Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

Rejestracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
i Izby Przyjęć: 29 743-76-14
Gabinet lekarski SOR: 29 743-76-48
Izba Przyjęć: 29 743-76-01
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743-76-00 wew. 420

 • Koordynator:  lek. Katarzyna Czaderna Specjalista Chirurgii Ogólnej
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Nowak

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1213 ze zm.)).

Informacje dla pacjentów

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym. Tak zwany stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:

 • urazem lub rozległymi ,mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np. w wypadku komunikacyjnym, upadku z wysokości itd.;
 • nagłym szkodliwym wpływem środowiska – działaniem niskiej lub wysokiej temperatury/ oparzenia/ odmrożenia ; porażenie prądem elektrycznym, ukąszenie, epidemia, itd.;
 • ostrym zatruciem  lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp;

Do najczęstszych nagłych zachorowań z zaburzeniem funkcji życiowych, należą:

 • nagły ból w klatce piersiowej;
 • nagłe zaburzenia rytmu serca;
 • nagła duszność;
 • nagły silny ból głowy;
 • nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości;
 • napad drgawek;
 • nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy;
 • nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty;
 • masywne krwawienia z przewodu pokarmowego.

Nie należy zgłaszać się do SOR celem uzyskania wszystkiego, co ma obowiązek zapewnić pacjentowi Lekarz Rodzinny, poradnia specjalistyczna lub inne instytucje::

 • porady ogólnolekarskiej;
 • porady specjalistycznej;
 • uzyskania pomocy socjalnej;
 • wypisania recepty;
 • uzyskanie zwolnienia lekarskiego;
 • zmiany opatrunków;
 • wykonania iniekcji;
 • zdjęcia szwów z rany;
 • zdjęcia opatrunków gipsowych;
 • wymiany cewników, itp;
 • badań – za/lub w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetów lub poradni specjalistycznych.

SOR krok po kroku:

Po przybyciu do SOR wypełnij ankietę, która ułatwi i usprawni procedurę wstępnej oceny przedlekarskiej oraz  w dalszym postepowaniu, proces rejestracji i przyjęcia.

Triaż (wstępna ocena przedlekarska) dokonywana jest niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR.

Triaż kończony jest przyznaniem kodu/koloru. Przyznany kolor/kod informuje o przypuszczalnym czasie oczekiwania na poradę lekarską:

*- maksymalny czas w którym powinien nastąpić pierwszy kontakt z lekarzem diagnozującym, po ustaleniu koloru w triażu.

W dowolnym czasie przebywania w SOR, każda z osób może zostać przeniesiona ze wstępnie nadanego kodu, do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany stanu ogólnego. Powyższej zmiany dokonuje osoba segregująca, samodzielnie, bądź na zlecenie lekarza dyżurnego.

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – najliczniejsi są pacjenci z grupy zielonej i niebieskiej. Z tego powodu czas oczekiwania tych pacjentów, zarówno na badanie lekarskie, jak i wykonanie niezbędnej diagnostyki oraz podjęcie końcowych decyzji jest najdłuższy.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj.:

 • do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanego przez pacjenta w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do godziny 18:00;
 • Do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w dni powszednie od godziny 18:00 do godziny 08:00 rano dnia następnego , natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji o skierowaniu pacjenta ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do szpitala wynosi 24godz.

Duży wpływ na wydłużenie tego czasu mają te osoby, które zgłaszają się do SOR zamiast do lekarza POZ i do poradni specjalistycznych– zwiększając liczbę oczekujących pacjentów.

 1. Nie denerwuj się czasem oczekiwania. Personel pamięta, że czekasz. Na czas oczekiwania ma wpływ wiele czynników: ilość pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza, wywiad i badanie lekarskie, czas oczekiwania na wyniki badań, konieczna obserwacja w ramach pobytu w SOR, czas przygotowania dokumentów koniecznych do wypisu pacjenta do domu lub innej placówki leczniczej lub też przeniesienia do oddziału szpitalnego . Czas jest też potrzebny lekarzowi na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania.
 2. Pamiętaj, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością wejścia do lekarza. Decyduje ocena stanu zdrowia i przyznany stopień w triażu.
 3. Przekierowanie do innego podmiotu opieki zdrowotnej może nastąpić, jeżeli osoba nie jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia a wymaga pomocy wykraczającej poza możliwości naszego Szpitala, np. porady ortopedy dziecięcego, okulisty czy laryngologa.
 4. Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych i zabezpieczeniu funkcji życiowych, pacjent SOR- zależnie od wyjściowej przyczyny i stanu aktualnego- może zostać przekazany do innego oddziału w szpitalu, do innego szpitala, do poradni specjalistycznej, do Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub wypisany do domu – z odpowiednimi zaleceniami.

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć przyjmują pacjentów przez całą dobę.

Szpitalny Oddział Ratunkowy uzyskał certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań wynikających z Ustawy o Ratownictwie Medycznym, wydanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W godzinach 20:00-06:30 wejście główne do Szpitala jest zamknięte. Kobiety do porodu wchodzą wejściem H( przy SOR) i przez SOR przechodzą do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Izba Przyjęć: 29 743 76 22
Koordynator:
29 743 76 46
Pokój lekarski:
29 743 76 04
Położna Oddziałowa:
29 743 76 19
Pokój Położnych:
29 743 76 92
Sekretariat:
29 743 76 25

Koordynator lek. Jacek Czosnyka
Położna Oddziałowa: Bożena Szymańska

Szpital nasz – miejscem przyjaznym matce i dziecku

Oddział Ginekologiczno-Położniczy SPZZOZ w Wyszkowie oferuje pełen zakres porodów oraz zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentek ciężarnych lub planujących ciążę. Panie mają przez całą dobę do dyspozycji lekarzy ginekologów, anestezjologów i neonatologów. Dla pacjentek przygotowujących się do porodu zorganizowano Szkołę Rodzenia. Kobieta rodząca w oddziale ma pewność, że otrzyma kompleksową, bezpłatną pomoc.

Oddział ginekologiczny oferuje pełen zakres zabiegów operacyjnych i procedur diagnostycznych:

 • operacje ginekologiczne (m. in. wycięcie macicy drogą brzuszną i pochwową, wyłuszczenie mięśniaków, operacje na przydatkach, plastyka pochwy i krocza, operacje szyjki macicy)
 • operacje onkologiczne w rakach trzonu macicy
 • zabiegi diagnostyczne jednego dnia
 • zabiegi endoskopowe
 • operacje laparoskopowe, co  pozwala na małą ingerencję chirurgiczną i zmniejsza czas pobytu w szpitalu
 • histeroskopie ( bezinwazyjna ocena zmian w narządzie rodnym pacjentki)
 • operacje w wysiłkowym nietrzymaniu moczu
 • diagnostyka niepłodności (oddział współpracuje w tym zakresie z warszawskimi klinikami.)
 • diagnostyka i leczenie innych schorzeń ginekologicznych
 • kolposkopie

Oddział położniczo – ginekologiczny wyszkowskiego szpitala posiada II stopień referencyjności, który uprawnia do prowadzenia ciąż zagrażających porodem przedwczesnym, a także porodów bliźniaczych.
Lekarze z oddziału położniczo – ginekologicznego promują porody naturalne z uwzględnieniem biologicznego czasu trwania ciąży. Zapewniają swobodny wybór sposobu porodu. W oddziale prowadzimy porody rodzinne oraz nowoczesne sposoby diagnostyki w opiece okołoporodowej oraz w ocenie dobrostanu płodu. Zabiegi wymagające znieczulenia wykonuje się w bezpłatnym znieczuleniu.

Prowadzimy:

 • opiekę nad ciążą wysokiego ryzyka
 • leczenie zagrażającego porodu przedwczesnego
 • leczenie niewydolności cieśniowo -szyjkowej
 • porody na dwóch salach porodowych (1- i 2-łóżkowa)
 • poród przedwczesny
 • niewydolność cieśniowo-szyjkowa
 • łożysko przodujące i inne zaburzenia placentacji (formowanie się i lokalizacja łożyska)
 • choroby ogólnoustrojowe wikłające przebieg ciąży i porodu takie jak: cukrzyca, choroby neurologiczne, niedokrwistość, zaburzenia hematologiczne , zaburzenia funkcji wątroby, nerek, infekcje, choroby chirurgiczne, itp.
 • diagnostyka i leczenie ciąży przeterminowanej i przenoszonej, indukcja porodu
 • diagnostyka i leczenie ciąży mnogiej
 • diagnostyka małowodzia i wielowodzia

Szkoła Rodzenia

Przy oddziale położniczo – ginekologicznym działa od wielu lat doskonale zorganizowana Szkoła Rodzenia. Program obejmuje zajęcia dotyczące przebiegu ciąży, porodu, połogu i naturalnego karmienia. Są także ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne i ogólnousprawniające. Szkoła ma za zadanie przede wszystkim pomóc kobiecie w słuchaniu i rozumieniu tego, co dzieje się z jej ciałem podczas ciąży, porodu i połogu. Dzięki szkole pacjentki wiedzą jak współpracować z personelem podczas porodu i jak pomóc sobie samej w przyjściu na świat dziecka.

  Lista rzeczy do porodu

Dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • karta przebiegu ciąży z wpisem wybranej położnej środowiskowej
 • plan porodu

Wyniki badań:

 • grupa krwi i czynnik Rh (oryginał)
 • wynik badania GBS z pochwy i odbytu
 • wszystkie wyniki badań wykonywane w ciąży w tym również badania USG
 • inne istotne wyniki badań i/lub konsultacje, np. okulistyczna

Na czas porodu:

 • wygodna koszula, kapcie, szlafrok
 • wygodne ubranie dla taty i kapcie na salę porodową
 • opaska, spinki lub gumka do włosów
 • do picia niegazowana woda w tym jedna z ustnikiem
 • dla chętnych: aparat fotograficzny

Dla mamy po porodzie:

 • koszula z rozcięciem wygodna do karmienia
 • 6 par majtek (najlepiej siateczkowe)
 • przybory toaletowe
 • klapki pod prysznic
 • 2 paczki poporodowych dużych podpasek
 • kubek, sztućce
 • 2 staniki do karmienia, wkładki laktacyjne
 • jednorazowe podkłady na łóżko

Dla dziecka:

 • 6 pieluch tetrowych,
 • 1 paczkę pieluch jednorazowych,
 • 1 kocyk lub rożek,
 • 4 koszulki bawełniane z krótkim lub długim rękawem
 • 4 pary śpiochów ,
 • 4 pary kaftaników / body,
 • 2 czapeczki bez wiązania,
 • 2 pary skarpetek,
 • 1 ręcznik dla dziecka,
 • chusteczki nawilżające,
 • krem pielęgnacyjny do pośladków,
 • rękawiczki (niedrapki)

Koszulki i śpiochy powinny być wyprane i wyprasowane. Bielizna i odzież pozostające w  bezpośrednim kontakcie ze skórą dziecka powinny być wykonane z naturalnych włókien. W dniu wypisu ze Szpitala należy przynieść ubranka dla dziecka dostosowane do pory roku. W razie przyjęcia w trybie nagłym zapewniamy mamie i dziecku całą wyprawkę.

Więcej informacji: https://www.szpitalwyszkow.pl/strefa-pacjenta/#1572510212303-21-2

W godzinach 20.00-6.30 wejście główne do szpitala jest zamknięte. Kobiety do porodu wchodzą wejściem H (przy SOR) i przez SOR przechodzą do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Sprawujemy opiekę medyczną przedciążową i okołoporodową zgodnie z kompetencjami II. poziomu opieki perinatalnej, tj. diagnostyka i leczenie powikłań ciążowych II. I III. trymestru ciąży:

W obrębie bloku porodowego sprawowana jest opieka okołoporodowa, tj. prowadzenie porodu prawidłowego i patologicznego z pełnym zakresem operacji położniczych.

Porody prowadzone są w znieczuleniu zewnątrzoponowym ciągłym, a operacje położnicze w znieczuleniu regionalnym podpajęczynówkowym. W porodzie fizjologicznym proponujemy porody naturalne w obecności osoby bliskiej, w sali porodowej zapewniającej komfort pobytu, sprzęty i urządzenia wspomagające naturalny przebieg porodu (relaksacja w wannie, piłka Sako, drabinki, itp.)

Po porodzie proponujemy pobyt matki z dzieckiem na jednej sali, promujemy karmienie piersią. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym prowadzona jest diagnostyka i leczenie ciąży wczesnej, kompleksowe leczenie poronienia.

W zakresie chorób kobiecych zapewniamy nowoczesną diagnostykę ginekologiczną w oparciu o endoskopię (histeroskopia i laparoskopia) oraz diagnostykę obrazową (USG) i laboratoryjną.

W zakresie leczenia operacyjnego specjalizujemy się w leczeniu małoinwazyjnym w oparciu o operacje laparoskopowe i histeroskopowe.

Zakres leczenia operacyjnego w ginekologii małoinwazyjnej.

Laparoskopia

 • laparoskopia diagnostyczna z kontrastowaniem jajowodów barwnikiem (ocena drożności jajowodów), pobranie odcinków z jamy brzusznej (ocena onkologiczna), uwolnienie zrostów otrzewnowych
 • laparoskopowe leczenie endometriozy śródotrzewnowej i jajnikowej, w tym: wycięcie torbieli endometrialnych, ognisk endometriozy głębokiej, destrukcja ognisk powierzchniowych, wycięcie endometriozy przegrody odbytniczo-pochwowej, itp.
 • laparoskopowe wycięcie torbieli jajnikowych i łagodnych guzów jajnika z rekonstrukcją jajnika szwem wewnątrzbrzusznym
 • laparoskopowe wycięcie jajowodu (wodniaki jajowodów, leczenie ciąży ektopowej jajowodowej)
 • laparoskopowe usunięcie jajnika i jajowodu (ropienie, guzy łagodne, zmiany zapalne lub endometriotyczne)

Histeroskopia

 • histeroskopia diagnostyczno-operacyjna pobierania wycinków, usuwanie polipów, uwalnianie zrostów wewnątrzmacicznych
 • elektroresekcja histeroskopowa endometrium lub mięśniaków podśluzówkowych
 • histeroskopowe przecięcie przegrody macicy

Diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy

 • kolposkopia – oglądanie tarczy części pochwowej w optycznym powiększeniu z następowym pobieraniem wycinków z miejsc podejrzanych
 • operacje oszczędzające szyjkę macicy (LEEP, elektrokonizacja)

Leczenie zaburzeń statyki narządów płciowych i wysiłkowego nietrzymania moczu

 • zakładanie taśm polipropylenowych przez otwory zasłonione (sling podcewkowy) – metoda TOT
 • zakładanie siatek przepuklinowych polipropylenowych metodą hamakową, podpowięziowo, pod przednią ścianą pochwy, przez podwójne przebicie otworów zapłodnionych – metoda dTOT
 • podwieszanie macicy metodą sakropeksji podguzicznej, czyli przekucie taśmy polipropylenowej przez doły kulszowe i więzadła krzyżowo-kolcowe z mocowaniem do więzadeł krzyżowo-macicznych – metoda PIVS
 • naprawa środka ścięgnistego krocza i przepukliny odbytniczo-pochwowej przy użyciu siatki polipropylenowej

Chirurgia małoinwazyjna sromu

 • wycinki diagnostyczne ze zmian chorobowych sromu
 • leczenie chirurgiczne chorób gruczołu Bartholina (ropnie, torbiele, stany zapalne)
 • wycięcie znamion, brodawek skórnych okolicy sromu

W oddziale wykonujemy także leczenie zabiegowe (wyłyżeczkowanie jamy macicy) i operacyjne metodami tradycyjnymi, jeżeli są takie wskazania medyczne lub pacjentka wyraża takie życzenie.

Niekorzystne zakończenie ciąży Ankieta - Plan porodu

Oddział Chorób Wewnętrznych

Koordynator: 29 743 76 88
Pokój lekarski:
29 743 76 06
Pielęgniarka Oddziałowa:
29 743 79 71
Pokój Pielęgniarek:
29 743 76 62
Sekretariat:
29 743 76 85

Koordynator: lek. Adam Pieniążek
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Stalmach

Oddział Chorób Wewnętrznych świadczy usługi diagnostyczno-lecznicze w zakresie chorób wewnętrznych.

Choroby wewnętrzne to dział medycyny, charakteryzujący się największym spektrum diagnostyki i leczenia u pacjentów .

Zajmujemy się pacjentami z szeroko pojętej medycyny niezabiegowej. Diagnozujemy i  leczymy schorzenia: infekcyjne, pulmonologiczne, gastroenterologiczne, kardiologiczne i  inne. Znacząca część działalności Oddziału to diagnostyka nowotworów i leczenie zaawansowanej cukrzycy.

Jako jedna z nielicznych placówek w województwie, prowadzimy leczenie zaawansowanej polineuropatii cukrzycowej i terapię biologiczną poantybiotykowego uszkodzenia jelit.

Na Oddziale pracują specjaliści chorób wewnętrznych i diabetologii oraz doświadczeni i  oddani swej pracy rezydenci.

Oddział jest prowadzony w duchu medycyny partnerskiej, w której proces diagnostyczno-leczniczy oparty jest na ścisłej współpracy lekarza z chorym tak, aby uszanować autonomię pacjenta oraz jego prawo do podejmowania własnych decyzji, z poszanowaniem jego przekonań i systemu wartości.

Podstawowa zasada, jaka nami kieruje, to dobro pacjenta. Kładziemy nacisk na indywidualny kontakt z chorym, udzielanie szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia i możliwości leczenia. Pacjent nie jest „przypadkiem medycznym”, lecz osobą potrzebującą – poza leczeniem – pomocy i rozmowy.

Opieka pielęgnacyjna na Oddziale jest na wysokim poziomie, co potwierdzają zgodnie pacjenci i ich rodziny.

Wykaz procedur

Diagnostyka i leczenie chorób:

 • Kwalifikacja i wykonanie : przeszczep fizjologicznej flory jelitowej
 • Leczenie ciężkiej neuropatii cukrzycowej wlewami kwasu alfaliponowego
 • Dychawica oskrzelowa
 • Zator płucny
 • Ropień płuca, ropowica
 • Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Wysiękowe zapalenie opłucnej
 • Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
 • Obrzęk płuc
 • POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
 • Zapalenie płuc z powikłaniami
 • Zapalenie płuc bez powikłań
 • Zwłóknienie i pylica płuc
 • Odma opłucnowa
 • Niewydolność oddechowa
 • Nadciśnienie płucne
 • Zapalenie opłucnej
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Zapalenie wsierdzia
 • Niewydolność krążenia z powikłaniami
 • Niewydolność krążenia bez powikłań
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Omdlenie i zapaść
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
 • Choroby przełyku
 • Choroby żołądka i dwunastnicy
 • Choroby jelita grubego
 • Choroby jamy brzusznej
 • Choroby infekcyjne jelit
 • Choroby zapalne jelit
 • Średnie i endoskopowe zabiegi diagnostyczne w krwawieniach z przewodu pokarmowego
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego – leczenie zachowawcze
 • Ostre zespoły wątroby
 • Przewlekłe choroby wątroby z powikłaniami
 • Przewlekłe choroby wątroby bez powikłań
 • Choroby dróg żółciowych
 • Nowotwory dróg żółciowych
 • Ostre zapalenie trzustki
 • Przewlekłe choroby trzustki
 • Zespoły bólowe kręgosłupa
 • Choroby tkanek miękkich
 • Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
 • Układowe choroby tkanki łącznej
 • Zaburzenia wodno-elektrolitowe
 • Zaburzenia odżywiania
 • Cukrzyca ze stanami hipoglikemicznymi
 • Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
 • Cukrzyca i stany hiperglikemiczne innego pochodzenia
 • Stopa cukrzycowa
 • Choroby tarczycy
 • Zakażenia nerek lub dróg moczowych
 • Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
 • Ostra niewydolność nerek
 • Przewlekła niewydolność nerek
 • Inne choroby nerek
 • Kamica moczowa
 • Badania w zakresie dróg moczowych
 • Choroby naczyń
 • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego
 • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony
 • Choroby alergiczne
 • Zatrucie średnie
 • Zatrucie lekkie
 • Posocznica
 • Gorączka niejasnego pochodzenia
 • Zaburzenia równowagi
 • Guzy mózgu
 • Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego
 • Choroby naczyń mózgowych – leczenie zachowawcze
 • Przemijające niedokrwienie mózgu
 • Udar mózgu
 • Bóle głowy

PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia Chorób Wewnętrznych, zwana inaczej poradnią internistyczną obejmuje opieką pacjentów po zakończeniu hospitalizacji potrzebujących wizyty kontrolnej w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia hospitalizacji. Zadaniem Poradni jest kontrola i diagnostyka po zakończonej hospitalizacji.

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek    – 8.00-12.00
Wtorek             – 12.00-14.00
Środa                – 9.00-12.00
Czwartek          – 9.00-12.00
Piątek               – 9.00-12.00

Zapisy do poradni odbywają się w dniu zakończenia hospitalizacji w sekretariacie oddziału
w godz. 8.00-15.00

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel.: 29  743-76-85

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Ordynator: 29 642 95 57
Pokój lekarski:
29 743 76 02
Pielęgniarka Oddziałowa:
29 743 76 16
Pokój Pielęgniarek:
29 743 76 31
Sekretariat:
29 743 76 81

Ordynator: lek. Tadeusz Cichocki
Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Krawczyk

Odział Chirurgiczny Ogólny dysponuje 25 łóżkami w odnowionych (po remoncie w 2011 roku) klimatyzowanych, komfortowych  salach z łazienką. Na oddziale pracują lekarze specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz wykwalifikowane pielęgniarki. Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Chirurgii Ogólnej oraz innymi poradniami specjalistycznymi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Działalność Oddziału Chirurgicznego Ogólnego związana jest z diagnostyką i leczeniem pacjentów wymagających opieki medycznej w zakresie chirurgii ogólnej. Dysponujemy całodobową diagnostyką radiologiczną z tomografią komputerową. Wykonujemy szeroki zakres zabiegów chirurgicznych z uwzględnieniem najnowszych technik operacyjnych z chirurgią laparoskopową włącznie, zabiegów przezskórnych pod kontrolą USG i zabiegów endoskopowych.

Wykaz procedur:

 • Operacje przewodu pokarmowego: żołądka, dwunastnicy, dróg żółciowych, jelita cienkiego i grubego, odbytu
 • Żylaki kończyn dolnych, żylaki odbytu
 • Zatory tętnic kończyn dolnych
 • Operacje tarczycy
 • Operacje nowotworów przewodu pokarmowego i skóry
 • Operacje przepuklin / w tym również nowoczesnymi metodami z użyciem siatek polipropylenowych i laparoskopu
 • Leczenie urazów czaszkowo-mózgowych /w tym trepanacje czaszki/
 • Leczenie urazów klatki piersiowej i brzucha
 • Leczenie oparzeń
 • Wykonywanie przeszczepów skóry
 • Diagnostyka i leczenie ostrego schorzenia przewodu pokarmowego np. krwawienie

Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Z-ca Koordynatora: 29 743 76 97
Pokój lekarski:29 743 76 97
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: 29 743 79 16
Pokój Pielęgniarek: 29 743 79 16
Sekretariat: 29 743 76 81

 

Zastępca Koordynatora: lek. Jakub Janowicz
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: Anna Kamieniecka

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej funkcjonujący w strukturach Oddziału Chirurgicznego Ogólnego dysponuje 14 łóżkami na 7 salach. Wszystkie sale posiadają własny, pełny węzeł sanitarny. W pododdziale pracują specjaliści w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Wykaz procedur:

 • Chirurgiczne leczenie złamań kości metodami AO, zespoleniami śródszpikowymi, płytkami blokowanymi, techniką MIPO
 • Chirurgiczne leczenie obrażeń tkanek miękkich narządu ruchu – uszkodzenia ścięgien, więzadeł, mięśni
 • Zachowawcze leczenie obrażeń narządu ruchu
 • Operacyjne leczenie schorzeń narządu ruchu – zespoły usidlenia nerwów obwodowych, paluchy koślawe, gangliony, przepukliny mięśniowe, etc.
 • Schorzenia i urazy ręki, wtórna rekonstrukcja uszkodzeń ręki
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu kolanowego
 • Protezoplastyka połowicza i całkowita stawu biodrowego

Oddział Pediatryczny

Oddział Pediatryczny

Koordynator: 29 743 76 32
Pokój lekarski: 29 743 76 03
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743 76 35
Pokój Pielęgniarek: 29 743 76 34

Sekretariat: 29 743 76 34

Koordynator: lek. Elżbieta Mitkowska
Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Kaflik

W oddziale Pediatrycznym obejmujemy opieką specjalistyczną pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Oferujemy szeroki zakres świadczeń medycznych z uwzględnieniem specyfiki wiekowej

Diagnozujemy i leczymy pacjentów z poniższymi schorzeniami:

 • Choroby zakaźne wieku dziecięcego wymagające leczenia szpitalnego
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby układu moczowego
 • Choroby alergiczne
 • Inne stany chorobowe wymagające wstępnej diagnostyki pediatrycznej przed przekazaniem pod opiekę specjalistyczną
 • Stany zagrożenia życia spowodowane różnymi czynnikami, jak zatrucia, drgawki, utrata przytomności.

Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę medyczną- trzech lekarzy z II stopniem specjalizacji z pediatrii i dwóch  ze specjalizacją z pediatrii . W Oddziale Pediatrycznym zatrudnione są doświadczone i wykwalifikowane pielęgniarki pracujące od wielu lat.

Pracujemy w oparciu o standardy medyczne  z wykorzystaniem w diagnostyce i leczeniu nowoczesnego sprzętu medycznego. Wykonujemy badania radiologiczne, ultrasonograficzne, diagnostykę kardiologiczną. W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez laryngologa, okulistę, neurologa, psychologa.
W przypadku konieczności wysokospecjalistycznego prowadzenia pacjenta nawiązujemy kontakt z renomowanymi klinikami dziecięcymi.
Od wielu lat umożliwiamy całodobowy kontakt rodziców z dziećmi. W oddziale opiekun dziecka ma zapewnione miejsce do spania i odpoczynku. Do dyspozycji opiekunów jest pokój socjalny z aneksem kuchennym.
Promujemy karmienie piersią.

Do dyspozycji pacjentów są telewizory zamontowane na poszczególnych salach, dodatkowo bezpłatne w świetlicy.

PORADNIA PEDIATRYCZNA

W Oddziale Pediatrycznym funkcjonuje Poradnia Pediatryczna, która obejmuje opieką dzieci po zakończeniu hospitalizacji w tutejszym szpitalu w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia hospitalizacji. Zadaniem Poradni jest kontrola i diagnostyka po hospitalizacyjna.

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek   – 14.30-15.30
Wtorek         – 14.00-15.30
Środa          – 14.00-15.30
Czwartek       – 14.00-16.00
Piątek         – 14.00-15.30

Zapisy do Poradni odbywają się w oddziale w dniu zakończenia hospitalizacji.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel.: 29  743-76-34

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator: 29 743 79 07
Sekretariat: 29 743 76 37
Pokój lekarski:
29 743 76 09
Lekarz dyżurny:
728 537 498 ( numer dla innych podmiotów leczniczych)
Pielęgniarka Oddziałowa:
29 743 76 36
Dyżurka Pielęgniarek:
29 743 76 38

 

Koordynator: lek. Wojciech Żubrowski
Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Ząbek

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 4 stanowiska dla pacjentów wyposażone w nowoczesny sprzęt do monitorowania funkcji życiowych oraz prowadzenia wentylacji mechanicznej . W oddziale zatrudnionych jest 5 lekarzy specjalistów, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji. Oddział posiada także 1 miejsce rezydenckie do odbywania szkolenia w ramach naszej specjalizacji.   Mając zatrudnionych lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowany personel pielęgniarski( łącznie zatrudnionych jest 26 pielęgniarek, z czego 17 pielęgniarek posiada specjalizację ), zapewniamy profesjonalne leczenie i opiekę pacjentom w stanie zagrożenia życia. Na naszym oddziale leczeni są pacjenci zarówno po urazach wielonarządowych jak również z zaostrzeniem przewlekłych chorób internistycznych wymagających intensywnego leczenia i nadzoru. Mamy do dyspozycji aparaturę do nieinwazyjnego monitorowania parametrów układu krążenia oraz do prowadzenia terapii nerkozastępczej.

W ramach świadczeń anestezjologicznych wykonujemy pełen zakres znieczuleń do zabiegów operacyjnych oraz skutecznie nadzorujemy prowadzenie analgezji pooperacyjnej, za co SPZZOZ w Wyszkowie otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”.

Wykaz procedur:

 1. Grupy pacjentów leczonych w oddziale:
  • pacjenci w stanie zagrożenia życia, z zaburzeniami układu krążenia i układu oddechowego
  • pacjenci wymagający intensywnego monitorowania parametrów życiowych.
  • pacjenci z objawami wstrząsu różnego pochodzenia
  • pacjenci z ostrą niewydolnością nerek w przebiegu zaostrzenia innych chorób
  • pacjenci po dużych i rozległych zabiegach operacyjnych wymagający przedłużonej wentylacji mechanicznej i intensywnego monitorowania
  • pacjenci z urazami wielonarządowymi lub wielomiejscowymi, wymagający stałego monitorowania i intensywnego leczenia
  • ostre zatrucia i przedawkowanie leków
  • pacjenci z OZT
  • pacjenci z kwasicą ketonową, przełomem tarczycowym i zaburzeniami wodno-elektrolitowymi przebiegającymi z zaburzeniami świadomości
  • pacjenci z chorobami OUN wymagający wentylacji mechanicznej -stany padaczkowe, urazy czaszkowo mózgowe
 2. Procedury wykonywane w oddziale:
  • prowadzenie wentylacji mechanicznej inwazyjnej i nieinwazyjnej
  • ciągłe monitorowanie podstawowych parametrów układu krążenia
  • ciągły pomiar rzutu serca, oporu naczyń obwodowych i innych dynamicznych parametrów hemodynamicznych
  • ciągły wlew leków wazoaktywnych
  • zakładanie dostępów naczyniowych do żywienia pozajelitowego
  • zakładanie dostępów dotętniczych
  • zakładanie elektrod do stymulacji serca
  • prowadzenie analgezji zewnątrzoponowej
  • nakłucia lędźwiowe
  • prowadzenie żywienia pozajelitowego
  • wykonywanie tracheostomii przezskórnej
  • prowadzenie terapii nerkozastępczej : ultrafiltracji, hemofiltracji, hemodiafiltracji

 

3.Procedury wykonywane w ramach anestezjologii:

 1. Prowadzenie znieczuleń do zabiegów operacyjnych:
  • znieczulenia ogólne
  • znieczulenia dożylne
  • znieczulenia regionalne
  • blokady nerwów obwodowych
 1. Znieczulenia porodów fizjologicznych

 

4. Inne zadania i procedury wykonywane przez personel OAiIT:

 • Prowadzenie i koordynowanie czynności resuscytacyjnych na terenie szpitala
 • Monitorowanie i analiza wykonanych znieczuleń
 • Monitorowanie i analiza podjętych czynności resuscytacyjnych na wszystkich oddziałach szpitala
 • Monitorowanie i analiza przyczyn zgonów w szpitalu
 • Koordynowanie i nadzór ,w ramach leczenia bólu ostrego i przewlekłego
 • Prowadzenie poradni anestezjologicznej dla pacjentów przygotowywanych do planowych zabiegów operacyjnych

PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA.

W ramach oddziału funkcjonuje Poradnia Anestezjologiczna gdzie kwalifikowani są pacjenci do znieczulenia do planowych zabiegów operacyjnych. W trakcie wizyty będą mieli Państwo możliwość porozmawiania z lekarzem anestezjologiem na temat znieczulenia, które państwu zaproponujemy.

Warunkiem rejestracji jest posiadanie ważnego skierowania.
Zapisy do Poradni odbywają się w sekretariacie oddziału OAiIT w godz. 8.00-13.00.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel.: 29  743-76-37

Ankieta anestezjologiczna dla pacjentów zgłaszających się do Poradni Anestezjologicznej

Ankieta do pobrania

( ankietę należy wydrukować, wypełnić i przynieść na wizytę w poradni)

Oddział Neonatologiczny

Koordynator: 29 743 76 08
Pokój lekarski:
29 743 76 98
Pielęgniarka Oddziałowa:
29 743 76 26
Pokój Pielęgniarek/Sekretariat:
29 743 76 23

Koordynator: lek. Barbara Nowak – Żelazna
Pielęgniarka Oddziałowa: Edyta Podgórska – Polak

Oddział Neonatologiczny świadczy usługi medyczne w zakresie opieki, diagnostyki i leczenia noworodków urodzonych z porodów fizjologicznych, patologicznych oraz urodzonych poza szpitalem. W ramach prowadzonej patologii przyjmujemy również noworodki chore skierowane z innych placówek.

Posiadany II stopień referencyjności w systemie trójstopniowej opieki nad matką i dzieckiem pozwala na leczenie ciężko chorych noworodków, w tym wymagających intensywnej terapii.

W oddziale znajduje się 6 stanowisk w sali opieki pośredniej dla noworodków wymagających stosowania specjalistycznych procedur oraz 2 stanowiska intensywnej terapii.

Opiekę nad noworodkiem sprawują lekarze ze specjalizacją z neonatologii i pediatrii oraz wykształcone i doświadczone pielęgniarki, posiadające kursy specjalistyczne w zakresie resuscytacji noworodka. Lekarz neonatolog obecny jest przy każdym porodzie i sprawuje opiekę nad noworodkiem całodobowo.

Oddział funkcjonuje w systemie rooming-in tzn. dziecko przebywa razem z matką od porodu do czasu wypisu. Przy pomocy życzliwego personelu matka uczestniczy bezpośrednio w  opiece nad swoim dzieckiem i może bez przeszkód karmić je zgodnie z potrzebami dziecka. W oddziale promowane jest karmienie piersią.

Przeprowadzona modernizacja sal intensywnej opieki medycznej i sali opieki pośredniej poprawiła bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz estetykę oddziału. Wszystkie noworodki mają wykonywane badania przesiewowe:

 • Program Powszechny Badań Przesiewowych – słuchu (dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy wykonujemy badanie słuchu).
 • Test saturacji (pulsoksymetria jest badaniem przesiewowym w kierunku przewodozależnych wad wrodzonych serca).
 • Badania Przesiewowe Noworodków w Kierunku Chorób Wrodzonych np. fenyloketonuria, mukowiscydoza, niedoczynność tarczycy, SMA.

Matki mogą całodobowo uzyskać fachową pomoc i wsparcie w przypadku problemów związanych z karmieniem.

Wykaz procedur:

 • Opieka nad zdrowym noworodkiem
 • Codzienne badanie noworodków
 • Instruktaż na temat karmienia piersią
 • Szczepienia ochronne
 • Pobieranie testów na badania molekularne w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy i  mukowiscydozy, SMA (rdzeniowy zanik mięśni)
 • Przesiewowe badania słuchu
 • Pogadanki na tematy pielęgnacyjne i zdrowotne oraz pokazy kąpieli noworodka
 • Opieka nad noworodkiem wymagającym intensywnej terapii i opieki lub szczególnej opieki i wzmożonego nadzoru. Obserwacja noworodka w inkubatorze. Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, monitorowanie elektrokardiograficzne i  systemowego ciśnienia tętniczego Prowadzenie wspomagania oddechowego i  mechanicznej wentylacji oraz podawanie surfaktantu.
 • Cewnikowanie tętnic i żył pępowinowych, zakładanie przezskórne linii centralnej i  dostępów  obwodowych
 • Zakładanie drenażu odbarczającego jamy opłucnowej
 • Wykonywanie punkcji lędźwiowej
 • Prowadzenie tlenoterapii i nebulizacji
 • Leczenie zakażeń okołoporodowych, zapaleń płuc, ZUM, posocznic (podawanie antybiotyków we wlewie dożylnym)
 • Przetaczanie krwi, innych preparatów krwiopochodnych i środków zastępczych krwi
 • Wlewy czynników wazopresyjnych
 • Całkowite i częściowe żywienie pozajelitowe
 • Żywienie sondą dożołądkową
 • Leczenie zaburzeń elektrolitowych i węglowodanowych
 • Leczenie drgawek
 • Leczenie żółtaczek – fototerapia, immunoterapia, leczenie farmakologiczne
 • Wykonywanie transfuzji wymiennych krwi
 • Wykonywanie badań diagnostycznych (zdjęcia RTG przyłóżkowe; badania USG przezciemiączkowe głowy, jamy brzusznej i przestrzeni pozaotrzewnowej, płuc; echokardiografia; USG stawów biodrowych; badania laboratoryjne)

 Wyprawka dla noworodka powinna zawierać:

 • 6 pieluch tetrowych,
 • 1 paczkę pieluch jednorazowych,
 • 1 kocyk lub rożek,
 • 4 koszulki bawełniane z krótkim lub długim rękawem
 • 4 pary śpiochów ,
 • 4 pary kaftaników / body,
 • 2 czapeczki bez wiązania,
 • 2 pary skarpetek,
 • 1 ręcznik dla dziecka,
 • chusteczki nawilżające,
 • krem pielęgnacyjny do pośladków,
 • rękawiczki (niedrapki)

Koszulki i śpiochy powinny być wyprane i wyprasowane. Bielizna i odzież pozostające w  bezpośrednim kontakcie ze skórą dziecka powinny być wykonane z naturalnych włókien. W dniu wypisu ze Szpitala należy przynieść ubranka dla dziecka dostosowane do pory roku. W razie przyjęcia w trybie nagłym zapewniamy mamie i dziecku całą wyprawkę

m zapewniamy mamie i dziecku całą wyprawkę.

Oddział Kardiologiczny

Ordynator: 29 743 76 87
Pokój lekarski:29 743 76 07
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743 79 39
Pokój Pielęgniarek: 29 743 76 65
Sekretariat:29 743 76 70

Ordynator: lek. Waldemar Chełstowski
Pielęgniarka Oddziałowa: Lidia Ewa Dana

Oddział Kardiologiczny zajmuje się przede wszystkim chorymi ze schorzeniami układu krążenia. Dominują zachorowania nagłe, wymagające sprawnej wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia. Diagnozujemy i leczymy pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia. W oddziale pracują lekarze ze specjalizacją z kardiologii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej. Opieka pielęgnacyjna prowadzona jest przez wykwalifikowany personel pielęgniarski. Utrzymujemy stały kontakt z Instytutem Kardiologii i innymi szpitalami klinicznymi w Warszawie, gdzie kierujemy naszych pacjentów wymagających wysokospecjalistycznych procedur w tym kardiochirurgicznych i kardiologii inwazyjnej. Uczestniczymy w programie leczenia ostrych zespołów wieńcowych, co umożliwia leczenie zabiegowe chorych z rodzącym się zawałem serca w warunkach klinicznych. Oddział posiada 32 łóżka, w tym 6 łóżek w Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Posiadamy 5  stymulatorów zewnętrznych serca, służących do ratowania życia w przypadkach zaburzeń przewodzenia elektrycznego serca. Oprócz schorzeń układu krążenia zajmujemy się innymi współistniejącymi chorobami internistycznymi jak: patologie układu oddechowego, pokarmowego, endokrynnego (schorzenia tarczycy). Zarówno lekarze jak i pielęgniarki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kongresach kardiologicznych, internistycznych kursach specjalistycznych.

Prowadzimy diagnostykę pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych w ramach:

 • Pracowni Echokardiografii
 • Pracowni Elektrokardiografii
 • Pracowni Prób Wysiłkowych i Monitorowania EKG Metodą Holtera

Wykaz procedur:

Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia  m.in.

 • Zatorowość płucna
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
 • Nadciśnienie płucne
 • Zapalenie mięśnia sercowego
 • Zapalenie wsierdzia
 • Zapalenie osierdzia
 • Niewydolność serca ostra i przewlekła
 • Kardiomiopatie
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Przewlekłe zespoły wieńcowe
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Wady zastawkowe
 • Wady wrodzone serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
 • Diagnostyka omdleń
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej