Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

Rejestracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
i Izby Przyjęć: 29 743-76-14
Gabinet lekarski SOR: 29 743-76-48
Izba Przyjęć: 29 743-76-01
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743-76-00 wew. 420

 • Ordynator:  lek. Katarzyna Czaderna
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Nowak

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu pacjenta za szpitalem. Składa się z rejestracji, gabinetów lekarskich, obszaru wstępnej intensywnej terapii i obszaru obserwacyjnego.

Każdy pacjent jest badany i na podstawie określonych badań podejmuje się decyzję czy przyjąć pacjenta do szpitala, skierować do lecznictwa ambulatoryjnego, czy odesłać do domu z ustalonym sposobem terapii.Na Izbę Przyjęć zgłaszają się pacjenci ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, od specjalistów, kierowani z innych szpitali.

Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje pacjentów bez skierowania oraz przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego. Po przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki pacjenci kierowani są na odpowiednie oddziały, bądź przebywają na sali obserwacyjnej, wyposażonej w aparaturę monitorującą.

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć przyjmują pacjentów przez całą dobę.

Szpitalny Oddział Ratunkowy uzyskał certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań wynikających z Ustawy o Ratownictwie Medycznym, wydanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Wykaz procedur

 • Porada lekarska/badanie lekarskie
 • Konsultacja/konsultacje specjalistyczne
 • Podstawowa diagnostyka(morfologia krwi, badanie ogólne moczy, elektrolity krwi, cukier w surowicy, EKG)
 • Rozszerzona diagnostyka laboratoryjna
 • Diagnostyka obrazowa, badanie radiologiczne/USG
 • Diagnostyka obrazowa, badanie TK/MR
 • Zakładanie linii infuzji dożylnej- żyły powierzchowne, żyła pępowinowa
 • Zakładanie linii infuzji dożylnej- wenesekcja, prowadzenie resuscytacji płynowej
 • Zakładanie centralnych dostępów żylnych, prowadzenie resuscytacji płynowej
 • Punkcja i cewnikowanie tętnicy
 • Opracowanie wstępne ran, oparzeń i drobnych urazów: profilaktyka i leczenie
 • Unieruchomienie kręgosłupa, złamania kończyny
 • Repozycja zwichnięcia stawu/stawów
 • Usunięcie ciała obcego
 • Odwiedzenie przepukliny, wypadniętego odbytu odbarczenie fimozy i parafimozy
 • Tamponada jamy nosowej, korekta złamania nasady nosowej
 • Tamponada krwawienia z żylaków przełyku
 • Zapewnienie i utrzymanie drożności dróg oddechowych(intubacja dotchawicza, Tracheotomia, konikotomia)
 • Wspomaganie i kontrola oddechu sztucznego metodami ręcznymi i z zastosowaniem respiratorów
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo –oddechowo –mózgowej
 • Prowadzenie resuscytacji okołourazowej
 • Wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów
 • Podtrzymywanie funkcji życiowych chorego z urazem
 • Elektroterapia serca
 • Farmakoterapia w stanach nagłych zagrożeń
 • Leczenie wstępne ostrych zatruć
 • Leczenie bólu
 • Monitorowanie nieinwazyjne układu krążenia
 • Monitorowanie inwazyjne układu krążenia
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego
 • Punkcja obarczająca  osierdzia/jamy opłucnowej: drenaż jamy opłucnowej
  Realizacja transportu

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Izba Przyjęć: 29 743 76 22
Ordynator: 29 743 76 46
Pokój lekarski: 29 743 76 04
Położna Oddziałowa: 29 743 76 19
Pokój Położnych: 29 743 76 92
Sekretariat: 29 743 76 25

Ordynator lek. Jacek Czosnyka
Położna Oddziałowa: Bożena Szymańska

Szpital nasz – miejscem przyjaznym matce i dziecku

Oddział Ginekologiczno-Położniczy SPZZOZ w Wyszkowie oferuje pełen zakres porodów oraz zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentek ciężarnych lub planujących ciążę. Panie mają przez całą dobę do dyspozycji lekarzy ginekologów, anestezjologów i neonatologów. Dla pacjentek przygotowujących się do porodu zorganizowano Szkołę Rodzenia. Kobieta rodząca w oddziale ma pewność, że otrzyma kompleksową, bezpłatną pomoc.

Oddział ginekologiczny oferuje pełen zakres zabiegów operacyjnych i procedur diagnostycznych:

 • operacje ginekologiczne (m. in. wycięcie macicy drogą brzuszną i pochwową, wyłuszczenie mięśniaków, operacje na przydatkach, plastyka pochwy i krocza, operacje szyjki macicy)
 • operacje onkologiczne w rakach trzonu macicy
 • zabiegi diagnostyczne jednego dnia
 • zabiegi endoskopowe
 • operacje laparoskopowe, co  pozwala na małą ingerencję chirurgiczną i zmniejsza czas pobytu w szpitalu
 • histeroskopie ( bezinwazyjna ocena zmian w narządzie rodnym pacjentki)
 • operacje w wysiłkowym nietrzymaniu moczu
 • diagnostyka niepłodności (Oddział współpracuje w tym zakresie z warszawskimi klinikami.)
 • diagnostyka i leczenie innych schorzeń ginekologicznych
 • kolposkopie

Oddział położniczo – ginekologiczny wyszkowskiego szpitala posiada II stopień referencyjny, który uprawnia do prowadzenia ciąż zagrażających porodem przedwczesnym, a także porodów bliźniaczych.
Lekarze z oddziału położniczo – ginekologicznego promują porody naturalne z uwzględnieniem biologicznego czasu trwania ciąży. Zapewniają swobodny wybór sposobu porodu, proponują pacjentkom poród w immersji wodnej. W oddziale prowadzimy porody rodzinne oraz nowoczesne sposoby diagnostyki w opiece okołoporodowej oraz w ocenie dobrostanu płodu. Zabiegi wymagające znieczulenia wykonuje się w bezpłatnym znieczuleniu.

Prowadzimy:

 • opiekę nad ciążą wysokiego ryzyka
 • leczenie zagrażającego porodu przedwczesnego
 • leczenie niewydolności cieśniowo -szyjkowej
 • porody na dwóch salach porodowych (1- i 2-łóżkowa)

Szkoła Rodzenia

Przy oddziale położniczo – ginekologicznym działa od wielu lat doskonale zorganizowana Szkoła Rodzenia. Program obejmuje zajęcia dotyczące przebiegu ciąży, porodu, połogu i naturalnego karmienia. Są także ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne i ogólnousprawniające. Szkoła ma za zadanie przede wszystkim pomóc kobiecie w słuchaniu i rozumieniu tego, co dzieje się z jej ciałem podczas ciąży, porodu i połogu. Dzięki szkole pacjentki wiedzą jak współpracować z personelem podczas porodu i jak pomóc sobie samej w przyjściu na świat dziecka.

   Lista rzeczy do porodu

Dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • karta przebiegu ciąży z wpisem wybranej położnej środowiskowej
 • plan porodu

Wyniki badań:

 • grupa krwi i czynnik Rh (oryginał)
 • wynik badania GBS z pochwy i odbytu
 • wszystkie wyniki badań wykonywane w ciąży w tym również badania USG
 • inne istotne wyniki badań i/lub konsultacje, np.okulistyczna

Na czas porodu:

 • wygodna koszula, kapce, szlafrok
 • wygodne ubranie dla taty i kapcie na salę porodową
 • opaska,spinki lub gumka do włosów
 • do picia niegazowana woda w tym jedna z ustnikiem
 • dla chętnych: aparat fotograficzny

Dla mamy po porodzie:

 • koszula z rozcięciem wygodna do karmienia
 • 6 par majtek (najlepiej siateczkowe)
 • przybory toaletowe
 • klapki pod prysznic
 • 2 paczki poporodowych dużych podpasek
 • kubek,sztućce
 • 2 staniki do karmienia, wkładki laktacyjne
 • jednorazowe podkłady na łóżko

Dla dziecka:

 • pampersy
 • chusteczki nawilżone
 • krem ochronny

Więcej informacji: https://www.szpitalwyszkow.pl/strefa-pacjenta/#1572510212303-21-2

Wykaz procedur:

Sprawujemy opiekę medyczną przedciążową i okołoporodową zgodnie z kompetencjami II. poziomu opieki perinatalnej, tj. diagnostyka i leczenie powikłań ciążowych II. I III. trymestru ciąży:

  • poród przedwczesny
  • niewydolność cieśniowo-szyjkowa
  • łożysko przodujące i inne zaburzenia placentacji (formowanie się i lokalizacja łożyska)
 • choroby ogólnoustrojowe wikłające przebieg ciąży i porodu takie jak: cukrzyca, choroby neurologiczne, niedokrwistość, zaburzenia hematologiczne, zaburzenia funkcji wątroby, nerek, infekcje, choroby chirurgiczne, itp.
 • diagnostyka i leczenie ciąży przeterminowanej i przenoszonej, indukcja porodu
 • diagnostyka i leczenie ciąży mnogiej
 • diagnostyka małowodzia i wielowodzia

W obrębie bloku porodowego sprawowana jest opieka okołoporodowa, tj. prowadzenie porodu prawidłowego i patologicznego z pełnym zakresem operacji położniczych (cięcie cesarskie, zabiegi kleszczowe). Porody prowadzone są w znieczuleniu zewnątrzoponowym ciągłym, a operacje położnicze w znieczuleniu regionalnym podpajęczynówkowym.W porodzie fizjologicznym proponujemy porody naturalne w obecności osoby bliskiej, w sali porodowej zapewniającej komfort pobytu, sprzęty i urządzenia wspomagające naturalny przebieg porodu (relaksacja w wannie, piłka Sako, drabinki, itp.)

Po porodzie proponujemy pobyt matki z dzieckiem na jednej sali, promujemy karmienie piersią.W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym prowadzona jest diagnostyka i leczenie ciąży wczesnej, kompleksowe leczenie poronienia.

W zakresie chorób kobiecych zapewniamy nowoczesną diagnostyką ginekologiczną w oparciu o endoskopię (histeroskopia i laparoskopia) oraz diagnostykę obrazową (USG) i laboratoryjną.

W zakresie leczenia operacyjnego specjalizujemy się w leczeniu małoinwazyjnym w oparciu o operacje laparoskopowe i histeroskopowe.

Zakres leczenia operacyjnego w ginekologii małoinwazyjnej

Laparoskopia

 • laparoskopia diagnostyczna z kontrastowaniem jajowodów barwnikiem (ocena drożności jajowodów), pobranie odcinków z jamy brzusznej (ocena onkologiczna), uwolnienie zrostów otrzewnowych
 • laparoskopowe leczenie endometriozy śródotrzewnowej i jajnikowej, w tym: wycięcie torbieli endometrialnych, ognisk endometriozy głębokiej, destrukcja ognisk powierzchniowych, wycięcie endometriozy przegrody odbytniczo-pochwowej, itp.
 • laparoskopowe wycięcie torbieli jajnikowych i łagodnych guzów jajnika z rekonstrukcją jajnika szwem wewnątrzbrzusznym
 • laparoskopowe wycięcie jajowodu (wodniaki jajowodów, leczenie ciąży ektopowej jajowodowej)
 • laparoskopowe usunięcie jajnika i jajowodu (ropienie, guzy łagodne, zmiany zapalne lub endometriotyczne)
 • laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaków z następową ich morcelacją
 • laparoskopowe wycięcie macicy lub amputacja trzonu macicy różnymi technikami z wyciągnięciem macicy przezpochwowo lub z użyciem morcelatora (LAVH, LH, SLH, TLH)
 • limfadenektomia laparoskopowa (ze wskazań onkologicznych)

Histeroskopia

 • histeroskopia diagnostyczno-operacyjna pobierania wycinków, usuwanie polipów, uwalnianie zrostów wewnątrzmacicznych
 • elektroresekcja histeroskopowa endometrium lub mięśniaków podśluzówkowych
 • histeroskopowe przecięcie przegrody macicy

Diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy

 • kolposkopia – oglądanie tarczy części pochwowej w optycznym powiększeniu z następowym pobieraniem wycinków z miejsc podejrzanych
 • operacje oszczędzające szyjkę macicy (LEEP, elektrokonizacja)

Leczenie zaburzeń statyki narządów płciowych i wysiłkowego nieotrzymania moczu

 • zakładanie taśm polipropylenowych przez otwory zasłonione (sling podcewkowy) – metoda TOT
 • zakładanie siatek przepuklinowych polipropylenowych metodą hamakową, podpowięziowo, pod przednią ścianą pochwy, przez podwójne przebicie otworów zapłonionych – metoda dTOT
 • podwieszanie macicy metodą sakropeksji podguzicznej czyli przekucie taśmy polipropylenowej przez doły kulszowe i wiązadła krzyżowo-kolcowe z mocowaniem do wiązadeł krzyżowo-macicznych – metoda PIVS
 • naprawa środka ścięgnistego krocza i przepukliny odbytniczo-pochwowej przy użyciu siatki polipropylenowej

Chirurgia małoinwazyjna sromu

 • wycinki diagnostyczne ze zmian chorobowych sromu
 • leczenie chirurgiczne chorób gruczołu Bartholina (ropnie, torbiele, stany zapalne)
 • wycięcie znamion, brodawek skórnych okolicy sromu

W oddziale wykonujemy także leczenie zabiegowe (wyłyżeczkowanie jamy macicy) i operacyjne metodami tradycyjnymi, jeżeli są takie wskazania medyczne lub pacjentka wyraża takie życzenie.

Niekorzystne zakończenie ciąży Ankieta - Plan porodu

Oddział Chorób Wewnętrznych

Ordynator:29 743 76 88
Pokój lekarski: 29 743 76 06
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743 76 79
Pokój Pielęgniarek: 29 743 76 62
Sekretariat: 29 743 76 85

Ordynator: lek. Adam Pieniążek
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Stalmach

Oddział Chorób Wewnętrznych świadczy usługi diagnostyczno-lecznicze w zakresie chorób wewnętrznych. Hospitalizowani są także pacjenci z niektórymi schorzeniami neurologicznymi (np. udary, mózgu, padaczka).

W oddziale pracują są lekarze ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, diabetologii, reumatologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej.Oddział liczy 35 łóżek, w tym 4 łóżka na dwóch wydzielonych salach intensywnego nadzoru z możliwością prowadzenia ciągłego monitoringu pracy serca.W strukturach oddziału znajdują się również 2 łóżka Odcinka Jednodniowej Gastroenterologii.Na oddziale funkcjonuje ponadto Pracownia Spirometrii, gdzie wykonuje się badania oddechowe także u pacjentów ambulatoryjnych.Oddział w ramach leczenia schorzeń układu oddechowego prowadzi między innymi terapię wziewną umożliwiającą podawanie niektórych leków za pomocą specjalnych inhalatorów.Dodatkowym elementem zwiększającym zakres działań jest ciągła wieloprofilowa oświata zdrowotna.

Wykaz procedur

 • Zaburzenia równowagi
 • Guzy mózgu
 • Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego
 • Choroby naczyń mózgowych  – leczenie zachowawcze
 • Przemijające niedokrwienie mózgu
 • Udar mózgu
 • Bóle głowy
 • Padaczka – diagnostyka i leczenie
 • Dychawica oskrzelowa
 • Zator płucny
 • Ropień płuca, ropowica
 • Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Wysiękowe zapalenie opłucnej
 • Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
 • Obrzęk płuc
 • POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
 • Zapalenie płuc z powikłaniami
 • Zapalenie płuc bez powikłań
 • Zwłóknienie i pylica płuc
 • Odma opłucnowa
 • Niewydolność oddechowa
 • Nadciśnienie płucne
 • Zapalenie opłucnej
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Zapalenie wsierdzia
 • Niewydolność krążenia z powikłaniami
 • Niewydolność krążenia bez powikłań
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Omdlenie i zapaść
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
 • Choroby przełyku
 • Choroby żołądka i dwunastnicy
 • Choroby jelita grubego
 • Choroby jamy brzusznej
 • Choroby infekcyjne jelit
 • Choroby zapalne jelit
 • Średnie i endoskopowe zabiegi diagnostyczne w krwawieniach z przewodu pokarmowego
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego – leczenie zachowawcze
 • Ostre zespoły wątroby
 • Przewlekłe choroby wątroby z powikłaniami
 • Przewlekłe choroby wątroby bez powikłań
 • Choroby dróg żółciowych
 • Nowotwory dróg żółciowych
 • Ostre zapalenie trzustki
 • Przewlekłe choroby trzustki
 • Zespoły bólowe kręgosłupa
 • Choroby tkanek miękkich
 • Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
 • Układowe choroby tkanki łącznej
 • Zaburzenia wodno-elektrolitowe
 • Zaburzenia odżywiania
 • Cukrzyca ze stanami hipoglikemicznymi
 • Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
 • Cukrzyca i stany hiperglikemiczne innego pochodzenia
 • Stopa cukrzycowa
 • Choroby tarczycy
 • Zakażenia nerek lub dróg moczowych
 • Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
 • Ostra niewydolność nerek
 • Przewlekła niewydolność nerek
 • Inne choroby nerek
 • Kamica moczowa
 • Badania w zakresie dróg moczowych
 • Choroby naczyń
 • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego
 • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony
 • Choroby alergiczne
 • Zatrucie średnie
 • Zatrucie lekkie
 • Posocznica
 • Gorączka niejasnego pochodzenia

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator:29 743 79 07
Pokój lekarski: 29 743 76 09
Lekarz dyżurny: 728 537 498
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743 76 36
Pokój Pielęgniarek: 29 743 76 38
Sekretariat: 29 743 76 37

Ordynator: lek. Wojciech Żubrowski
Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Ząbek

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 4 stanowiska dla pacjentów wyposażone w nowoczesny sprzęt do monitorowania funkcji życiowych. Mając zatrudnionych lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowany personel pielęgniarski, zapewniamy profesjonalne leczenie i opiekę pacjentom w stanie zagrożenia życia. Na naszym oddziale leczeni są pacjenci zarówno po urazach wielonarządowych jak również z zaostrzeniem przewlekłych chorób internistycznych wymagających intensywnego leczenia i nadzoru. Mamy do dyspozycji aparaturę do nieinwazyjnego monitorowania parametrów układu krążenia oraz do prowadzenia terapii nerkozastępczej.

W ramach świadczeń anestezjologicznych wykonujemy pełen zakres znieczuleń do zabiegów operacyjnych oraz skutecznie nadzorujemy prowadzenie analgezji pooperacyjnej, za co SPZZOZ w Wyszkowie otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”.

Wykaz procedur:

 1. Grupy pacjentów leczonych w oddziale:
  • pacjenci w stanie zagrożenia życia, z zaburzeniami układu krążenia i układu oddechowego
  • pacjenci wymagający intensywnego monitorowania parametrów życiowych.
  • pacjenci z objawami wstrząsu różnego pochodzenia
  • pacjenci z ostrą niewydolnością nerek w przebiegu zaostrzenia innych chorób
  • pacjenci po dużych i rozległych zabiegach operacyjnych wymagający przedłużonej wentylacji mechanicznej i intensywnego monitorowania
  • ostre zatrucia i przedawkowanie leków
  • pacjenci z OZT
  • pacjenci z kwasicą ketonową, przełomem tarczycowym i zaburzeniami wodno-elektrolitowymi przebiegającymi z zaburzeniami świadomości
  • pacjenci z chorobami OUN wymagający wentylacji mechanicznej
 2. Procedury wykonywane w oddziale:
  • rowadzenie wentylacji mechanicznej inwazyjnej i nieinwazyjnej
  • ciągłe monitorowanie podstawowych parametrów układu krążenia
  • ciągły pomiar rzutu serca, oporu naczyń obwodowych i innych dynamicznych parametrów hemodynamicznych
  • ciągły wlew leków wazoaktywnych
  • zakładanie dostępów naczyniowych do żywienia pozajelitowego
  • zakładanie dostępów dotętniczych
  • zakładanie elektrod do stymulacji serca
  • prowadzenie analgezji zewnątrzoponowej
  • nakłucia lędźwiowe
  • prowadzenie żywienia pozajelitowego
  • wykonywanie tracheostomii przezskórnej
  • prowadzenie terapii nerkozastępczej : ultrafiltracji, hemofiltracji, hemodiafiltracji
 3. Procedury wykonywane w ramach anestezjologii:
  • prowadzenie znieczuleń do zabiegów operacyjnych:
  • znieczulenia ogólne
  • znieczulenia dożylne
  • znieczulenia regionalne
  • blokady nerwów obwodowych

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Ordynator: 29 742 95 57
Pokój lekarski: 29 743 76 02
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743 76 16
Pokój Pielęgniarek: 29 743 76 31
Sekretariat:29 743 76 81

Ordynator: lek. Tadeusz Cichocki
Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Krawczyk

Odział Chirurgiczny Ogólny dysponuje 27 łóżkami w odnowionych (po remoncie w 2011 roku) klimatyzowanych, komfortowych  salach z łazienką. Na oddziale pracują lekarze specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz wykwalifikowane pielęgniarki. Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Chirurgii Ogólnej oraz innymi poradniami specjalistycznymi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Działalność Oddziału Chirurgicznego Ogólnego związana jest z diagnostyką i leczeniem pacjentów wymagających opieki medycznej w zakresie chirurgii ogólnej. Dysponujemy całodobową diagnostyką ultrasonograficzną, radiologiczną z tomografią komputerową. Wykonujemy szeroki zakres zabiegów chirurgicznych z uwzględnieniem najnowszych technik operacyjnych z chirurgią laparoskopową włącznie, zabiegów przezskórnych pod kontrolą USG i zabiegów endoskopowych. Zabiegi operacyjne odbywają się na nowoczesnym, odpowiadającym najnowszym standardom Bloku Operacyjnym.

Wykaz procedur:

 • Operacje przewodu pokarmowego: żołądka, dwunastnicy, dróg żółciowych, jelita cienkiego i grubego, odbytu
 • Żylaki kończyn dolnych, żylaki odbytu
 • Zatory tętnic kończyn dolnych
 • Operacje tarczycy
 • Operacje nowotworów przewodu pokarmowego i skóry
 • Operacje przepuklin / w tym również nowoczesnymi metodami z użyciem siatek polipropylenowych i laparoskopu
 • Leczenie operacyjne stulejki, wodniaków jądra
 • Leczenie urazów czaszkowo-mózgowych /w tym trepanacje czaszki/
 • Leczenie urazów klatki piersiowej i brzucha
 • Leczenie oparzeń
 • Wykonywanie przeszczepów skóry
 • Diagnostyka i leczenie ostrego schorzenia przewodu pokarmowego np. krwawienie

Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Ordynator: 29 743 95 57
Pokój lekarski:29 743 76 97
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: 29 743 76 47
Pokój Pielęgniarek: 29 743 79 16
Sekretariat: 29 743 76 81

Zastępca Ordynatora: lek. Jakub Zachara
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: Anna Kamieniecka

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej funkcjonujący w strukturach Oddziału Chirurgicznego Ogólnego dysponuje 14 łóżkami na 7 salach. Wszystkie sale posiadają własny, pełny węzeł sanitarny. W pododdziale pracują specjaliści w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Wykaz procedur:

 • Chirurgiczne leczenie złamań kości metodami AO, zespoleniami śródszpikowymi, płytkami blokowanymi, techniką MIPO
 • Chirurgiczne leczenie obrażeń tkanek miękkich narządu ruchu – uszkodzenia ścięgien, więzadeł, mięśni
 • Zachowawcze leczenie obrażeń narządu ruchu
 • Operacyjne leczenie schorzeń narządu ruchu – zespoły usidlenia nerwów obwodowych, paluchy koślawe, gangliony, przepukliny mięśniowe, etc.
 • Schorzenia i urazy ręki, wtórna rekonstrukcja uszkodzeń ręki
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu kolanowego z rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego i szyciem łąkotek

Oddział Neonatologiczny

Ordynator: 29 743 76 08
Pokój lekarski:29 743 76 98
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743 76 26
Pokój Pielęgniarek/Sekretariat: 29 743 76 23

Ordynator: lek. Barbara Nowak – Żelazna
Pielęgniarka Oddziałowa: Edyta Podgórska – Polak

Oddział Neonatologiczny świadczy usługi medyczne w zakresie opieki, diagnostyki i leczenia noworodków urodzonych z porodów fizjologicznych, patologicznych, oraz urodzonych poza szpitalem. W ramach prowadzonej patologii przyjmujemy również noworodki chore skierowane z innych placówek.

Posiadany II stopień referencyjności w systemie trójstopniowej opieki nad matką i dzieckiem pozwala na leczenie ciężko chorych noworodków, w tym wymagających intensywnej terapii.

W oddziale znajduje się 6 stanowisk w sali opieki pośredniej dla noworodków wymagających stosowania specjalistycznych procedur oraz 2 stanowiska intensywnej terapii.

Opiekę nad noworodkiem sprawują lekarze ze specjalizacją z neonatologii i pediatrii oraz wykształcone i doświadczone pielęgniarki, posiadające kursy specjalistyczne w zakresie resuscytacji noworodka.
Lekarz neonatolog obecny jest przy każdym porodzie i sprawuje opiekę nad noworodkiem całodobowo.

Oddział funkcjonuje w systemie rooming-in tzn. dziecko przebywa razem z matką od porodu do czasu wypisu. Przy pomocy życzliwego personelu matka uczestniczy bezpośrednio w opiece nad swoim dzieckiem i może bez przeszkód karmić je zgodnie z potrzebami dziecka. W oddziale promowane jest karmienie piersią.

Przeprowadzona modernizacja sal intensywnej opieki medycznej i sali opieki pośredniej poprawiła bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz estetykę oddziału. Wszystkie noworodki mają wykonywane badania przesiewowe:

 • Program Powszechny Badań Przesiewowych – słuchu (dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy wykonujemy badanie słuchu),
 • Test saturacji (pulsoksymetria jest badaniem przesiewowym w kierunku przewodozależnych wad wrodzonych serca)
 • Badania Przesiewowe Noworodków w Kierunku Chorób Wrodzonych np. fenyloketonuria, mukowiscydoza, niedoczynność tarczycy.

Matki mogą całodobowo uzyskać fachową pomoc i wsparcie w przypadku problemów związanych z karmieniem.

Wykaz procedur:

 • Opieka nad zdrowym noworodkiem
 • Codzienne badanie noworodków
 • Instruktaż na temat karmienia piersią
 • Szczepienia ochronne
 • Pobieranie testów na badania molekularne w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy i mukowiscydozy
 • Przesiewowe badania słuchu
 • Pogadanki na tematy pielęgnacyjne i zdrowotne oraz pokazy kąpieli noworodka
 • Opieka nad noworodkiem wymagającym intensywnej terapii i opieki lub szczególnej opieki i wzmożonego nadzoru
  Obserwacja noworodka w inkubatorze
  Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, monitorowanie elektrokardiograficzne i systemowego ciśnienia tętniczego
  Prowadzenie wspomagania oddechowego i mechanicznej wentylacji oraz podawanie surfaktantu
 • Cewnikowanie tętnic i żył pępowinowych, zakładanie przezskórne linii centralnej i dostępów  obwodowych
 • Zakładanie drenażu odbarczającego jamy opłucnowej
 • Wykonywanie punkcji lędźwiowej
 • Prowadzenie tlenoterapii i nebulizacji
 • Leczenie zakażeń okołoporodowych, zapaleń płuc, ZUM, posocznic (podawanie antybiotyków we wlewie iv)
 • Przetaczanie krwi, innych preparatów krwiopochodnych i środków zastępczych krwi
 • Wlewy czynników wazopresyjnych
 • Całkowite i częściowe żywienie pozajelitowe
 • Żywienie sondą dożołądkową
 • Leczenie zaburzeń elektrolitowych i węglowodanowych
 • Leczenie drgawek
 • Leczenie żółtaczek – fototerapia, immunoterapia, leczenie farmakologiczne
 • Wykonywanie transfuzji wymiennych krwi
 • Wykonywanie badań diagnostycznych (zdjęcia RTG przyłóżkowe; badania USG przezciemiączkowe głowy, jamy brzusznej i przestrzeni pozaotrzewnowej, płuc; echokardiografia; USG stawów biodrowych; badania laboratoryjne)

Oddział Kardiologiczny

Ordynator: 29 743 76 87
Pokój lekarski:29 743 76 07
Pielęgniarka Oddziałowa: 29 743 76 65
Pokój Pielęgniarek: 29 743 76 65
Sekretariat:29 743 76 70

Ordynator: lek. Waldemar Chełstowski
Pielęgniarka Oddziałowa: Lidia Ewa Dana

Oddział Kardiologiczny zajmuje się przede wszystkim chorymi ze schorzeniami układu krążenia. Dominują zachorowania nagłe, wymagające sprawnej wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia. Diagnozujemy i leczymy pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia. W oddziale pracują lekarze ze specjalizacją z kardiologii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej. Opieka pielęgnacyjna prowadzona jest przez wykwalifikowany personel pielęgniarski. Utrzymujemy stały kontakt z Instytutem Kardiologii i innymi szpitalami klinicznymi w Warszawie, gdzie kierujemy naszych pacjentów wymagających wysokospecjalistycznych procedur w tym kardiochirurgicznych i kardiologii inwazyjnej. Uczestniczymy w programie leczenia ostrych zespołów wieńcowych, co umożliwia leczenie zabiegowe chorych z rodzącym się zawałem serca w warunkach klinicznych. Oddział posiada 40 łóżka, w tym 8 łóżek w Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Posiadamy dwa stymulatory zewnętrzne serca, służące do ratowania życia w przypadkach zaburzeń przewodnictwa elektrycznego serca. Oprócz schorzeń układu krążenia zajmujemy się innymi współistniejącymi chorobami internistycznymi jak: patologie układu oddechowego, pokarmowego, endokrynnego (schorzenia tarczycy). Zarówno lekarze jak i pielęgniarki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kongresach kardiologicznych, internistycznych kursach specjalistycznych.

Prowadzimy diagnostykę pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych w ramach:

 • Pracowni Echokardiografii
 • Pracowni Elektrokardiografii
 • Pracowni Prób Wysiłkowych i Monitorowania EKG Metodą Holtera

Wykaz procedur:

 • Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia, m.in.
  Zator płucny
 • Obrzęk płuc
 • Nadciśnienie płucne > 17 r.ż.
 • Zapalenie wsierdzia
 • Zaawansowana niewydolność krążenia
 • Niewydolność krążenia > 69 r.ż. lub z pw
 • Niewydolność krążenia < 70 r.ż. bez pw
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw
 • Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
 • Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw
 • Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej > 17 r.ż.
 • Choroby zastawek serca > 17 r.ż.
 • Wrodzone wady serca > 17 r.ż.
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
 • Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
 • Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
 • Prowadzenie diagnostyki pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych w ramach
 • Pracowni Echokardiografii
 • Pracowni Elektrokardiografii
 • Pracowni Prób Wysiłkowych i Monitorowania EKG Metodą Holtera

Oddział Pediatryczny

Ordynator: 29 743 76 32
Pokój lekarski: 29 743 76 03
Pielęgniarka Oddziałowa/Sekretariat: 29 743 76 35
Pokój Pielęgniarek: 29 743 76 34

Ordynator: lek. Elżbieta Mitkowska
Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Kaflik

W oddziale Pediatrycznym obejmujemy opieką specjalistyczną pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Oferujemy szeroki zakres świadczeń medycznych z uwzględnieniem specyfiki wiekowej

Diagnozujemy i leczymy pacjentów z poniższymi schorzeniami:

 • Choroby zakaźne wieku dziecięcego wymagające leczenia szpitalnego
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby układu moczowego
 • Choroby alergiczne

Inne stany chorobowe wymagające wstępnej diagnostyki pediatrycznej przed przekazaniem pod opiekę specjalistyczną
Stany zagrożenia życia spowodowane różnymi czynnikami, jak zatrucia, drgawki, utrata przytomności.

Pracujemy w oparciu o standardy z wykorzystaniem w diagnostyce i leczeniu nowoczesnego sprzętu medycznego. Wykonujemy badania radiologiczne, ultrasonograficzne, diagnostykę kardiologiczną. W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez laryngologa, okulistę, neurologa, psychologa.
W przypadku konieczności wysokospecjalistycznego prowadzenia pacjenta nawiązujemy kontakt z renomowanymi klinikami dziecięcymi.
Od wielu lat umożliwiamy całodobowy kontakt rodziców z dziećmi. W oddziale istnieje możliwość korzystania przez matki z łóżek hotelowych na salach dzieci. Do dyspozycji opiekunów jest pokój socjalny z aneksem kuchennym.
Promujemy karmienie piersią.

Do dyspozycji pacjentów są telewizory zamontowane na poszczególnych salach, dodatkowo bezpłatne w świetlicy.