Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 76 40

Do lekarza ginekologa i położnika nie jest wymagane skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 8.00 – 19.00
 • Wtorek: 8.00 – 19.00
 • Środa: 8.00 – 19.00
 • Czwartek: 8.00 – 19.00
 • Piątek: 8.00 – 15.00

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Jacek Czosnyka
 • lek. Hanna Krynicka
 • lek. Rafał Prusinowski
 • lek. Halina Lenard- Sawicka

Wykaz procedur:

 • Ocena szyjki macicy we wzierniku
 • Pobieranie cytologii
 • Pobieranie wymazów z pochwy i odbytu
 • Prowadzenie i monitorowanie stanu ciężarnej (pomiar ciśnienia tętniczego, waga ciężarnej, ocena wyników laboratoryjnych)
 • Ocena wzrostu wielkości macicy
 • Ocena tętna płodu
 • Ocena szyjki macicy ciężarnej
 • Ocena narządu rodnego w badaniu ginekologicznym

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 76 77
Do poradni wymagane jest skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 8.00- 18.00
 • Wtorek: 8.00- 18.00
 • Środa: 8.00- 15.00
 • Czwartek: 8.00-15.00
 • Piątek: 8.00-15.00

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Tadeusz Cichocki
 • lek. Andrzej Dul
 • lek. Michał Domański
 • lek. Dariusz Rejman
 • lek. Wojciech Trusiński
 • lek. Jarosław Żółkowski

Wykaz procedur

 • Wycięcie zmian skórnych
 • Zmiana opatrunków
 • Usunięcie ciała obcego
 • Usunięcie szwów i klamer
 • Zdejmowanie gipsów
 • Zakładanie gipsów
 • Zakładanie i wymiana cewnika do pęcherza moczowego
 • Zakładanie i usuwanie drenów i sączków z ran pooperacyjnych
 • Oczyszczanie odleżyn przez wycięcie martwiczej tkanki
 • Aspiracja ropni
 • Aspiracja płynu surowiczego ze stawu kolanowego lub innych tkanek podskórnych
 • Aspiracja krwiaków z paznokcia, skóry i tkanki podskórnej
 • Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub klinowe wycięcie
 • Szycie pojedynczych ran skóry
 • Anoskopia
 • Zlecanie i ocena badań dodatkowych wykonywanych w SPZZOZ w Wyszkowie

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 76 77
Do poradni wymagane jest skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 9.00 – 15.00
 • Wtorek: 8.00 – 13.00, 15.00 – 17.00
 • Środa: 8.00 – 13.00
 • Czwartek: 13.00 – 20.00
 • Piątek: nie przyjmuje

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Piotr Kołodziej
 • lek. Katarzyna Kula
 • lek. Rafał Nieznański
 • lek. Jacek Szymoński
 • lek. Jakub Zachara

Wykaz procedur:

 • Zakładanie i zdejmowanie opatrunków gipsowych
 • Punkcje kolan i innych stawów
 • Zdejmowanie szwów
 • Usuwanie drobnych zespoleń
 • Zmiana opatrunków
 • Aspiracja z tkanek miękkich
 • Blokady nerwów obwodowych
 • Zlecanie i ocena badań dodatkowych wykonywanych w SPZZOZ w Wyszkowie

Poradnia Pulmonologiczna

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Sowińskiego 63
telefon: 29 742 40 07
Do poradni wymagane jest skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 10.00 – 17.00
 • Wtorek: Nie przyjmuje
 • Środa: 8.00- 15.00
 • Czwartek: Nie przyjmuje
 • Piątek: 9.00- 10.00

W poradni przyjmuje lekarz specjalista:

 • lek. Renata Głębocka
 • lek. Krzysztof Kowalczyk
 • lek. Zofia Kuryło – Kotowska

Wykaz procedur:

 • Badania fizykalne – wskazówki, zalecenia
 • Analizowanie dostarczonych lub zleconych wyników badań
 • Zlecanie badań laboratoryjnych, RTG i innych w zależności od potrzeb pacjenta
 • Pomiar RR, masy ciała i wzrostu
 • Pulsoksymetria
 • Badanie spirometryczne z opisem
 • Wykonywanie próby tuberkulinowej i odczyt
 • Przyjmowanie materiałów do badania w kierunku Tbc
 • Edukacja pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem: szkodliwości palenia tytoniu, racjonalnego odżywiania, redukowania nadwagi, właściwej gimnastyki oddechowej i szczepień zapobiegającym chorobom
 • Wydawanie dostępnych materiałów oświatowych
 • Nauka obsługi: dysków, inhalatora ciśnieniowego i nebulizatorów

Poradnia Diabetologiczna

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Sowińskiego 57
telefon: 29 742 50 41
Do poradni wymagane jest skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 8.00-12.00, 15.00 – 19.00
 • Wtorek: Nie przyjmuje
 • Środa: 8.00 – 13.00, 15.00 – 19.00
 • Czwartek: 15.00 – 19.00
 • Piątek: 7.30 – 11.30

W poradni przyjmuje lekarz specjalista:

 • lek. Adam Orłowski
 • lek. Jolanta Jóźwicka

Wykaz procedur:

 • Porada lekarza z badaniem fizykalnym
 • Zlecanie badań laboratoryjnych w zależności od potrzeb i stanu pacjenta
 • Ocena dostarczonych lub zleconych wyników badań
 • Wykonywanie pomiaru glukozy i HbaA1C
 • Wykonywanie badania EKG z opisem
 • Edukowanie pacjentów ze szczególnym zwróceniem uwagi na temat diety, wysiłku fizycznego, samokontroli
 • Wydawanie dostępnych materiałów edukacyjnych
 • Wykonywanie pomiaru wagi i wzrostu dla obliczenia BMI
 • Nauka obsługo glukometrów, wstrzykiwaczy (penów) do insuliny i podawania insuliny

Poradnia Kardiologiczna

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 79 12
Do poradni wymagane jest skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 14.00 – 18.00
 • Wtorek: 14.00 – 18.00
 • Środa: nie przyjmuje
 • Czwartek: 10.00 – 14.00
 • Piątek: nie przyjmuje

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Waldemar Chełstowski
 • lek. Michał Radzio
 • lek. Jarosław Ogonowski

Wykaz procedur:

 • Elektrokardiogram z 12 odprowadzeniami z opisem
 • Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej
 • Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi (Holter RR)
 • Całodobowe monitorowanie czynności serca (Holter EKG)
 • USG Doppler duplex z kolorowy obrazowaniem przepływu
 • USG nerek i nadnerczy
 • RTG klatki piersiowej
 • Badania laboratoryjne z profilem poradni (np.: NT-proBNP, digoxyna, lipidogram, kwas moczowy, jonogram, kreatynina, GFR/MDRD)

Poradnia Neonatologiczna

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 79 18
Do poradni wymagane jest skierowanie.

Kontroli i rehabilitacji podlegają noworodki ze skierowaniem od lekarza POZ ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynników rozwoju dziecka:

 1. Noworodki o małej urodzeniowej masie ciała , szczególnie z masą ciała <1500g
 2. Noworodki urodzone >37 tc z masą ciała >10 pc
 3. Noworodki ocenione wg skali Apgar >5pkt w 5-tej minucie życia
 4. Noworodki z zespołem zaburzeń oddychania  /szczególnie powikłanym krwawieniem do komór mózgu, dysplazją oskrzelowo-płucną, przetrwałym przewodem tętniczym/
 5. Noworodki leczone sztuczną wentylacją
 6. Noworodki z niedotlenieniem okołoporodowym
 7. Noworodki z zespołem aspiracji smółki
 8. Noworodki z hyperbilirubinemią
 9. Noworodki z hypoglikemią
 10. Noworodki po zakażeniach zwłaszcza TORCH
 11. Noworodki z zespołami neurologicznymi: drgawki,zaburzenia napięcia mięśniowego
 12. Noworodki z krwawieniami śródczaszkowymi /potwierdzone w badaniu usg/
 13. Noworodki z przewlekłą chorobą płuc
 14. Noworodki zagrożone retinipatią wcześniaczą
 15. Noworodki z zespołem wad wrodzonych

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek – Nie przyjmuje
 • Wtorek: 9.00 – 13.00
 • Środa: 14.00 – 18.00
 • Czwartek: 8.00-12.00
 • Piątek: Nie przyjmuje

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Anna Kwiatkowska
 • lek. Edyta Mielczarczyk
 • lek. Barbara Nowak- Żelazna

Wykaz procedur:

 • Badanie przedmiotowe i podmiotowe
 • Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Kompleksowa ocena z planowaniem diagnostyki i leczenia
 • Zlecenia na wykonywanie badan laboratoryjnych , USG, EKG, RTG i badań bakteriologicznych
 • Zlecenie konsultacji specjalistycznych w zależności od potrzeb i stanu dziecka
 • Zlecenia rehabilitacji
 • Leczenie niedokrwistości
 • Edukacja w zakresie prawidłowej pielęgnacji, żywienia matki karmiącej i dziecka

Poradnia Neurologiczna

Miejsce udzielania świaddczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 76 00 wew. 382
Do poradni wymagane jest skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: Nie przyjmuje
 • Wtorek: Nie przyjmuje
 • Środa: 08.00 – 12.30
 • Czwartek: 15.00 – 19.30
 • Piątek: 8.00 – 13.30

W poradni przyjmuje lekarz specjalista:

 • lek. Eliza Smółkowska

Poradnia neurologiczna diagnozuje i leczy pacjentów ze schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego takimi jak:

 • bóle i zawroty głowy (migreny)
 • zaburzenia pamięci i inne zespoły przebiegające z zaburzeniami pamięci (choroba Alzheimera), utrata przytomności, omdlenia (padaczka)
 • drżenie pozapiramidowe kończyn i zaburzenia czynności ruchowych (choroba Parkinsona, zespół parkinsonowski)
 • choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane)
 • choroby związane z miażdżycą naczyń mózgowych i przedmózgowych
 • neuralgie i nerwobóle (neurologia nerwu trójdzielnego, obwodowe porażenie nerwu twarzowego)
 • bóle krzyża (rwa kulszowa)
 • bóle szyi i ramion
 • wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

Poradnia Onkologiczna

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 76 58, 29 743 76 80

Do lekarza onkologa nie jest wymagane skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: Nie przyjmuje
 • Wtorek: 16.00 – 20.00
 • Środa: 8.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
 • Czwartek: Nie przyjmuje
 • Piątek: 16.00 – 20.00

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Monika Jabłońska
 • lek. Antoni Niemczyk

Wykaz procedur:

 • Aspiracja chłonki piersi
 • Zmiana opatrunków
 • Zakładanie i usuwanie sączków i drenów z ran pooperacyjnych
 • Usuwanie szwów
 • Zlecanie i ocena badań dodatkowych wykonywanych w SPZZOZ w Wyszkowie

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefon:  29 742-57-02

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie, zaś psycholog przyjmuje pacjentów ze skierowaniem.

W poradni przyjmują:

 1. Małgorzata Dulko
  1. Poniedziałek: 08:00 – 18:00
 2. Cichecki Jan Karol
  1. Środa: 07:00 – 17:00
  2. Piątek: 7:00 – 17.00
 3. Romaszewska Świerzewska Ewa
  1. Czwartek: 15:00 – 20:00
 4. Jędras Tomasz – psycholog
  1. Czwartek: 07:00 – 17:00
  2. Piątek: 07:30 – 16:30

Wykaz procedur:

 • Sesja terapii psychologicznej – indywidualna
 • Porada diagnostyczno-psychologiczna
 • Porada psychologiczna
 • Porada diagnostyczna
 • Porada terapeutyczna
 • Porada kontrolna

Poradnia Otolaryngologiczna

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 76 58

Do poradni wymagane jest skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 9.30 – 17.00
 • Wtorek:  11.30 – 17.00
 • Środa: 8.00 – 13.30
 • Czwartek: 8.00 – 18.00
 • Piątek: 8.00 – 13.30

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Katarzyna Piórkowska – Arentowicz
 • lek. Grażyna Tarnawska
 • lek. Zdzisław Jaremczuk

Wykaz procedur:

 • Otoskopia
 • Rinoskopia przednia
 • Rinoskopia środkowa
 • Rinoskopia tylna
 • Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy
 • Zlecanie i ocena badań RTG (m.in. kości twarzy, czaszki, tkanek miękkich twarzy, głowy i szyi, odcinka szyjnego kręgosłupa, klatki piersiowej, przełyku z kontrastem)
 • Zlecanie i ocena badań USG (m.in. tarczycy i przytarczyc, ślinianek, krtani)
 • Zlecanie i ocena innych badań (m.in. audiometria impedancyjna, subiektywna audiometria, tympanometria, próby kaloryczne)
 • Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy i ilościowy
 • Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją  drobnoustroju i antybiogram
 • Założenie opatrunku na ranę – inne
 • Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
 • Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – inne
 • Usunięcie szwów, staplerów, gdzie indziej niewymienione
 • Usunięcie szwów z głowy lub szyi
 • Podcięcie wędzidełka języka
 • Nacięcie wędzidełka wargi
 • Nacięcia w obrębie jamy ustnej – inne
 • Usunięcie rurki tracheostomijnej
 • Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
 • Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
 • Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
 • Punkcja zatoki nosa/płukanie/aspiracja
 • Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście
 • Aspiracja i płukanie zatok nosa – nieokreślone inaczej
 • Nacięcie migdałka lub struktur okołomigdałkowych
 • Nacięcie ślinianki/przewodu ślinowego
 • Przednia tamponada nosa przy krwotoku
 • Wymiana tamponady nosa
 • Wymiana tamponady nosa
 • Nacięcie przegrody nosowej
 • Drenaż ropnia przegrody nosa
 • Zamknięte nastawienie złamania nosa
 • Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
 • Nacięcie błony bębenkowej – inne
 • Kateteryzacja trąbki Eustachiusza
 • Wdmuchnięcie kwasu bornego/salicylowego do trąbki Eustachiusza
 • Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
 • Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
 • Uwolnienie zrostów nosowych
 • Nacięcie ucha zewnętrznego – inne
 • Szycie rany ucha zewnętrznego

Poradnia Reumatologiczna

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 76 77

Do poradni wymagane jest skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 14.00 – 18.00
 • Wtorek: Nie przyjmuje
 • Środa: 10.00 – 14.00
 • Czwartek: Nie przyjmuje
 • Piątek: 11:00 – 15:00

W poradni przyjmuje lekarz specjalista:

 • lek. Artur Zaniewski

Wykaz procedur:

 • Aspiracja stawu
 • Aspiracja z kaletki ręki
 • Aspiracja z tkanek miękkich ręki – inne
 • Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki
 • Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki
 • Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej
 • Wstrzyknięcie leku do ścięgna
 • Wstrzyknięcie leku do stawu lub wiązadeł
 • Aspiracja z kaletki maziowej

Poradnia Rehabilitacyjna

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 76 77

Do poradni wymagane jest skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 18.00 – 20.00
 • Wtorek:  13.00 – 20.00
 • Środa: Nie przyjmuje
 • Czwartek: Nie przyjmuje
 • Piątek: Nie przyjmuje

W poradni przyjmuje lekarz specjalista:

 • lek. Sławomir Korcz
 • lek. Jacek Szymoński
 • lek. Jakub Zachara

Poradnia Gastroenterologiczna

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 76 42

Do poradni wymagane jest skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: Nie przyjmuje
 • Wtorek: 8.00 – 14.00
 • Środa: 10.00 – 12.00
 • Czwartek: Nie przyjmuje
 • Piątek: 14.00 – 18.00

W poradni przyjmuje:

 • dr nauk med. Robert Dominowski
 • lek. Maciej Murawski

Poradnia Okulistyczna

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 76 58

Do lekarza okulisty jest wymagane skierowanie.

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 8.00 – 13.30
 • Wtorek: 8.00 – 13.30
 • Środa: 8.00 – 12.30, 15.00 – 19.00
 • Czwartek: 8.00 – 12.30
 • Piątek: 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Adriana Wrzesińska
 • lek. Barbara Stoszewska

Wykaz procedur:

 • Porada lekarska
 • Tonometria (pomiar ciśnienia śródgałkowego)
 • Test ISH (badanie widzenia barw)
 • Perymetria (komputerowe pole widzenia: kinetyczne, jaskrowe, neurologiczne, B/Y, dla kierowców)
 • Test TNO (badanie widzenia stereoskopowego)
 • Badanie dna oka
 • Gonioskopia (badanie w trójlustrze Goldmana)
 • Ocena HRT(tomografia siatkówki)
 • Ocena GDX VCC (analiza włókien nerwowych n. II.)
 • Pachymetria (pomiar grubości rogówki)
 • Skiaskopia (pomiar wady wzroku)
 • Autorefraktometria (komputerowy pomiar wady wzroku)
 • Badanie w lampie szczelinowej
 • USG B (ocena badania USG gałek ocznych)
 • Test Schirmera (badanie pracy gruczołów łzowych)
 • Test Amslera (badanie w schorzeniach plamki)
 • Badanie przesiewowe w kierunku jaskry
 • ERG (ocena elektroretinogramu)
 • Badanie narządu wzroku wcześniaków oraz dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego
 • Angiografia fluoresceinowa (ocena fizjologii krążenia siatkówkowego i naczyniówkowego oraz przy chorobach plamki)
 • Usunięcie szwów
 • Opatrunek
 • Zgłębnikowanie otworu łzowego
 • Zgłębnikowanie kanalika łzowego
 • Płukanie dróg łzowych
 • Usunięcie ciała obcego ze spojówki
 • Iniekcja podspojówkowa
 • Usunięcie ciała obcego z oka bez nacięcia
 • Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia
 • Pobranie wymazu z oka – posiew+antybiogram
 • Sprawdzenie ostrości wzroku
 • Dobór korekcji okularowej
 • Pomiar mocy szkieł okularowych pacjenta

Poradnia Leczenia Uzależnień

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefon: 29 743 7624

Do poradni nie jest wymagane skierowanie.

W poradni przyjmują:

 1. Hanna Pyszkowska Zakrzewska:
  1. Poniedziałek: 09.00 – 15.00
 2. Magdalena Prus – Zych:
  1. Wtorek: 14.00 – 19.00

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefon: 29 743 76 21

W poradni przyjmują:

 1. lek. Anna Maria Boszko:
  1. Wtorek: 10.00 – 13.30
 2. lek. Zbigniew Kołaczyński:
  1. Środa: 11.30 – 13.30
 3. lek. Tadeusz Zdankiewicz:
  1. Czwartek: 8.30 – 10.30