oddziale położniczo – ginekologicznym działa od wielu lat doskonale zorganizowana Szkoła Rodzenia. Program obejmuje zajęcia dotyczące przebiegu ciąży, porodu, połogu i naturalnego karmienia. Są także ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne i ogólnousprawniające. Szkoła ma za zadanie przede wszystkim pomóc kobiecie w słuchaniu i rozumieniu tego, co dzieje się z jej ciałem podczas ciąży, porodu i połogu. Dzięki szkole pacjentki wiedzą jak współpracować z personelem podczas porodu i jak pomóc sobie samej w przyjściu na świat dziecka.

  Lista rzeczy do porodu

Dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • karta przebiegu ciąży z wpisem wybranej położnej środowiskowej
 • plan porodu

Wyniki badań:

 • grupa krwi i czynnik Rh (oryginał)
 • wynik badania GBS z pochwy i odbytu
 • wszystkie wyniki badań wykonywane w ciąży w tym również badania USG
 • inne istotne wyniki badań i/lub konsultacje, np. okulistyczna

Na czas porodu:

 • wygodna koszula, kapcie, szlafrok
 • wygodne ubranie dla taty i kapcie na salę porodową
 • opaska, spinki lub gumka do włosów
 • do picia niegazowana woda w tym jedna z ustnikiem

Dla mamy po porodzie:

 • koszula z rozcięciem wygodna do karmienia
 • 6 par majtek (najlepiej siateczkowe)
 • przybory toaletowe
 • klapki pod prysznic
 • 2 paczki poporodowych dużych podpasek
 • kubek, sztućce
 • 2 staniki do karmienia, wkładki laktacyjne
 • jednorazowe podkłady na łóżko

Dla dziecka:

 • 6 pieluch tetrowych,
 • 1 paczkę pieluch jednorazowych,
 • 1 kocyk lub rożek,
 • 4 koszulki bawełniane z krótkim lub długim rękawem
 • 4 pary śpiochów ,
 • 4 pary kaftaników / body,
 • 2 czapeczki bez wiązania,
 • 2 pary skarpetek,
 • 1 ręcznik dla dziecka,
 • chusteczki nawilżające,
 • krem pielęgnacyjny do pośladków,
 • rękawiczki (niedrapki)

Koszulki i śpiochy powinny być wyprane i wyprasowane. Bielizna i odzież pozostające w  bezpośrednim kontakcie ze skórą dziecka powinny być wykonane z naturalnych włókien. W dniu wypisu ze Szpitala należy przynieść ubranka dla dziecka dostosowane do pory roku. W razie przyjęcia w trybie nagłym zapewniamy mamie i dziecku całą wyprawkę.

Więcej informacji: https://www.szpitalwyszkow.pl/strefa-pacjenta/#1572510212303-21-2

W godzinach 20.00-6.30 wejście główne do szpitala jest zamknięte. Kobiety do porodu wchodzą wejściem H (przy SOR) i przez SOR przechodzą do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Sprawujemy opiekę medyczną przedciążową i okołoporodową zgodnie z kompetencjami II. poziomu opieki perinatalnej, tj. diagnostyka i leczenie powikłań ciążowych II. I III. trymestru ciąży:

W obrębie bloku porodowego sprawowana jest opieka okołoporodowa, tj. prowadzenie porodu prawidłowego i patologicznego z pełnym zakresem operacji położniczych.

Porody prowadzone są w znieczuleniu zewnątrzoponowym ciągłym, a operacje położnicze w znieczuleniu regionalnym podpajęczynówkowym. W porodzie fizjologicznym proponujemy porody naturalne w obecności osoby bliskiej, w sali porodowej zapewniającej komfort pobytu, sprzęty i urządzenia wspomagające naturalny przebieg porodu (relaksacja w wannie, piłka Sako, drabinki, itp.)

Po porodzie proponujemy pobyt matki z dzieckiem na jednej sali, promujemy karmienie piersią. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym prowadzona jest diagnostyka i leczenie ciąży wczesnej, kompleksowe leczenie poronienia.

W zakresie chorób kobiecych zapewniamy nowoczesną diagnostykę ginekologiczną w oparciu o endoskopię (histeroskopia i laparoskopia) oraz diagnostykę obrazową (USG) i laboratoryjną.

W zakresie leczenia operacyjnego specjalizujemy się w leczeniu małoinwazyjnym w oparciu o operacje laparoskopowe i histeroskopowe.

Zakres leczenia operacyjnego w ginekologii małoinwazyjnej.

Laparoskopia

 • laparoskopia diagnostyczna z kontrastowaniem jajowodów barwnikiem (ocena drożności jajowodów), pobranie odcinków z jamy brzusznej (ocena onkologiczna), uwolnienie zrostów otrzewnowych
 • laparoskopowe leczenie endometriozy śródotrzewnowej i jajnikowej, w tym: wycięcie torbieli endometrialnych, ognisk endometriozy głębokiej, destrukcja ognisk powierzchniowych, wycięcie endometriozy przegrody odbytniczo-pochwowej, itp.
 • laparoskopowe wycięcie torbieli jajnikowych i łagodnych guzów jajnika z rekonstrukcją jajnika szwem wewnątrzbrzusznym
 • laparoskopowe wycięcie jajowodu (wodniaki jajowodów, leczenie ciąży ektopowej jajowodowej)
 • laparoskopowe usunięcie jajnika i jajowodu (ropienie, guzy łagodne, zmiany zapalne lub endometriotyczne)

Histeroskopia

 • histeroskopia diagnostyczno-operacyjna pobierania wycinków, usuwanie polipów, uwalnianie zrostów wewnątrzmacicznych
 • elektroresekcja histeroskopowa endometrium lub mięśniaków podśluzówkowych
 • histeroskopowe przecięcie przegrody macicy

Diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy

 • kolposkopia – oglądanie tarczy części pochwowej w optycznym powiększeniu z następowym pobieraniem wycinków z miejsc podejrzanych
 • operacje oszczędzające szyjkę macicy (LEEP, elektrokonizacja)

Leczenie zaburzeń statyki narządów płciowych i wysiłkowego nietrzymania moczu

 • zakładanie taśm polipropylenowych przez otwory zasłonione (sling podcewkowy) – metoda TOT
 • zakładanie siatek przepuklinowych polipropylenowych metodą hamakową, podpowięziowo, pod przednią ścianą pochwy, przez podwójne przebicie otworów zapłodnionych – metoda dTOT
 • podwieszanie macicy metodą sakropeksji podguzicznej, czyli przekucie taśmy polipropylenowej przez doły kulszowe i więzadła krzyżowo-kolcowe z mocowaniem do więzadeł krzyżowo-macicznych – metoda PIVS
 • naprawa środka ścięgnistego krocza i przepukliny odbytniczo-pochwowej przy użyciu siatki polipropylenowej

Chirurgia małoinwazyjna sromu

 • wycinki diagnostyczne ze zmian chorobowych sromu
 • leczenie chirurgiczne chorób gruczołu Bartholina (ropnie, torbiele, stany zapalne)
 • wycięcie znamion, brodawek skórnych okolicy sromu

W oddziale wykonujemy także leczenie zabiegowe (wyłyżeczkowanie jamy macicy) i operacyjne metodami tradycyjnymi, jeżeli są takie wskazania medyczne lub pacjentka wyraża takie życzenie.

Niekorzystne zakończenie ciąży Ankieta - Plan porodu

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Koordynator: 29 743 76 88
Pokój lekarski:
29 743 76 06
Pielęgniarka Oddziałowa:
29 743 79 13
Pokój Pielęgniarek:
29 743 76 62
Sekretariat:
29 743 76 85

Koordynator: lek. Adam Pieniążek
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Stalmach

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii świadczy usługi diagnostyczno-lecznicze w zakresie chorób wewnętrznych.

Choroby wewnętrzne to dział medycyny, charakteryzujący się największym spektrum diagnostyki i leczenia u pacjentów .

Zajmujemy się pacjentami z szeroko pojętej medycyny niezabiegowej. Diagnozujemy i  leczymy schorzenia: infekcyjne, pulmonologiczne, gastroenterologiczne, kardiologiczne i  inne. Znacząca część działalności Oddziału to diagnostyka nowotworów i leczenie zaawansowanej cukrzycy.

Jako jedna z nielicznych placówek w województwie, prowadzimy leczenie zaawansowanej polineuropatii cukrzycowej i terapię biologiczną poantybiotykowego uszkodzenia jelit.

Na Oddziale pracują specjaliści chorób wewnętrznych i diabetologii oraz doświadczeni i  oddani swej pracy rezydenci.

Oddział jest prowadzony w duchu medycyny partnerskiej, w której proces diagnostyczno-leczniczy oparty jest na ścisłej współpracy lekarza z chorym tak, aby uszanować autonomię pacjenta oraz jego prawo do podejmowania własnych decyzji, z poszanowaniem jego przekonań i systemu wartości.

Podstawowa zasada, jaka nami kieruje, to dobro pacjenta. Kładziemy nacisk na indywidualny kontakt z chorym, udzielanie szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia i możliwości leczenia. Pacjent nie jest „przypadkiem medycznym”, lecz osobą potrzebującą – poza leczeniem – pomocy i rozmowy.

Opieka pielęgnacyjna na Oddziale jest na wysokim poziomie, co potwierdzają zgodnie pacjenci i ich rodziny.

Wykaz procedur

Diagnostyka i leczenie chorób:

 • Kwalifikacja i wykonanie : przeszczep fizjologicznej flory jelitowej
 • Leczenie ciężkiej neuropatii cukrzycowej wlewami kwasu alfaliponowego
 • Dychawica oskrzelowa
 • Zator płucny
 • Ropień płuca, ropowica
 • Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Wysiękowe zapalenie opłucnej
 • Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
 • Obrzęk płuc
 • POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
 • Zapalenie płuc z powikłaniami
 • Zapalenie płuc bez powikłań
 • Zwłóknienie i pylica płuc
 • Odma opłucnowa
 • Niewydolność oddechowa
 • Nadciśnienie płucne
 • Zapalenie opłucnej
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Zapalenie wsierdzia
 • Niewydolność krążenia z powikłaniami
 • Niewydolność krążenia bez powikłań
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Omdlenie i zapaść
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
 • Choroby przełyku
 • Choroby żołądka i dwunastnicy
 • Choroby jelita grubego
 • Choroby jamy brzusznej
 • Choroby infekcyjne jelit
 • Choroby zapalne jelit
 • Średnie i endoskopowe zabiegi diagnostyczne w krwawieniach z przewodu pokarmowego
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego – leczenie zachowawcze
 • Ostre zespoły wątroby
 • Przewlekłe choroby wątroby z powikłaniami
 • Przewlekłe choroby wątroby bez powikłań
 • Choroby dróg żółciowych
 • Nowotwory dróg żółciowych
 • Ostre zapalenie trzustki
 • Przewlekłe choroby trzustki
 • Zespoły bólowe kręgosłupa
 • Choroby tkanek miękkich
 • Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
 • Układowe choroby tkanki łącznej
 • Zaburzenia wodno-elektrolitowe
 • Zaburzenia odżywiania
 • Cukrzyca ze stanami hipoglikemicznymi
 • Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
 • Cukrzyca i stany hiperglikemiczne innego pochodzenia
 • Stopa cukrzycowa
 • Choroby tarczycy
 • Zakażenia nerek lub dróg moczowych
 • Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
 • Ostra niewydolność nerek
 • Przewlekła niewydolność nerek
 • Inne choroby nerek
 • Kamica moczowa
 • Badania w zakresie dróg moczowych
 • Choroby naczyń
 • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego
 • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony
 • Choroby alergiczne
 • Zatrucie średnie
 • Zatrucie lekkie
 • Posocznica
 • Gorączka niejasnego pochodzenia
 • Zaburzenia równowagi
 • Guzy mózgu
 • Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego
 • Choroby naczyń mózgowych – leczenie zachowawcze
 • Przemijające niedokrwienie mózgu
 • Udar mózgu
 • Bóle głowy

PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Chorób Wewnętrznych, zwana inaczej poradnią internistyczną obejmuje opieką pacjentów po zakończeniu hospitalizacji potrzebujących wizyty kontrolnej w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia hospitalizacji. Zadaniem Poradni jest kontrola i diagnostyka po zakończonej hospitalizacji.

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek    – 8.00-12.00
Wtorek             – 12.00-14.00
Środa                – 9.00-12.00
Czwartek          – 9.00-12.00
Piątek               – 9.00-12.00

Zapisy do poradni odbywają się w dniu zakończenia hospitalizacji w sekretariacie oddziału
w godz. 8.00-15.00

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel.: 29  743-76-85

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Ordynator: 29 642 95 57
Pokój lekarski:
29 743 76 02
Pielęgniarka Oddziałowa:
29 743 76 16
Pokój Pielęgniarek:
29 743 76 31
Sekretariat:
29 743 76 81

p.o. Koordynatora: lek. Michał Domański
Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Krawczyk

Odział Chirurgiczny Ogólny dysponuje 25 łóżkami w odnowionych (po remoncie w 2011 roku) klimatyzowanych, komfortowych  salach z łazienką. Na oddziale pracują lekarze specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz wykwalifikowane pielęgniarki. Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Chirurgii Ogólnej oraz innymi poradniami specjalistycznymi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Działalność Oddziału Chirurgicznego Ogólnego związana jest z diagnostyką i leczeniem pacjentów wymagających opieki medycznej w zakresie chirurgii ogólnej. Dysponujemy całodobową diagnostyką radiologiczną z tomografią komputerową. Wykonujemy szeroki zakres zabiegów chirurgicznych z uwzględnieniem najnowszych technik operacyjnych z chirurgią laparoskopową włącznie, zabiegów przezskórnych pod kontrolą USG i zabiegów endoskopowych.

Wykaz procedur:

 • Operacje przewodu pokarmowego: żołądka, dwunastnicy, dróg żółciowych, jelita cienkiego i grubego, odbytu
 • Żylaki kończyn dolnych, żylaki odbytu
 • Zatory tętnic kończyn dolnych
 • Operacje tarczycy
 • Operacje nowotworów przewodu pokarmowego i skóry
 • Operacje przepuklin / w tym również nowoczesnymi metodami z użyciem siatek polipropylenowych i laparoskopu
 • Leczenie urazów czaszkowo-mózgowych /w tym trepanacje czaszki/
 • Leczenie urazów klatki piersiowej i brzucha
 • Leczenie oparzeń
 • Wykonywanie przeszczepów skóry
 • Diagnostyka i leczenie ostrego schorzenia przewodu pokarmowego np. krwawienie

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Z-ca Koordynatora: 29 743 76 97
Pokój lekarski:29 743 76 97
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: 29 743 79 16
Pokój Pielęgniarek: 29 743 79 16
Sekretariat: 29 743 76 81

 

Koordynator lek. Jakub Janowicz
p.o Pielęgniarki Oddziałowej: Anna Kamieniecka

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dysponuje 14 łóżkami na 7 salach. Wszystkie sale posiadają własny, pełny węzeł sanitarny. W oddziale pracują specjaliści w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Wykaz procedur:

 • Chirurgiczne leczenie złamań kości metodami AO, zespoleniami śródszpikowymi, płytkami blokowanymi, techniką MIPO
 • Chirurgiczne leczenie obrażeń tkanek miękkich narządu ruchu – uszkodzenia ścięgien, więzadeł, mięśni
 • Zachowawcze leczenie obrażeń narządu ruchu
 • Operacyjne leczenie schorzeń narządu ruchu – zespoły usidlenia nerwów obwodowych, paluchy koślawe, gangliony, przepukliny mięśniowe, etc.
 • Schorzenia i urazy ręki, wtórna rekonstrukcja uszkodzeń ręki
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu kolanowego
 • Protezoplastyka połowicza i całkowita stawu biodrowego

Oddział Pediatryczny

Oddział Pediatryczny

Koordynator: 29 743 76 32
Pokój lekarski: 29 743 76 03
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743 76 35
Pokój Pielęgniarek: 29 743 76 34

Sekretariat: 29 743 76 34

Koordynator: lek. Elżbieta Mitkowska
Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Kaflik

W oddziale Pediatrycznym obejmujemy opieką specjalistyczną pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Oferujemy szeroki zakres świadczeń medycznych z uwzględnieniem specyfiki wiekowej

Diagnozujemy i leczymy pacjentów z poniższymi schorzeniami:

 • Choroby zakaźne wieku dziecięcego wymagające leczenia szpitalnego
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby układu moczowego
 • Choroby alergiczne
 • Inne stany chorobowe wymagające wstępnej diagnostyki pediatrycznej przed przekazaniem pod opiekę specjalistyczną
 • Stany zagrożenia życia spowodowane różnymi czynnikami, jak zatrucia, drgawki, utrata przytomności.

Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę medyczną- trzech lekarzy z II stopniem specjalizacji z pediatrii i dwóch  ze specjalizacją z pediatrii . W Oddziale Pediatrycznym zatrudnione są doświadczone i wykwalifikowane pielęgniarki pracujące od wielu lat.

Pracujemy w oparciu o standardy medyczne  z wykorzystaniem w diagnostyce i leczeniu nowoczesnego sprzętu medycznego. Wykonujemy badania radiologiczne, ultrasonograficzne, diagnostykę kardiologiczną. W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez laryngologa, okulistę, neurologa, psychologa.
W przypadku konieczności wysokospecjalistycznego prowadzenia pacjenta nawiązujemy kontakt z renomowanymi klinikami dziecięcymi.
Od wielu lat umożliwiamy całodobowy kontakt rodziców z dziećmi. W oddziale opiekun dziecka ma zapewnione miejsce do spania i odpoczynku. Do dyspozycji opiekunów jest pokój socjalny z aneksem kuchennym.
Promujemy karmienie piersią.

Do dyspozycji pacjentów są telewizory zamontowane na poszczególnych salach, dodatkowo bezpłatne w świetlicy.

PORADNIA PEDIATRYCZNA

W Oddziale Pediatrycznym funkcjonuje Poradnia Pediatryczna, która obejmuje opieką dzieci po zakończeniu hospitalizacji w tutejszym szpitalu w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia hospitalizacji. Zadaniem Poradni jest kontrola i diagnostyka po hospitalizacyjna.

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek   – 14.30-15.30
Wtorek         – 14.00-15.30
Środa          – 14.00-15.30
Czwartek       – 14.00-16.00
Piątek         – 14.00-15.30

Zapisy do Poradni odbywają się w oddziale w dniu zakończenia hospitalizacji.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel.: 29  743-76-34

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator: 29 743 79 07
Sekretariat: 29 743 76 37
Pokój lekarski:
29 743 76 09
Lekarz dyżurny:
728 537 498 ( numer dla innych podmiotów leczniczych)
Pielęgniarka Oddziałowa:
29 743 76 36
Dyżurka Pielęgniarek:
29 743 76 38

 

Koordynator: lek. Wojciech Żubrowski
p. o. Pielęgniarki Oddziałowej Iwona Piwowarska

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 4 stanowiska dla pacjentów wyposażone w nowoczesny sprzęt do monitorowania funkcji życiowych oraz prowadzenia wentylacji mechanicznej . W oddziale zatrudnionych jest 5 lekarzy specjalistów, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji. Oddział posiada także 1 miejsce rezydenckie do odbywania szkolenia w ramach naszej specjalizacji.   Mając zatrudnionych lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowany personel pielęgniarski( łącznie zatrudnionych jest 26 pielęgniarek, z czego 17 pielęgniarek posiada specjalizację ), zapewniamy profesjonalne leczenie i opiekę pacjentom w stanie zagrożenia życia. Na naszym oddziale leczeni są pacjenci zarówno po urazach wielonarządowych jak również z zaostrzeniem przewlekłych chorób internistycznych wymagających intensywnego leczenia i nadzoru. Mamy do dyspozycji aparaturę do nieinwazyjnego monitorowania parametrów układu krążenia oraz do prowadzenia terapii nerkozastępczej.

W ramach świadczeń anestezjologicznych wykonujemy pełen zakres znieczuleń do zabiegów operacyjnych oraz skutecznie nadzorujemy prowadzenie analgezji pooperacyjnej, za co SPZZOZ w Wyszkowie otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”.

Wykaz procedur:

 1. Grupy pacjentów leczonych w oddziale:
  • pacjenci w stanie zagrożenia życia, z zaburzeniami układu krążenia i układu oddechowego
  • pacjenci wymagający intensywnego monitorowania parametrów życiowych.
  • pacjenci z objawami wstrząsu różnego pochodzenia
  • pacjenci z ostrą niewydolnością nerek w przebiegu zaostrzenia innych chorób
  • pacjenci po dużych i rozległych zabiegach operacyjnych wymagający przedłużonej wentylacji mechanicznej i intensywnego monitorowania
  • pacjenci z urazami wielonarządowymi lub wielomiejscowymi, wymagający stałego monitorowania i intensywnego leczenia
  • ostre zatrucia i przedawkowanie leków
  • pacjenci z OZT
  • pacjenci z kwasicą ketonową, przełomem tarczycowym i zaburzeniami wodno-elektrolitowymi przebiegającymi z zaburzeniami świadomości
  • pacjenci z chorobami OUN wymagający wentylacji mechanicznej -stany padaczkowe, urazy czaszkowo mózgowe
 2. Procedury wykonywane w oddziale:
  • prowadzenie wentylacji mechanicznej inwazyjnej i nieinwazyjnej
  • ciągłe monitorowanie podstawowych parametrów układu krążenia
  • ciągły pomiar rzutu serca, oporu naczyń obwodowych i innych dynamicznych parametrów hemodynamicznych
  • ciągły wlew leków wazoaktywnych
  • zakładanie dostępów naczyniowych do żywienia pozajelitowego
  • zakładanie dostępów dotętniczych
  • zakładanie elektrod do stymulacji serca
  • prowadzenie analgezji zewnątrzoponowej
  • nakłucia lędźwiowe
  • prowadzenie żywienia pozajelitowego
  • wykonywanie tracheostomii przezskórnej
  • prowadzenie terapii nerkozastępczej : ultrafiltracji, hemofiltracji, hemodiafiltracji

 

3.Procedury wykonywane w ramach anestezjologii:

 1. Prowadzenie znieczuleń do zabiegów operacyjnych:
  • znieczulenia ogólne
  • znieczulenia dożylne
  • znieczulenia regionalne
  • blokady nerwów obwodowych
 1. Znieczulenia porodów fizjologicznych

 

4. Inne zadania i procedury wykonywane przez personel OAiIT:

 • Prowadzenie i koordynowanie czynności resuscytacyjnych na terenie szpitala
 • Monitorowanie i analiza wykonanych znieczuleń
 • Monitorowanie i analiza podjętych czynności resuscytacyjnych na wszystkich oddziałach szpitala
 • Monitorowanie i analiza przyczyn zgonów w szpitalu
 • Koordynowanie i nadzór ,w ramach leczenia bólu ostrego i przewlekłego
 • Prowadzenie poradni anestezjologicznej dla pacjentów przygotowywanych do planowych zabiegów operacyjnych

PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA.

W ramach oddziału funkcjonuje Poradnia Anestezjologiczna gdzie kwalifikowani są pacjenci do znieczulenia do planowych zabiegów operacyjnych. W trakcie wizyty będą mieli Państwo możliwość porozmawiania z lekarzem anestezjologiem na temat znieczulenia, które państwu zaproponujemy.

Warunkiem rejestracji jest posiadanie ważnego skierowania.
Zapisy do Poradni odbywają się w sekretariacie oddziału OAiIT w godz. 8.00-13.00.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel.: 29  743-76-37

Ankieta anestezjologiczna dla pacjentów zgłaszających się do Poradni Anestezjologicznej

Ankieta do pobrania

( ankietę należy wydrukować, wypełnić i przynieść na wizytę w poradni)

Oddział Neonatologiczny

Koordynator: 29 743 76 08
Pokój lekarski:
29 743 76 98
Pielęgniarka Oddziałowa:
29 743 76 26
Pokój Pielęgniarek/Sekretariat:
29 743 76 23

Koordynator: lek. Barbara Nowak – Żelazna
Pielęgniarka Oddziałowa: Edyta Podgórska – Polak

Oddział Neonatologiczny świadczy usługi medyczne w zakresie opieki, diagnostyki i leczenia noworodków urodzonych z porodów fizjologicznych, patologicznych oraz urodzonych poza szpitalem. W ramach prowadzonej patologii przyjmujemy również noworodki chore skierowane z innych placówek.

Posiadany II stopień referencyjności w systemie trójstopniowej opieki nad matką i dzieckiem pozwala na leczenie ciężko chorych noworodków, w tym wymagających intensywnej terapii.

W oddziale znajduje się 6 stanowisk w sali opieki pośredniej dla noworodków wymagających stosowania specjalistycznych procedur oraz 2 stanowiska intensywnej terapii.

Opiekę nad noworodkiem sprawują lekarze ze specjalizacją z neonatologii i pediatrii oraz wykształcone i doświadczone pielęgniarki, posiadające kursy specjalistyczne w zakresie resuscytacji noworodka. Lekarz neonatolog obecny jest przy każdym porodzie i sprawuje opiekę nad noworodkiem całodobowo.

Oddział funkcjonuje w systemie rooming-in tzn. dziecko przebywa razem z matką od porodu do czasu wypisu. Przy pomocy życzliwego personelu matka uczestniczy bezpośrednio w  opiece nad swoim dzieckiem i może bez przeszkód karmić je zgodnie z potrzebami dziecka. W oddziale promowane jest karmienie piersią.

Przeprowadzona modernizacja sal intensywnej opieki medycznej i sali opieki pośredniej poprawiła bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz estetykę oddziału. Wszystkie noworodki mają wykonywane badania przesiewowe:

 • Program Powszechny Badań Przesiewowych – słuchu (dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy wykonujemy badanie słuchu).
 • Test saturacji (pulsoksymetria jest badaniem przesiewowym w kierunku przewodozależnych wad wrodzonych serca).
 • Badania Przesiewowe Noworodków w Kierunku Chorób Wrodzonych np. fenyloketonuria, mukowiscydoza, niedoczynność tarczycy, SMA.

Matki mogą całodobowo uzyskać fachową pomoc i wsparcie w przypadku problemów związanych z karmieniem.

Wykaz procedur:

 • Opieka nad zdrowym noworodkiem
 • Codzienne badanie noworodków
 • Instruktaż na temat karmienia piersią
 • Szczepienia ochronne
 • Pobieranie testów na badania molekularne w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy i  mukowiscydozy, SMA (rdzeniowy zanik mięśni)
 • Przesiewowe badania słuchu
 • Pogadanki na tematy pielęgnacyjne i zdrowotne oraz pokazy kąpieli noworodka
 • Opieka nad noworodkiem wymagającym intensywnej terapii i opieki lub szczególnej opieki i wzmożonego nadzoru. Obserwacja noworodka w inkubatorze. Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, monitorowanie elektrokardiograficzne i  systemowego ciśnienia tętniczego Prowadzenie wspomagania oddechowego i  mechanicznej wentylacji oraz podawanie surfaktantu.
 • Cewnikowanie tętnic i żył pępowinowych, zakładanie przezskórne linii centralnej i  dostępów  obwodowych
 • Zakładanie drenażu odbarczającego jamy opłucnowej
 • Wykonywanie punkcji lędźwiowej
 • Prowadzenie tlenoterapii i nebulizacji
 • Leczenie zakażeń okołoporodowych, zapaleń płuc, ZUM, posocznic (podawanie antybiotyków we wlewie dożylnym)
 • Przetaczanie krwi, innych preparatów krwiopochodnych i środków zastępczych krwi
 • Wlewy czynników wazopresyjnych
 • Całkowite i częściowe żywienie pozajelitowe
 • Żywienie sondą dożołądkową
 • Leczenie zaburzeń elektrolitowych i węglowodanowych
 • Leczenie drgawek
 • Leczenie żółtaczek – fototerapia, immunoterapia, leczenie farmakologiczne
 • Wykonywanie transfuzji wymiennych krwi
 • Wykonywanie badań diagnostycznych (zdjęcia RTG przyłóżkowe; badania USG przezciemiączkowe głowy, jamy brzusznej i przestrzeni pozaotrzewnowej, płuc; echokardiografia; USG stawów biodrowych; badania laboratoryjne)

 Wyprawka dla noworodka powinna zawierać:

 • 6 pieluch tetrowych,
 • 1 paczkę pieluch jednorazowych,
 • 1 kocyk lub rożek,
 • 4 koszulki bawełniane z krótkim lub długim rękawem
 • 4 pary śpiochów ,
 • 4 pary kaftaników / body,
 • 2 czapeczki bez wiązania,
 • 2 pary skarpetek,
 • 1 ręcznik dla dziecka,
 • chusteczki nawilżające,
 • krem pielęgnacyjny do pośladków,
 • rękawiczki (niedrapki)

Koszulki i śpiochy powinny być wyprane i wyprasowane. Bielizna i odzież pozostające w  bezpośrednim kontakcie ze skórą dziecka powinny być wykonane z naturalnych włókien. W dniu wypisu ze Szpitala należy przynieść ubranka dla dziecka dostosowane do pory roku. W razie przyjęcia w trybie nagłym zapewniamy mamie i dziecku całą wyprawkę

m zapewniamy mamie i dziecku całą wyprawkę.

Oddział Kardiologiczny

Ordynator: 29 743 76 87
Pokój lekarski:29 743 76 07
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743 79 39
Pokój Pielęgniarek: 29 743 76 65
Sekretariat:29 743 76 70

Koordynator lek. Waldemar Chełstowski
Pielęgniarka Oddziałowa: Lidia Ewa Dana

Oddział Kardiologiczny zajmuje się przede wszystkim chorymi ze schorzeniami układu krążenia. Dominują zachorowania nagłe, wymagające sprawnej wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia. Diagnozujemy i leczymy pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia. W oddziale pracują lekarze ze specjalizacją z kardiologii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej. Opieka pielęgnacyjna prowadzona jest przez wykwalifikowany personel pielęgniarski. Utrzymujemy stały kontakt z Instytutem Kardiologii i innymi szpitalami klinicznymi w Warszawie, gdzie kierujemy naszych pacjentów wymagających wysokospecjalistycznych procedur w tym kardiochirurgicznych i kardiologii inwazyjnej. Uczestniczymy w programie leczenia ostrych zespołów wieńcowych, co umożliwia leczenie zabiegowe chorych z rodzącym się zawałem serca w warunkach klinicznych. Oddział posiada 32 łóżka, w tym 6 łóżek w Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Posiadamy 5  stymulatorów zewnętrznych serca, służących do ratowania życia w przypadkach zaburzeń przewodzenia elektrycznego serca. Oprócz schorzeń układu krążenia zajmujemy się innymi współistniejącymi chorobami internistycznymi jak: patologie układu oddechowego, pokarmowego, endokrynnego (schorzenia tarczycy). Zarówno lekarze jak i pielęgniarki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kongresach kardiologicznych, internistycznych kursach specjalistycznych.

Prowadzimy diagnostykę pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych w ramach:

 • Pracowni Echokardiografii
 • Pracowni Elektrokardiografii
 • Pracowni Prób Wysiłkowych i Monitorowania EKG Metodą Holtera

Wykaz procedur:

Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia  m.in.

 • Zatorowość płucna
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
 • Nadciśnienie płucne
 • Zapalenie mięśnia sercowego
 • Zapalenie wsierdzia
 • Zapalenie osierdzia
 • Niewydolność serca ostra i przewlekła
 • Kardiomiopatie
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Przewlekłe zespoły wieńcowe
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Wady zastawkowe
 • Wady wrodzone serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
 • Diagnostyka omdleń
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej