SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 28/06/2013 r. DEZ/P/341/ZP- 23/2013 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa leków do SPZZOZ w Wyszkowie-pakiet nr 38 Zamawiający dokonał:  - unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 38. Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Nie została złożona żadna oferta. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, 20.06.2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 237114-2013; data zamieszczenia: 20.06.2013 Materiały do pobrania.