SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 07/02/2014 roku
DEZ/P/341/ZP- 40/2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa leków do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał: wyboru oferty:
 1. Euro Trade Technology Sp. z o.o. ul. Jana Styki 8, 64-920 Piła:
  1. pakiet 32 cena brutto 2.386,80 zł.
 2. INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa:
  1. pakiet 2 cena brutto 432.850,91 zł;
  2. pakiet 10 cena brutto 45.306 zł;
  3. pakiet 16 cena brutto 1.620 zł;
  4. pakiet 17 cena brutto 20.898 zł;
  5. pakiet 27 cena brutto 33.501,60 zł;
  6. pakiet 30 cena brutto 1.087,02 zł;
 3. Sanofi- Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa:
  1. pakiet 5 cena brutto 201.336,51 zł;
  2. pakiet 24 cena brutto 70.761,60 zł;
 4. KONSORCJUM FIRM: Servier Polska Services Sp. z  o.o. ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa i ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa:
  1. pakiet 19 cena brutto 2.250,72 zł.
 5. MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowska 5, 80-175 Gdańsk:
  1. pakiet 11 cena brutto 2.251,80 zł,
  2. pakiet 18 cena brutto 2.853,14 zł,
  3. pakiet 29 cena brutto 12.204 zł,
 6. Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna:
  1. pakiet 8 cena brutto 2.116,80 zł,
  2. pakiet 28 cena brutto 35.640 zł,
 7. Lek SA ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków:
  1. pakiet 4 cena brutto 24.125,70 zł,
  2. pakiet 14 cena brutto 10.908 zł,
  3. pakiet 31 cena brutto 909,36 zł;
  4. pakiet 33 cena brutto 474,12 zł.
 8. GSK Services Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań:
  1. pakiet 7 cena brutto 189.458,09 zł,
  2. pakiet 12 cena brutto 4.399,92 zł;
 9. BAXTER Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:
  1. pakiet 35 cena brutto 6.480 zł;
  2. pakiet 36 cena brutto 18.208,80 zł;
 10. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  1. pakiet 15 cena brutto 8.252,93 zł,
  2. pakiet 25 cena brutto 407,59 zł,
  3. pakiet 26 cena brutto 76.078,44 zł,
  4. pakiet 34 cena brutto 15.841,44 zł,
  5. pakiet 39 cena brutto 44.502,48 zł,
  6. pakiet 41 cena brutto 6.177,60 zł,
 11. KONSORCJUM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna HURT Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
  1. pakiet 1 cena brutto 427.125,49 zł,
  2. pakiet 3 cena brutto 186.187,11 zł,
  3. pakiet 6 cena brutto 58.907,76 zł,
  4. pakiet 20 cena brutto 3.697,60 zł,
  5. pakiet 23 cena brutto 13.362,69 zł;
  6. pakiet 37 cena brutto 33.015,94 zł;
  7. pakiet 38 cena brutto 37.631,14 zł.
 12. SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:
  1. pakiet nr 13 cena brutto 9.936 zł;
 13. KONSORCJUM: Farmacol SA, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice i Farmacol DS. Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
  1. pakiet 9 cena brutto 9.865,80 zł,
  2. pakiet 22 cena brutto 630,72 zł,
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 4, 5, 7, 18, 19, 20, 23, 32, 35, 36, 38, 39 złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, zaś w pozostałym zakresie wybrano oferty ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ.
 • w zakresie pakietu nr 21,40 unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1) ustawy pzp- nie złożono żadnej oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 18/02/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Euro Trade Technology Sp. z o.o. ul. Jana Styki 8, 64-920 Piła:
  1. pakiet 32 cena brutto 2.386,80 zł -  100 pkt w jedynym kryterium ceny
 2. NEOMED Barbara Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno:
  1. pakiet 13 cena brutto 10.125 zł- 98,13 pkt w jedynym kryterium ceny
 3. INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa:
  1. pakiet 2 cena brutto 432.850,91 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  2. pakiet 6 cena brutto 67.567,02 zł – 87,18 pkt w jedynym kryterium ceny
  3. pakiet 9 cena brutto 10.206 zł- 96,67 pkt w jedynym kryterium ceny
  4. pakiet 10 cena brutto 45.306 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  5. pakiet 11cena brutto 2.300,40 zł – 97,89 pkt w jedynym kryterium ceny
  6. pakiet 16 cena brutto 1.620 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  7. pakiet 17 cena brutto 20.898 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  8. pakiet 27 cena brutto 33.501,60 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  9. pakiet 30 cena brutto 1.087,02 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  10. pakiet 33 cena brutto 536,01 zł – 88,45 pkt w jedynym kryterium ceny
 4. IMED POLAND Sp. z o.o. ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa:
  1. pakiet 41 cena brutto 6.609,60 zł – 93,46 pkt w jedynym kryterium ceny
 5. Sanofi- Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa:
  1. pakiet 5 cena brutto 201.336,51 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  2. pakiet 24 cena brutto 70.761,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  3. pakiet 31 cena brutto 1.461,24 zł – 62,23 pkt w jedynym kryterium ceny
  4. pakiet 33 cena brutto 560,52 zł- 84,59 pkt w jedynym kryterium ceny
 6. KONSORCJUM FIRM: Servier Polska Services Sp. z  o.o. ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa i ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa:
  1. pakiet 19 cena brutto 2.250,72 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
 7. MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowska 5, 80-175 Gdańsk:
  1. pakiet 10 cena brutto 60.058,80 zł – 75,44 pkt w jedynym kryterium ceny
  2. pakiet 11 cena brutto 2.251,80 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  3. pakiet 16 cena brutto 3.456 zł- 46,88 pkt w jedynym kryterium ceny
  4. pakiet 18 cena brutto 2.853,14 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  5. pakiet 29 cena brutto 12.204 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
 8. Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna:
  1. pakiet 8 cena brutto 2.116,80 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  2. pakiet 9 cena brutto 10.243,80 zł- 96,31 pkt w jedynym kryterium ceny
  3. pakiet 10 cena brutto 53.341,20 zł – 84,94 pkt w jedynym kryterium ceny
  4. pakiet 11 cena brutto 2.365,20 zł – 95,21 pkt w jedynym kryterium ceny
  5. pakiet 12 cena brutto 6.784,02 zł – 64,86 pkt w jedynym kryterium ceny
  6. pakiet 15 cena brutto 18.961,45 zł – 43,52 pkt w jedynym kryterium ceny
  7. pakiet 16 cena brutto 1.630,80 zł – 99,34 pkt w jedynym kryterium ceny
  8. pakiet 17 cena brutto 30.034,80 zł – 69,58 pkt w jedynym kryterium ceny
  9. pakiet 24 cena brutto 99.921,60 zł – 70,82 pkt w jedynym kryterium ceny
  10. pakiet 26 cena brutto 98.978,76 zł – 76,86 pkt w jedynym kryterium ceny
  11. pakiet 27 cena brutto 33.728,40 zł – 99,33 pkt w jedynym kryterium ceny
  12. pakiet 28 cena brutto 35.640 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  13. pakiet 31 cena brutto 3.406,43 zł – 26,70 pkt w jedynym kryterium ceny
  14. pakiet 34 cena brutto 16.015,97 zł – 98,91 pkt w jedynym kryterium ceny
 9. Lek SA ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków:
  1. pakiet 4 cena brutto 27.125,70 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  2.  pakiet 9 cena brutto 10.470,60 zł- 94,22 pkt w jedynym kryterium ceny
  3. pakiet 14 cena brutto 10.908 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  4. pakiet 18 cena brutto 3.261,60 zł – 87,48 pkt w jedynym kryterium ceny
  5. pakiet 27 cena brutto 33.690,60 zł – 99,44 pkt w jedynym kryterium ceny
  6. pakiet 29 cena brutto 15.044,40 zł- 81,12 pkt w jedynym kryterium ceny
  7. pakiet 31 cena brutto 909,36 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  8. pakiet 33 cena brutto 474,12 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
 10. GSK Services Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań:
  1. pakiet 7 cena brutto 189.458,09 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  2. pakiet 10 cena brutto 46650,60 zł- 97,12 pkt w jedynym kryterium ceny
  3. pakiet 12 cena brutto 4.399,92 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
 11. BAXTER Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:
  1. pakiet 35 cena brutto 6.480 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  2. pakiet 36 cena brutto 18.208,80 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  3. pakiet 41 cena brutto 10.368 zł- 59,58 pkt w jedynym kryterium ceny
 12. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  1. pakiet 8 cena brutto 3.472,20 zł- 60,96 pkt w jedynym kryterium ceny
  2. pakiet 9 cena brutto 10.017 zł – 98,49 pkt w jedynym kryterium ceny
  3. pakiet 10 cena brutto 46.807,20 zł – 96,79 pkt w jedynym kryterium ceny
  4. pakiet 11 cena brutto 2.397,60 zł – 93,92 pkt w jedynym kryterium ceny
  5. pakiet 12 cena brutto 6.912,54 zł – 63,65 pkt w jedynym kryterium ceny
  6. pakiet 14 cena brutto 12.765,60 zł – 85,45 pkt w jedynym kryterium ceny
  7. pakiet 15 cena brutto 8.252,93 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  8. pakiet 16 cena brutto 1.944 zł  - 83,33 pkt w jedynym kryterium ceny
  9. pakiet 17 cena brutto 21.675,60 zł – 96,41 pkt w jedynym kryterium ceny
  10. pakiet 24 cena brutto 101.606,40 zł – 69,64 pkt w jedynym kryterium ceny
  11. pakiet 25 cena brutto 407.59 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  12. pakiet 26 cena brutto 76.078,44 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  13. pakiet 28 cena brutto 36.018 zł – 98,95 pkt w jedynym kryterium ceny
  14. pakiet 34 cena brutto 15.841,44 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  15. pakiet 37 cena brutto 33.964,01 zł – 97,21 pkt w jedynym kryterium ceny
  16. pakiet 39 cena brutto 44.502,48 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  17. pakiet 41 cena brutto 6.177,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
 13. KONSORCJUM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna HURT Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
  1. pakiet 1 cena brutto 427.125,49 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  2. pakiet 2 cena brutto 444.700,95 zł- 97,34 pkt w jedynym kryterium ceny
  3. pakiet 3 cena brutto 186.187,11 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  4. pakiet 6 cena brutto 58.907,76 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  5. pakiet 8 cena brutto 2.127,60 zł- 99,49 pkt w jedynym kryterium ceny
  6. pakiet 9 cena brutto 9.903,60 zł – 99,62 pkt w jedynym kryterium ceny
  7. pakiet 10 cena brutto 53.492,40 zł – 84,70 pkt w jedynym kryterium ceny
  8. pakiet 11 cena brutto 2.365,20 zł – 95,21 pkt w jedynym kryterium ceny
  9. pakiet 13 cena brutto 12.624,12 zł – 78,71 pkt w jedynym kryterium ceny
  10. pakiet 14 cena brutto 12.295,80 zł – 88,71 pkt w jedynym kryterium ceny
  11. pakiet 16 cena brutto 1.911,60 zł – 84,75 pkt w jedynym kryterium ceny
  12. pakiet 17 cena brutto 30.180,60 zł – 69,24 pkt w jedynym kryterium ceny
  13. pakiet 20 cena brutto 3.697,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  14. pakiet 22 cena brutto 2.644,24 zł – 23,85 pkt w jedynym kryterium ceny
  15. pakiet 23 cena brutto 13.362,69 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  16. pakiet 24 cena brutto 100.180,80 zł – 70,63pkt w jedynym kryterium ceny
  17. pakiet 25 cena brutto 437,18 zł – 93,23 pkt w jedynym kryterium ceny
  18. pakiet 26 cena brutto 99.412,92 zł – 76,53 pkt w jedynym kryterium ceny
  19. pakiet 27 cena brutto 33.728,40zł – 99,33 pkt w jedynym kryterium ceny
  20. pakiet 28 cena brutto 41.580 zł – 85,71 pkt w jedynym kryterium ceny
  21. pakiet 30 cena brutto 1.099,01 zł – 98,91 pkt w jedynym kryterium ceny
  22. pakiet 31 cena brutto 1.313,60 zł- 69,23 pkt w jedynym kryterium ceny
  23. pakiet 33 cena brutto 524,34 zł – 90,42 pkt w jedynym kryterium ceny
  24. pakiet 34 cena brutto 16.111,87 zł- 98,32 pkt w jedynym kryterium ceny
  25. pakiet 37 cena brutto 33.015,94 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  26. pakiet 38 cena brutto 37.631,14 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
 14. SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:
  1. pakiet nr 13 cena brutto 9.936 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
 15. KONSORCJUM: Farmacol SA, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice i Farmacol DS. Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
  1. pakiet 2 cena brutto 442.459 zł- 97,83 pkt w jedynym kryterium ceny
  2. pakiet 8 cena brutto 3.450,60 zł- 61,35 pkt w jedynym kryterium ceny
  3. pakiet 9 cena brutto 9.865,80 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  4. pakiet 10 cena brutto 53.341,20 zł- 84,94 pkt w jedynym kryterium ceny
  5. pakiet 11 cena brutto 2.365,20 zł – 95,21 pkt w jedynym kryterium ceny
  6. pakiet 16 cena brutto 1.911,60 zł – 84,75 pkt w jedynym kryterium ceny
  7. pakiet 17 cena brutto 30.034,80 zł – 69,58 pkt w jedynym kryterium ceny
  8. pakiet 22 cena brutto 630,72 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny
  9. pakiet 24 cena brutto 99.921,60 zł- 70,32 pkt w jedynym kryterium ceny
  10. pakiet 31 cena brutto 1.604,89 zł- 56,66 pkt w jedynym kryterium ceny
 16. Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:
  1. pakiet 1 cena brutto 437.619,44 zł- 97,60 pkt w jedynym kryterium ceny
  2. pakiet 2 cena brutto 437.844,80 zł- 98,86 pkt w jedynym kryterium ceny
  3. pakiet 3 cena brutto 193.443,17 zł – 96,25 pkt w jedynym kryterium ceny
  4. pakiet 6 cena brutto 65.119,63 zł- 90,46 pkt w jedynym kryterium ceny
  5. pakiet 8 cena brutto 3.472,20 zł- 60,96 pkt w jedynym kryterium ceny
  6. pakiet 9 cena brutto 10.168,20 zł- 97,03 pkt w jedynym kryterium ceny
  7. pakiet 10 cena brutto 53.940,60 zł – 83,99 pkt w jedynym kryterium ceny
  8. pakiet 11 cena brutto 2.397,60 zł- 93,92 pkt w jedynym kryterium ceny
  9. pakiet 12 cena brutto 8.190,72 zł – 53,72 pkt w jedynym kryterium ceny
  10. pakiet 15 cena brutto 20.356,92 zł- 40,54 pkt w jedynym kryterium ceny
  11. pakiet 16 cena brutto 1.944 zł – 83,33 pkt w jedynym kryterium ceny
  12. pakiet 17 cena brutto 30.423,60 zł – 68,69 pkt w jedynym kryterium ceny
  13. pakiet 22 cena brutto 642,60 zł- 98,15 pkt w jedynym kryterium ceny
  14. pakiet 24 cena brutto 101.347,20 zł- 69,82 pkt w jedynym kryterium ceny
  15. pakiet 25 cena brutto 444,96 zł – 91,60 pkt w jedynym kryterium ceny
  16. pakiet 27 cena brutto 36.072 zł – 92,87 pkt w jedynym kryterium ceny
  17. pakiet 31 cena brutto 1.628,75 zł – 55,83 pkt w jedynym kryterium ceny
  18. pakiet 33 cena brutto 751,14 zł – 63,12 pkt w jedynym kryterium ceny
  19. pakiet 37 cena brutto 33.455,99 zł – 98,68 pkt w jedynym kryterium ceny
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 9/01//2014 r.
DEZ/P/3410/5/2014/AS ZP- 40/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa leków do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 289 oraz 290 produktu leczniczego w opakowaniu ampułka? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 pozycji 50 oraz 51 produktu leczniczego w opakowaniu po 20 ampułek? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3: Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 77 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego PROPOFOL 1%, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w ampułkach zawierającego emulsję MCT/LCT, który posiada w charakterystyce produktu leczniczego zapis o możliwości stosowania u dzieci od 1 miesiąca życia ponadto zastosowanie emulsji tłuszczowej MCT/LCT zmniejsza uczucie bólu w trakcie podawania pacjentowi? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4: Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 90 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin 100mg rozpuszczony w 50ml 0,9%NaCl? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 5: Czy Zamawiający w pakiecie 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Meropenem Kabi, który jest odpowiednikiem produktu leczniczego Meronem w zakresie składu jakościowego i ilościowego substancji czynnych oraz postaci farmaceutycznej (zgodnie z definicją Ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo Farmaceutyczne) i posiada takie same wskazania do stosowania co produkt leczniczy Meronem (zgodnie z  Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 15.10.2009 w sprawie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, art.30 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)? Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 17 produktu leczniczego w opakowaniu butelka z dwoma portami? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 28 produktu leczniczego w opakowaniu fiolka? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania w Pakiecie 35 opakowań stojących z dwoma samouszczelniającymi się portami, niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co eliminuje niebezpieczeństwo wycieku płynu oraz zmniejsza koszty użytkowania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 1 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ?-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 2 diety Fresubin Energy, w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ?-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 3 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ?-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 4 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ?-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 5 Diben w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 6 diety Fresubin 1200 Complete w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml) bogatoresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(6,0g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (4,1g/100ml) węglowodany(maltodekstryny)(15,0g/100ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyk-inulina, celuloza mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 7 diety Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml w ilości 100 sztuk - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla krytycznie chorych zawierająca białko (wysoka zawartość białka, glutaminy i argininy): mleko (kaze¬ina, hydrolizat białka pszenicy)(5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% MCT): olej rybi (EPA, DHA), olej szafranowy, olej lniany, MCT(3,3g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 8 diety  Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja pod pozycją 8 (brak numeru) diety  Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 9 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 10 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 11 diety  Supportan w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, bogatoresztkowa, stosowana w chorobie nowotworowej zawierająca białko (wysoka zawartość): mleko (kazeina, hydrolizat serwatki)(10,0g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość, bogaty w EPA z oleju rybiego): olej sza¬franowy, olej słonecznikowy, olej rybi (EPA,DHA), MCT(6,7g/100ml), węglowodany (niska zawartość): maltodekstryny, cukier trzcinowy(12,4g/100ml), błonnik: inulina (prebiotyk), dekstryny pszenicy(1,2g/100ml) o osmolarności 340 mOsm/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 12 zestawu Applix Gravity Set Easybag – zestaw do podaży diet w opakowaniach typu worek metodą grawitacyjną? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 13 zestawu Applix Gravity Set Varioline - zestaw do podaży diet w butelkach lub w opakowaniach typu worek metodą grawitacyjną? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 14 zestawu Amika pump set Varioline - Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu EasyBag, Pack, butelka przez pompę Amika długości 200 cm z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN- lock przy zaoferowaniu na czas trwania przetargu 1 sztuki pompy Amika? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 15 zgłębnika Freka CH/FR 12 120 cm LL -  zgłębnik w wersji żołądkowo-dwunastniczej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 16 diety Fresubin Protein Powder 300g - Suplement białka - białko serwatki w proszku(proszek rozpuszczalny), zawierająca 87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca błonnika, wartość energetyczna 360kcal/100g, w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 16(2) diety Fresubin Energy Drink 200ml o smaku waniliowym - dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania w Pakiecie 39 pozycji 4 opakowań stojących z dwoma samouszczelniającymi się portami, niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co eliminuje niebezpieczeństwo wycieku płynu oraz zmniejsza koszty użytkowania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 28: Czy Zamawiający w pakiecie 39 poz.3 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o taki samym zastosowaniu klinicznym – 20% emulsja tłuszczowa (ClinOleic – 80% oliwa z oliwek 20% olej sojowy). Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 29:  W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 39 poz.1,2  jednego preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – Cernevit. PreparatCernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 200 szt preparatu Cernevit w pak.39 poz.1,2  zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach. Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy pakietu nr 41: Pytanie nr 30:  W pakiet 41-Octaplex Zamawiający sformułował opis przedmiotu zamówienia: KONCENTRAT ZESPOŁU CZYNNIKÓW PROTROMBINY 500 J.M,PROSZEK+ ROZPUSZCZALNIK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKNIĘĆ,ZAWIERAJĄCY BIAŁKA C I S, NIEZAWIERAJĄCY ANTYTROMBINY III / szt. 10. Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający wskazał na specyficzne wymogi co do zawartości białek C i S oraz ATM w składzie preparatu. Taki opis przedmiotu zamówienia wskazuje wyłącznie na jeden z trzech dostępnych na rynku Polskim preparatów i jednego producenta (Octaplex firmy Octapharma) i ewidentnie stanowi naruszenie zasad wolnej konkurencji i tym samym naruszenie art.29 ust.2 PZP. Równocześnie taki opis może powodować że Zamawiający naruszy dyscyplinę finansów publicznych gdyż z danych o wyniku postępowań rozstrzygniętych jednoznacznie wynika, że przy dopuszczeniu innych produktów Zamawiający uzyskuje cenę niższą o 10-20% . Informujemy również, że nie istnieje literatura, która by w sposób jednoznaczny, oparty na Evidence Based Medicine, wskazywała przewagę preparatów zawierających białko C, S czy AT III. W związku z powyższym, mając na uwadze racjonalność wydatku publicznego oraz zachowanie zasad konkurencyjności ofert, wnosimy o zmianę zapisów dotyczących zawartości białka C, S w specyfikowanym preparacie oraz dopuszczenie możliwości zaoferowania preparatu zawierającego AT III. Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 31: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga produktu w dawce 500 j.m., w konsekwencji czego stwarza sytuację braku możliwości zaoferowania równoważnego produktu w opakowaniu 600 j.m. Z uwagi na fakt, że cena opakowania z 500 j.m. jest inna niż cena opakowania z 600 j.m. brak jest bezpośredniej możliwości porównania ofert na produkty w różnych opakowaniach. Z reguły Zamawiający określając ilość i oczekując racjonalności wydatku publicznego nie wskazują wielkości opakowań dla PCC lecz w dostawach, gdzie nie jest możliwe porównanie opakowań znaczenie przyjmuje cena nie jednego opakowania lecz cena dla jednej jednostki np: podobnie jak w diagnostyce laboratoryjnej przyjmuje się w ilościach potrzebnej liczby oznaczeń a nie liczby oczekiwanych opakowań dla których rynek jest dość szeroki - 2 ml, 5 ml, 8 ml. Mając na uwadze powyższe uzasadnienie i fakt, że Zamawiający zamierza zakupić 10 szt preparatu w dawce 500 j.m. czyli 5 000 j.m. PCC, pytamy czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na preparat w opakowaniu zawierającym 600 j .m. w ilości 10 opakowań (6000 j.m.)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pakietu nr 7 Pytanie nr 32: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 7: - poz nr 5, poz 7, poz 8, poz 18, poz 30, poz 31, poz 32 ze względu na fakt, iż maksymalna cena, którą może zaoferować Wykonawca, na w/w produkty, wynikająca z ustawy refundacyjnej z dnia 01.01.2012r.,  jest znacząco niższa niż koszt produkcji tych leków. W związku z tym, z dniem 01.01.2012 zostaje wstrzymana sprzedaż powyższych  leków. - poz nr 20, poz nr 26 ze względu na zakończenie produkcji; - poz nr 6 ze względu na decyzję GIF o wycofaniu z obrotu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednakże w przypadku braku produkcji danego leku albo braku sprzedaży danego leku Zamawiający zwraca się z prośbą o podanie takiej informacji w formularzu szczegółowej oferty cenowej danego pakietu- załącznik nr 2/… w odpowiedniej pozycji asortymentowej dopisując: zakończenie produkcji leku, brak sprzedaży leku, sprzedaż wstrzymana,itp. Pytanie nr 33: Pakiet 13: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści produkt tożsamy z przedmiotem zamówienia- tj. sterylny żel do miejscowego znieczulenia o pojemności 11 ml, w ampułkostrzykawce, o składzie zawartym w 100g: Lidocaine Hydrochloride 2.0g, Chlorhexidine Gluconate 0.25g, Metyl Hydroxybenzoate 0.06g, Propyl Hydroxybenzoate 0.025g. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 34: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty na Pakiet nr 13- czyli żel, który jest wyrobem medycznym a nie lekiem, nie będzie wymagał od Wykonawcy złożenia koncesji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 35: pakiet nr 26: Czy Zamawiający w celu zapewnienia konkurencyjności cenowej dopuszcza jeden z dwóch dostępnych preparatów sevofluranu w aluminiowych butelkach 250 ml z bezpiecznym i szczelnym systemem napełniania Drager Fill wraz z użyczeniem parowników kompatybilnych z aparatami do znieczulenia Zamawiającego? Prosimy o podanie ilości wymaganych parowników. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza- 3 sztuki. Pytanie nr 36: pakiet nr 32: Czy Zamawiający dopuści do oceny gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym o wymiarach 13 cm x 13,5 cm (po rozłożeniu), gazik złożony czterokrotnie, 16 warstw włókniny w opakowaniu 100 sztuk, zarejestrowany jako wyrób medyczny, wykonany ze specjalnej, wiskozowo- poliestrowej włókniny. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 41- KONCENTRAT ZESPOŁU CZYNNIKÓW PROTROMBINY 500 J.M, PROSZEK+ ROZPUSZCZALNIK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKNIĘĆ, ZAWIERAJĄCY BIAŁKA C I S, NIEZAWIERAJĄCY ANTYTROMBINY III / na zaoferowanie równoważnego produktu leczniczego zawierającego zespół protrombiny- Beriplex P/N 500, co pozwoli Wykonawcy złożyć konkurencyjną ofertę dla Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pakietu nr 13, poz. 1 Pytanie nr 38: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 39: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby żel do cewnikowania aspirować jedną ręką. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 40: Dot. Pakietu nr 13, poz. 1: Czy oferowany żel powinien posiadać  atraumatycznie zakończoną (zaobloną) końcówkę pozwalającą na aplikację żelu bezpośrednio do cewki? Odpowiedź: Nie. Pytanie nr 41: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21, poz. nr 1- 15 szt. jednorazowych zestawów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 42: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21, poz. nr 1- 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji przezzasłonowej ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 43: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21, poz. nr 2- 15 szt. protez do korekcji cystocele, jednorodnych, niewchłanialnych, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm,, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, wysokość 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 44: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21, poz. nr 2-  1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, z uszkiem do mocowania siatki, z atraumatyczną końcówką, do implantacji drogą przezzasłonową? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 45: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21, poz. nr 3- 15 szt. protez do korekcji rectocele, jednorodnych, niewchłanialnych, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion 20,75 cm każde, wysokość implantu 12 cm, szerokość 3,5 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez kotwiczek, bez wplecionej niebieskiej nici? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 46: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21, poz. nr 3- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez pośladki ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 47: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.3 i ust.4 projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 48: Do treści §7 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 49: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.1 ppkt a) i b) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 50: Czy zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 2 pozycja 68 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 51: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 17 preparatu Cipronex 200mg/100ml x 1 w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 52: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1, poz. nr 18, 48, 49, 50, 51, 54, 103, 121, 122, 155, 217, 220, 249, 277, 293, 294, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 329, 368? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 53: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2, poz. nr 12, 13, 18, 19, 21, 33, 34, 50, 51, 62, 63, 67, 84, 85, 86, 87? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 54: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3, poz. nr 1, 9, 10, 16, 19? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 55: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4, poz. nr 6, 17? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 56: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6, poz. nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 57: Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. nr 80, 81, 82 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Acidum Acetylsalicylicum tabletki powlekane w dawce 100 * 28 tabl.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 58: Prosimy o określenie terminu dostaw dla Zamówień na ratunek – w warunkach określonych w SIWZ jest 8 godzin, a w umowie jest 12 godzin? Odpowiedź: Dostawy dla Zamówień na ratunek do 12 godzin. Pytanie nr 59: §1 ust.2 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie po słowach „cenę jednostkową”   sformułowania:  „z zastrzeżeniem  postanowień  niniejszej umowy, w tym § 3 ust.2  poniżej” ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 60: § 1 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowach” w Pakiecie nr……”sformułowania: „ z zastrzeżeniem, że łącznie ograniczenie zamówienia towaru przez Zamawiającego nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą umową”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 61: §3 ust.1 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie na zakończenie   sformułowania:  „z zastrzeżeniem  postanowień  niniejszej umowy, w tym  ust.2  poniżej” ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 62: §3 ust.6 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie na zakończenie   sformułowania:  „bez obowiązku zawierania przez strony pisemnych aneksów do umowy” ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 63: § 4 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowie ” ustawowe” sformułowania: „płatne”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 64: §4 ust.4 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie po słowach „zastrzega sobie” sformułowania:  „z uwzględnieniem jednak zachowania limitu wskazanego  postanowieniem § 1 ust.3  powyżej” ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 65: § 4 ust.5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie sformułowania: „Zgody na dokonanie czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający, ani podmiot tworzący nie mogą bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 66: §5 ust.4 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie po słowach „ w szczególności w zakresie”   sformułowania:  „powtarzających się co najmniej trzykrotnie przypadków ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 67: § 7 ust.2 lit.b) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość : wydłużenia terminu dostawy np. do 24 godzin ?  UWAGA: wskazywanie przez Zamawiającego zbyt krótkich terminów dostaw (np. 12- godzinnych jak w analizowanym postanowieniu) powoduje znaczne ograniczenie podstawowych zasad pzp.: równego traktowania wszystkich wykonawców oraz uczciwej konkurencji- wyłącza z możliwości uczestniczenia w przetargu wykonawców, którzy posiadają swoje siedziby/hurtownie w pewnym oddaleniu od siedziby Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dostawy dla Zamówień na ratunek do 12 godzin. Pytanie nr 68: §7 ust.3 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: (a)  dodanie po  słowach „w powyższym punkcie” sformułowania „o ile zwłoka będzie dłuższa niż 24 godziny w stosunku do terminu umownego”, (b)  dodanie po  słowie „lub”  sformułowania „dwukrotnego”, (c)  dodanie po słowie „Wykonawca”  sformułowania:  „o ile  uzna zasadność reklamacji”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 69: §8 ust.3  Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dodanie po słowie „Wykonawca”  sformułowania:  „o ile  uzna zasadność zgłoszonej reklamacji”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 70: § 9 ust.1  lit.a)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do 5%, a także ustalenia jako podstawy do jej naliczania „wartość wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy” ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 71: § 9 ust.1  lit.b)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji treści poprzez: (a) dodanie po słowach „za jednostronne” sformułowania „bezzasadne”, (b) obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do 5%, a także ustalenia jako podstawy do jej naliczania „wartość wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 72: §9 ust.3 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie po   słowie „uzupełniającego”   sformułowaniem:  „ w części przenoszącej wartość zastrzeżonych kar umownych” ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 73: §10 ust.1 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie po słowach „pod rygorem nieważności” sformułowania   „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych  postanowieniami  niniejszej umowy, w tym § 3 ust.6  powyżej” ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 74: §10 ust.1 pkt.3 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie na zakończenie sformułowania:  „oraz cen urzędowych leków” ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 75: §10 ust.5 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  zastąpienie  sformułowania „§3 ust. 2-5”   sformułowaniem:  „§3 ust. 2-6”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 76: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 6 leku Insulin Glulisine100j./ml, 3ml w postaci wstrzykiwaczy SoloSTAR? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 77: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Pakietu nr 5 poz. 33 – Profenid 50mg x 24 kaps. ze względu na stałe zaprzestanie wprowadzania do obrotu? (pismo w załączeniu). Odpowiedź: W przypadku braku produkcji danego leku albo braku sprzedaży danego leku Zamawiający zwraca się z prośbą o podanie takiej informacji w formularzu szczegółowej oferty cenowej danego pakietu- załącznik nr 2/… w odpowiedniej pozycji asortymentowej dopisując: zakończenie produkcji leku, brak sprzedaży leku, sprzedaż wstrzymana, itp. Pytanie nr 78: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 38 leku Ramiprilum (Tritace) w opakowaniu zawierającym 28 tabletek? Czy ilość wymaganych opakowań należy przeliczyć i zaokrąglić w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 79: pakiet 21 poz.1: Prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 80: pakiet 21 poz.1: Czy Zamawiający dopuści taśmę monofilamentową polipropylenową, przeznaczoną do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, niewchłanianą, o atraumatycznych brzegach bez koszulki zakończonych pętelkami, szerokości max 1,3 cm, dł 60 cm, o wielkości oczek 4,1x1,2mm. Taśma implantowana narzędziem wielorazowego użytku o kształcie helikalnym metoda TOT „out-in”? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 81: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni o poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 82: Zważywszy na treść § 1 ust. 3 oraz § 4 ust.4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki % ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 83: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust.4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej  treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 84: Czy dostawy dla zamówień bieżących mają następować w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 85: Czy pod pojęciem rozładunku Zamawiający rozumie wniesienie dostarczonego towaru do wskazanego w umowie przetargowej miejsca? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 86: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do rozwiązania umowy  w trybie natychmiastowym przysługiwało zamawiającemu w przypadku 3krotnych uchybień o których mowa w § 5 ust.4? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 87: Czy wymiana towaru wadliwego na towar wolny od wad ma następować w dni robocze? Odpowiedź: Tak. UWAGA: W przypadku braku produkcji danego leku albo braku sprzedaży danego leku Zamawiający zwraca się z prośbą o podanie takiej informacji w formularzu szczegółowej oferty cenowej danego pakietu- załącznik nr 2/… w odpowiedniej pozycji asortymentowej dopisując: zakończenie produkcji leku, brak sprzedaży leku, sprzedaż wstrzymana, itp. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 23/01/2014 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23/01/2014 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 2013/S 241-419545;  data zamieszczenia: 16.12.2013 Materiały do pobrania.