Pracownie Diagnostyczne

NAZWA PRACOWNI

Laboratorium Analityczne: 29 743-76-53
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi:29 743-76-64
Pracownia Bakteriologii:29 743-76-56
Pracownia Ultrasonografii Ogólnej i Ginekologicznej: 29 743-76-75, 29 743-76-22
Pracownia Echokardiografii: 29 743 95 64
Pracownia Endoskopii: 29 743-76-42
Pracownia Spirometrii: 29 742-40-07
Pracownia Elektrokardiografii:29 743-76-50
Pracownia Cytologii Ginekologicznej: 29 743-76-45
Pracownia RentgenodiagnostykI: 29 743-76-63
Pracownia Prób Wysiłkowych i Monitorowania EKG Metodą Holtera: 29 743-76-39
Pracownia Audiologiczna:29 743-79-29

Wykazy badań

Laboratorium Analityczne

Biochemia:

  • ALAT
  • Albuminy
  • ALP – Fosfataza alkaliczna
  • Amylaza w moczu
  • Amylaza w surowicy
  • ASO – test latexowy
  • ASPAT
  • Białko całkowite
  • Bilirubina całkowita
  • Cholesterol
  • CK -MB
  • Clearence kreatyniny
  • CPK
  • CRP – oznacz. ilościowe
  • Fosfor
  • Fosfor w moczu (utrata)
  • GGTP
  • Glukoza w surowicy
  • Glukoza we krwi włośn. z pobraniem
  • Glukuronian bilirubiny
  • HbA1c
  • HDL
  • Kreatynina
  • Kreatynina w moczu (utrata)
  • Kwas moczowy
  • Kwas moczowy w moczu (utrata)
  • Latex RF
  • LDH
  • Lipaza
  • Magnez
  • Magnez w moczu (utrata)
  • Mocznik
  • Mononukleoza -test latexowy
  • Na + K +Cl
  • Potas w moczu (utrata)
  • Sód w moczu ( utrata )
  • Trójglicerydy
  • Waalera-Rosego
  • Wapń
  • Wapń w moczu (utrata)
  • Żelazo całkowite

Immunologia:

 • BHCG
 • Borelioza IgG
 • Borelioza IgM
 • Ca 125
 • Ca 19-9
 • CEA
 • Cytomegalia IgG
 • Cytomegalia IgM
 • DIGOXIN
 • Estradiol
 • Ferrytyna
 • FSH
 • FT 3
 • FT 4
 • HBS-antygen
 • Helicobacter pylori
 • LH
 • P/ciała anty HBS – test ilościowy
 • P/ła TPO
 • Progesteron
 • Prolaktyna
 • Przeciwciała anty HCV
 • Przeciwciała anty HIV
 • Testosteron
 • Total IgE
 • Total PSA
 • Toxoplazmoza IgG
 • Toxoplazmoza IgM
 • Troponina
 • TSH
 • Wit. B12
 • Anty TG
 • RUBELLA IgG
 • RUBELLA IgM
 • Mononukleoza EBV VCA IgM
 • NT – pro BNP
 • Procalcytonina

Analityka:

 • Antygen Lambli
 • Badanie kału – pH
 • Badanie moczu – pH
 • Badanie moczu w kierunku TV
 • Białko Bence-Jonesa
 • Ciężar właściwy moczu
 • Czystość pochwy
 • DZM na białko
 • DZM na cukier
 • Kał badanie ogólne
 • Kał na pasożyty
 • Mikroalbuminuria
 • Mocz badanie ogólne
 • Mocz na obecność barwników żółciowych
 • Mocz na obecność cukru i ciał ketonowych
 • Płyn z jam ciała badanie ogólne
 • PMR – badanie ogólne
 • Preparaty barwione z PMR
 • Test na krew utajoną w kale
 • WR

Hematologia:

 • Antytrombina III
 • Czas i wskaźnik protrombinowy
 • Czas kaolonowo-kefalinowy
 • D-dimery – ozn. ilościowe
 • Fibrynogen
 • Morfologia ( w tym płytki+rozmaz z automatu)
 • Morfologia
 • Preparat z nakłucia szpiku (wykonanie)
 • Retikulocyty
 • Rozmaz mikroskopowy
 • OB

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

PRACOWNIA SEROLOGII

 1. Badana serologiczne:
  • Określanie grupy krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh
  • Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych
  • Próba serologicznej zgodności krwi
  • Badanie w kierunku konfliktu serologicznego między matką a płodem i choroby hemolitycznej noworodków
  • Badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego
  • Badanie grup krwi dla celów trwałej ewidencji
  • Bezpośredni test antyglobulinowy BTA
  • Wykrywanie przeciwciał odpornościowych z układu ABO
 2. Całodobowe zaopatrywanie oddziałów w krew i jej składniki
 3. Rozmrażanie osocza do celów leczniczych
 4. Wydawanie krwi i jej składników
 5. Drukowanie kart identyfikacyjnych grup krwi

Pracownia Bakteriologii

PRACOWNIA BAKTERIOLOGII

 • Posiew wymazu (z gardła, nosa, ucha, rany, ropnia, zmian skórnych, odbytu, pochwy, posiew plwociny, płyny z jam ciała, itp.)
 • Posiew wymazu z worka spojówkowego
 • Posiew krwi.
 • Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego
 • 5Wykrywanie antygenów: Neisseria meningitidis gr. A, B, C, Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae w płynie mózgowo-rdzeniowym – test bezpośredni.
 • Posiew moczu
 • Posiew pokarmu kobiecego
 • Posiew kału w kierunku SS u dzieci i dorosłych
 • Wykrywanie antygenów Streptococcus pyogenes (GAS) w wymazach z gardła – test bezpośredni
 • Wykrywanie antygenów Streptococcus agalactiae (GBS) w wymazach z pochwy – test bezpośredni
 • Rotawirusy/Adenowirusy/Norowirusy w kale – test bezpośredni
 • Toksyna A/B Clostridium difficile w kale – test bezpośredni
 • Ocena stopnia czystości powierzchni
 • Kontrola sprzętu do sterylizacji – badanie sporali A
 • Wykrywanie antygenu wirusa oddechowego RSV w próbkach z popłuczyn z nosa i wymazów z nosogardzieli u noworodków i dzieci < 5 r.ż. – test bezpośredni
 • Ocena wrażliwości szczepów bakteryjnych na antybiotyki

Pracownia Ultrasonografii Ogólnej i Ginekologicznej

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII OGLONEJ I GINEKOLOGICZNEJ

 • USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
 • USG jamy brzusznej u dzieci
 • USG przewodu pokarmowego – trzustka
 • USG Doppler tt. szyjnych
 • USG Doppler – zakrzepica
 • USG Doppler żył i tętnic
 • USG macicy ciężarnej – pełna
 • USG macicy nieciężarnej i przydatków
 • USG węzłów chłonnych i szyi
 • USG piersi
 • USG jąder
 • USG jamy opłucnej
 • USG p/ciemiączkowe

Pracownia Echokardiografii

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

 • ECHO + DOPPLER

Pracownia Endoskopii

PRACOWNIA ENDOSKOPII

 • Gastroskopia diagnostyczna
 • Gastroskopia z wycinkiem do badania histopatologicznego
 • Gastroskopia z testem urazowym
 • Gastroskopia zabiegowa – ostrzykiwanie żylaków przełyku, tamowanie krwawień z żołądka i dwunastnicy, polipektomia, usuwanie ciał obcych z żołądka
 • Kolonoskopia diagnostyczna
 • Kolonoskopia z wycinkiem do badania histopatologicznego
 • Kolonoskopia w wycinkiem do badania histopatologicznego
 • Kolonoskopia zabiegowa – polipektomia, hamowanie krwawień z jelita grubego

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

KOLONOSKOPIA PROFILAKTYCZNA

SPZZOZ w Wyszkowie ma zawartą umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie realizacji badań diagnostycznych kolonoskopii w programie badań przesiewowych.

Jeżeli:

➢ jesteś w wieku od 50 do 65 lat,

lub

➢ w wieku od 40 do 49 lat i u Twoich rodziców, rodzeństwa lub dzieci kiedykolwiek zdiagnozowano raka jelita grubego,

➢ nie wykonywano u Ciebie kolonoskopii w ostatnich 10 latach,

➢ nie masz zdiagnozowanego raka jelita grubego,

➢ nie masz objawów sugerujących istnienia raka jelita grubego,

➢ nie obserwujesz takich objawów jak krew w kale, anemia, niezamierzone chudnięcie, zmiana rytmu (zaburzenia) wypróżnień,

to zapraszamy do SPZZOZ w Wyszkowie celem wykonania profilaktycznej kolonoskopii, w całości finansowanej przez NFZ.

Objęcie profilaktyką jak największej populacji spełniającej powyższe kryteria ma na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego oraz zmniejszenie zapadalności na nowotwory dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego.

Warunkiem zapisu na badanie jest zapoznanie się, wypełnienie oraz dostarczenie do Pracowni Endoskopii ankiety oraz zgody na przetwarzanie danych. Ankietę i wzór zgody możesz pobrać ze strony internetowej szpitala lub bezpośrednio w Pracowni Endoskopii. Informacje możesz pozyskać pod numerem telefonu (29) 743-76-42.

Ankieta dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego

Pracownia Spirometrii

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

 • SPIROMETRIA

Pracownia Elektrokardiografii

PRACOWNIA ELEKTROKARDIOGRAFII

 • EKG /bez opisu/
 • EKG /z opisem/
 • EKG /dziecięce/

Pracownia Cytologii Ginekologicznej

PRACOWNIA CYTOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

 • Cytologia

Pracownia RentgenodiagnostykI

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI

 1. Klatka piersiowa
 • Klatka piersiowa PA
 • Klatka piersiowa boczne
 • Klatka piersiowa z barytem PA
 • Klatka piersiowa z barytem bok
 • Klatka piersiowa celowane na szczyty
 • Żebra
 • Mostek
 • Łopatka
 • Klatka piersiowa PA dzieci do lat 6
 • Klatka piersiowa boczne dzieci do lat 6
 • Klatka piersiowa z barytem dzieci do lat 6 AP lub bok
 1. Czaszka
 2. Kręgosłup
 3. Kości kończyny górnej
 4. Kości kończyny dolnej
 5. Badania kontrastowe
 6. Badania różne

Pracownia Prób Wysiłkowych i Monitorowania EKG Metodą Holtera

PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH I MONITOROWANIA EKG METODĄ HOLTERA

 • EKG – test wysiłkowy
 • EKG – Holter
 • RR – Holter

Pracownia Audiologiczna

PRACOWNIA AUDIOLOGICZNA

 • Badanie audiometryczne słuchu