SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 24/02/2016 roku.
DEZ/Z/341/ZP-39/2015
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA II
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015poz. 2164) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał wyboru:
 1. w zakresie pakietu nr 1 oferty nr 10 przedstawionej przez Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  • pakiet nr 1 cena brutto 138 827,30 zł; termin dostawy- 1 dzień ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. w zakresie pakietu nr 2,7 oferty nr 8 przedstawionej przez Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:
  • pakiet nr 2 cena brutto 20 725,74 zł; termin dostawy- 2 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet nr 7 cena brutto 8715,60 zł (poprawka ceny); termin dostawy- 2 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 2,5 pkt. Razem: 97,5 pkt.
 3. w zakresie pakietu nr 3,14,18 oferty nr 12 przedstawionej przez Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno:
  • pakiet nr 3 cena brutto 7 310,52 zł; termin dostawy- 3 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 3,33 pkt. Razem: 98,33 pkt.
  • pakiet nr 14 cena brutto 5 297,40 zł; termin dostawy- 3 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 1,67 pkt. Razem: 96,67 pkt.
  • pakiet nr 18 cena brutto 321 102,36 zł; termin dostawy- 7 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 4. w zakresie pakietu nr 15 oferty nr 7 przedstawionej przez Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa:
  • pakiet nr 15 cena brutto 90 666 zł; termin dostawy- 7 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
UZASADNIENIE W zakresie pakietów nr 15 i 18 złożono po jednej ofercie przez powyżej wskazanych Wykonawców, zaś cena zawarta w ofercie w zakresie niniejszych pakietów mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Zaś w zakresie pakietów nr 1,2,3,7,14 wybrano ofertę z największą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami  w zakresie powyżej wskazanych pakietów nastąpi z dniem 7/03/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w zakresie pakietu nr 21 złożyli następujący Wykonawcy:
 1. COVIDIEN Polska Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:
  • pakiet nr 5 cena brutto 22 816,94 zł; termin dostawy- 2 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. COVIMED Sp.  z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa:
  • pakiet nr 21 cena brutto 3 888 zł; termin dostawy- 1 dzień ->kryterium ceny: 82,57 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 87,57 pkt.
 3. AKME Sp. z o.o. Sp. k, ul. Poloneza 89b, 02-826 Warszawa:
  • pakiet nr 16 cena brutto 92 998,80 zł; termin dostawy- 7 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 4. PROMED SA, ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa:
  • pakiet nr 17 cena brutto 52 023,60 zł, termin dostawy- 3 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 5. Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów:
  • pakiet nr 13 cena brutto 12 085,20 zł termin dostawy- 3 dni; ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet nr 21 cena brutto 3 379,32 zł; termin dostawy- 1 dzień; ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 6. SARSTEDT Sp. z o.o., Blizne Leszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice:
  • pakiet nr 19 cena brutto 101 232,72 zł, termin dostawy- 3 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 7. Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa:
  • pakiet nr 8 cena brutto 38 923,20 zł; termin dostawy- 7 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet nr 9 cena brutto 37 665 zł; termin dostawy- 7 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet nr 15 cena brutto 90 666 zł; termin dostawy- 7 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 8. Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:
  • pakiet nr 2 cena brutto 20 725,74 zł; termin dostawy- 2 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 2,5 pkt. Razem: 97,5 pkt.
  • pakiet nr 3 cena brutto 7 472,25 zł; termin dostawy- 2 dni ->kryterium ceny: 92,94 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 97,94 pkt.
  • pakiet nr 7 cena brutto 8715,60 zł (poprawka ceny); termin dostawy- 2 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 2,5 pkt. Razem: 97,5 pkt.
  • pakiet nr 24 cena brutto 1 132,50 zł; termin dostawy- 2 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 9. ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o. ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa:
  • pakiet nr 22 cena brutto 5 297,40 zł; termin dostawy- 1 dzień ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 10. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  • pakiet nr 1 cena brutto 138 827,30 zł; termin dostawy- 1 dzień ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet nr 2 cena brutto 23 541,03 zł; termin dostawy- 1 dzień ->kryterium ceny: 83,64 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 88,64 pkt.
  • pakiet nr 7 cena brutto 11 566,80 zł; termin dostawy- 1 dzień ->kryterium ceny: 71,58 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 76,58 pkt.
  • pakiet nr 10 cena brutto 41 408,94 zł; termin dostawy- 1 dzień ->postępowanie unieważnione
  • pakiet nr 14 cena brutto 5638,14 zł (poprawka ceny); termin dostawy- 1 dzień ->kryterium ceny: 89,26 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 94,26 pkt.
 11.  J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j. ul.Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin:
  • pakiet nr 7 cena brutto 9 431,10 zł; termin dostawy- 1 dzień ->kryterium ceny: 87,79 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 92,79 pkt.
 12. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno:
  • pakiet nr 1 cena brutto 166 968,18 zł; termin dostawy- 7 dni ->kryterium ceny: 78,99 pkt; kryterium termin dostawy: 1 pkt. Razem: 79,99 pkt.
  • pakiet nr 3 cena brutto 7 310,52 zł; termin dostawy- 3 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 3,33 pkt. Razem: 98,33 pkt.
  • pakiet nr 6 cena brutto 4 380,48 zł; termin dostawy- 7 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet nr 12 cena brutto 9 296,10 zł; termin dostawy- 3 dni  ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet nr 14 cena brutto 5 297,40 zł; termin dostawy- 3 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 1,67 pkt. Razem: 96,67 pkt.
  • pakiet nr 18 cena brutto 321 102,36 zł; termin dostawy- 7 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet nr 20 cena brutto 69 583,95 zł; termin dostawy- 7 dni ->postępowanie unieważnione
 13. POV- GOL Sp. z o.o. ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków:
  • pakiet nr 20 cena brutto 48370,50 zł (poprawka ceny); termin dostawy- 2 dni  ->postępowanie unieważnione
 14. SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:
  1. pakiet nr 4 cena brutto 72 120,24 zł; termin dostawy- 7 dni -> postępowanie unieważnione
  2. pakiet nr 10 cena brutto 42 618,96 zł; termin dostawy- 1 dzień -> postępowanie unieważnione
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 17/02/2016 roku.
DEZ/Z/341/ZP-39/2015
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015poz. 2164) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał:
 1. WYBORU:
  1. w zakresie pakietu nr 5 oferty nr 1 przedstawionej przez COVIDIEN Polska Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:
   • pakiet nr 5 cena brutto 22 816,94 zł; termin dostawy- 2 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  2. w zakresie pakietu nr 6,12 oferty nr 12 przedstawionej przez Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno:
   • pakiet nr 6 cena brutto 4 380,48 zł; termin dostawy- 7 dni->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   •  pakiet nr 12 cena brutto 9 296,10 zł; termin dostawy- 3 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  3. w zakresie pakietu nr 8,9 oferty nr 7 przedstawionej przez Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa:
   • pakiet nr 8 cena brutto 38 923,20 zł; termin dostawy- 7 dni->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet nr 9 cena brutto 37 665 zł; termin dostawy- 7 dni->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  4. w zakresie pakietu nr 13,21 oferty nr 5 przedstawionej przez Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów:
   • pakiet nr 13 cena brutto 12 085,20 zł; termin dostawy- 3 dni->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet nr 21 cena brutto 3 379,32 zł; termin dostawy- 1 dzień ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  5. w zakresie pakietu nr 16 oferty nr 3 przedstawionej przez AKME Sp. z o.o. Sp. k, ul. Poloneza 89b, 02-826 Warszawa:
   • pakiet 16 cena brutto 92998,80 zł; termin dostawy 7 dni->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  6. w zakresie pakietu nr 17 oferty nr 4 przedstawionej przez PROMED SA, ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa:
   • pakiet 17 cena brutto 52023,60 zł; terin dostawy 3 dni->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  7. w zakresie pakietu nr 19 oferty nr 6 przedstawionej przez SARSTEDT Sp. z o.o., Blizne Leszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice:
   • pakiet 19 cena brutto 101232,72 zł; termin dostawy 3 dni->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  8. w zakresie pakietu nr 22 oferty nr 9 przedstawionej przez ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o. ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa:
   • pakiet 22 cena brutto 5297,40 zł; termin dostawy 1 dzień->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  9. w zakresie pakietu nr 24 oferty nr 8 przedstawionej przez Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:
   • pakiet 24 cena brutto 1132,50 zł; termin dostawy 2 dni->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
UZASADNIENIE W zakresie poszczególnych pakietów złożono po jednej ofercie przez powyżej wskazanych Wykonawców, zaś cena zawarta w ofercie w zakresie niniejszych pakietów mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Zaś w zakresie pakietu nr 21 wybrano ofertę z największą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami  w zakresie powyżej wskazanych pakietów nastąpi z dniem 29/02/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.
 1. UNIEWAŻNIENIA:
  1. dla pakietu nr 4,10 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. dla pakietu nr 11,23 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- nie złożono żadnej oferty.
  3. dla pakietu nr 20 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- błąd w opisie przedmiotu zamówienia stąd postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 2. Dla pozostałych pakietów postępowanie w toku.
Oferty w zakresie pakietu nr 21 złożyli następujący Wykonawcy:
 1. COVIMED Sp.  z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa: pakiet nr 21 cena brutto 3 888 zł; termin dostawy- 1 dzień->kryterium ceny: 82,57 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 87,57pkt.
 2. Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów- pakiet nr 21 cena brutto 3 379,32 zł; termin dostawy- 1 dzień->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 1/02/2016 r.
DEZ/P/341/ZP- 39/2015
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

30.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Polska-Wyszków: Materiały medyczne
Numer ogłoszenia:2015/S 252-461370; data zamieszczenia: 30.12.2015