SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 14/12/2015 roku.

DEZ/P/341/ZP-36/2015

   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                   W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:

 1. a) odrzucenia:
 • odrzucenia oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 1 i 2 złożonej przez Schulke Polska Sp. z  o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa- pakiet nr 1 cena brutto 60746,81 zł, termin dostawy- 3 dni; pakiet nr 2 cena brutto 95236,36 zł, termin dostawy- 3 dni.
Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1A oczekiwał: Płynny preparat akoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk  Gotowy do użycia. Zawierający etanol. Zawartość etanolu min. 80g w 100g płynu, bez pochodnych fenolowych i propanolu. Z dodatkiem substancji nawilżających i pielęgnujących (m.in. witamina E, pantenol i gliceryna) . Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – do 20 sek.; Adeno, Polio – 2 min.). Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 (w czasie krótszym - 20s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Opakowanie 500ml. Produkt biobójczy. Kompatybilny z poz. 3 (od jednego producenta). Produkt Biobójczy. Wykonawca zaproponował preparat Sensiva a 500ml. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • zawiera w swoim składzie mieszaninę alkoholi (propylowego 45g i izopropylowego 28g) zamiast etylowego w ilości min. 80g
 • jest preparatem leczniczym zamiast biobójczym
 • działa w czasie 30 sekund (higieniczna dezynfekcja rąk) i 5 minut (chirurgiczna dezynfekcja rąk) zamiast 20 sekund (higieniczna dezynfekcja rąk) i 90 sekund (chirurgiczna dezynfekcja rąk)
Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1B oczekiwał: Płynny preparat akoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk  Gotowy do użycia. Zawierający etanol. Zawartość etanolu min. 80g w 100g płynu, bez pochodnych fenolowych i propanolu. Z dodatkiem substancji nawilżających i pielęgnujących (m.in. witamina E, pantenol i gliceryna) . Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – do 20 sek.; Adeno, Polio – 2 min.). Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 (w czasie krótszym - 20s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Opakowanie 1L. Produkt biobójczy. Kompatybilny z poz. 3 (od jednego producenta). Produkt Biobójczy. Wykonawca zaproponował preparat Sensiva a 1L. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • zawiera w swoim składzie mieszaninę alkoholi (propylowego 45g i izopropylowego 28g) zamiast etylowego w ilości min. 80g
 • jest preparatem leczniczym – wymagano rejestracji jako produkt biobójczy
 • działa w czasie 30 sekund (higieniczna dezynfekcja rąk) i 5 minut (chirurgiczna dezynfekcja rąk) zamiast 20 sekund (higieniczna dezynfekcja rąk) i 90 sekund (chirurgiczna dezynfekcja rąk)
Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 2 oczekiwał: Płynny preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty o minimum 3 substancje aktywne pochodzące z trzech różnych grup chemicznych np. alkohol, QAV, kwasy.org. Załączyć dokument upoważnionej instytucji, która wykonuje badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania w oddziale pediatrycznym lub noworodkowym. Opakowania 500 ml. Produkt leczniczy. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HSV, Rota). Kompatybilny z poz. 3 (od jednego producenta). Produkt leczniczy. Wykonawca zaproponował preparat Desderman Pure Gel a 500ml. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • jest preparatem w formie żelu – wymagano postaci płynnej
 • jest preparatem biobójczym – wymagano rejestracji jako lek
Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 3 oczekiwał: Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta. Syntetyczny, bez zawartości mydła, chlorheksydyny, alkoholi oraz kwasów i ich pochodnych. pH 5,0-6,0. Dermatologicznie przebadany. Kompatybilny z poz. 1 i 2 (od jednego producenta). Kosmetyk. Wykonawca zaproponował preparat Esemtan Wash Lotion a 500ml. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • zawiera w swoim składzie alkohole i ich pochodne – wymagano produktu bez ich zawartości
 • zawiera w swoim składzie kwasy i ich pochodne – wymagano produktu bez ich zawartości
Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 4A oczekiwał: Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Gotowy do użycia. Na bazie min. 3 substancji aktywnych. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. Produkt leczniczy. Opakowanie 350ml. Wykonawca zaproponował preparat Kodan Tinktur Forte bezarwny a 250ml. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • zaoferowane opakowanie jest wielkości 250ml – wymagano wielkości 350ml
 • produkt zawiera pochodne fenolowe – wymagano produktu bez ich zawartości
Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 4B oczekiwał: Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Gotowy do użycia. Na bazie min. 3 substancji aktywnych. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. Produkt leczniczy. Opakowanie 1L. Wykonawca zaproponował preparat Kodan Tinktur Forte bezarwny a 1L. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • produkt zawiera pochodne fenolowe – wymagano produktu bez ich zawartości
Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 5A oczekiwał: Preparat barwiony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Gotowy do użycia. Na bazie min. 3 substancji aktywnych. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. Produkt leczniczy. Opakowanie 350ml. Wykonawca zaproponował preparat Kodan Tinktur Forte barwiony a 250ml. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • zaoferowane opakowanie jest wielkości 250ml – wymagano wielkości 350ml
 • produkt zawiera pochodne fenolowe – wymagano produktu bez ich zawartości
Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 5B oczekiwał: Preparat barwiony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Gotowy do użycia. Na bazie min. 3 substancji aktywnych. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. Produkt leczniczy. Opakowanie 350ml. Wykonawca zaproponował preparat Kodan Tinktur Forte barwiony a 1L. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • produkt zawiera pochodne fenolowe – wymagano produktu bez ich zawartości
Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 7 oczekiwał: Preparat antybakteryjny do kąpieli pacjentów zakażonych / skolonizowanych MRSA. Zawierający chlorheksydynę. Nie zawierający triclosanu, poliheksanidyny i oktenidyny. Produkt leczniczy. Wykonawca zaproponował preparat Octenisan Wash Lotion a 500ml z pompką. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • produkt zawiera w swoim składzie oktenidynę (dichlorowodorek oktenidyny) – wymagano produktu bez zawartości tej substancji
 • produkt nie zawiera w składzie chlorheksydyny – wymagano produktu z zawartością tej substancji
 • produkt jest kosmetykiem – wymagano preparatu zarejestrowanego jako lek
W związku z powyższym, że preparaty w pozycjach 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 7 nie spełniają wymogów SIWZ z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp oferta firmy Schulke Polska Sp. z o.o. oznaczona nr 2 w pakiecie nr 1 podlega odrzuceniu. Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 oczekiwał: Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający 2-propanol i 1-propanol. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych np. aldehydów, związków amoniowych i innych. Spektrum działania: : B, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Adeno), MRSA – 1 min, Tbc – 5 min, V (Noro mysi, Papova) – 10 min. pH 6,0-8,0. Posiadający pozytywną opinię kliniczną upoważnionej instytucji, która wykonuje badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania w oddziale pediatrycznym lub noworodkowym. Wyrób medyczny kl. IIa Wykonawca zaproponował preparat Mikrozid AF Liquid 1L. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • produkt zawiera w swoim składzie mieszaninę alkoholi (etanol 25g i propan-1-ol 35g) – wymagano zawartości mieszaniny alkoholi 2-propanol i 1-propanol
 • produkt działa bójczo wobec wirusa Adeno w czasie 2 minut – wymagano działania w czasie do 1 minuty
 • preparat działa bójczo wobec wirusa Papova w czasie 15 minut – wymagano działania w czasie do 10 minut
Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 oczekiwał: Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, gotowy do użycia, w spray-u; zawartość alkoholu do 30%; bez  zawartości aldehydu glutarowego i QAV. Posiadający pozytywną opinię kliniczną upoważnionej instytucji, która wykonuje badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania w oddziale pediatrycznym lub noworodkowym. Wyrób medyczny ze znakiem CE; Spektrum działania: B (wg EN 13727), F (drożdżobójczy wg 13624), V (w tym wirusy Rota, Adeno, Vaccinia, HBV, HIV, Papova), Tbc – do 5 minut. Wyrób medyczny. Wykonawca zaproponował preparat Mikrozid Sensitive Liquid 1L. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • Wykonawca zaproponował opakowanie o pojemności 1L – wymagano pojemności 750ml
 • zaoferowany preparat nie zawiera w swoim składzie alkoholu – wymagano zawartości alkoholu do 30% w składzie preparatu
 • produkt zawiera w swoim składzie QAV – wymagano produktu bez zawartości tych substancji
 • produkt działa bójczo wobec Tbc w czasie 15 minut – wymagano działania w czasie do 5 minut
Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 3 oczekiwał: Preparat myjąco – dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych. W formie koncentratu w płynie, zawierający fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe, dodecyloaminy. Bez zawartości aldehydów, chloru, substancji lotnych i zapachowych. Możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, szkła. Posiadający pozytywną opinię kliniczną upoważnionej instytucji, która wykonuje badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania w oddziale pediatrycznym lub noworodkowym. Spektrum działania: B, F (bójcze wobec drożdży), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV 40), Tbc (M.terrae, M.avium) warunki czyste i brudne – do 15 min. Z możliwością rozszerzenia spektrum bójczego: Norowirus (warunki czyste i brudne); M.tuberculosis – do 30 min., V (Adeno) – do 60 min. pH koncentratu powyżej 7. Wyrób medyczny. Wykonawca zaproponował preparat Quartamon Med a 2L. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • produkt nie działa bójczo wobec wirusa Rota – wymagano produktu o taki działaniu w czasie do 15 minut
 • preparat działa bójczo wobec Tbc w czasie 1 godziny – wymagano działania wobec Tbc w czasie do 15 minut (M.terrae + M.avium) i do 30 minut (M.tuberculosis)
 • produkt nie działa bójczo wobec wirusa Adeno – wymagano działania wobec wymienionego wirusa w czasie do 60 minut.
Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 4A i 4B oczekiwał: Preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu, bez zawartości etanolu; substancja aktywna 2-propanol. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV) – 1 min. Spektrum potwierdzone na podstawie odciśniętej chusteczki, a nie roztworu, którym są nasączone. W  opakowaniach typu tuba i wkład uzupełniający po 125 chusteczek o wymiarach min. 20cmx20cm. Wyrób medyczny. Wykonawca zaproponował preparat Mikrozid AF Wipes a 150szt.. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • zaoferowano opakowania o pojemności 150 szt. chusteczek - wymagano zaoferowania preparatu w opakowaniach po 125 chusteczek typu tuba i wkład uzupełniający
 • preparat zawiera w składzie etanol – wymagano zaoferowania produktu bez zawartości tego alkoholu
 • zaoferowano preparat posiadający w składzie jako substancje aktywne etanol i propan-1-ol – wymagano substancji jedynie w postaci 2-propanolu
Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 5A i 5B oczekiwał: Preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu , w tym sond USG, bez zawartości alkoholi; substancje aktywne QAV. Kompatybilne z urządzeniami GE i Philips (potwierdzona przez producenta sprzętu). Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Noro – mysi norowirus, HIV, HBV, HCV) - 15 min. Spektrum potwierdzone na podstawie odciśniętej chusteczki, a nie roztworu, którym są nasączone. W opakowaniach typu tuba po 200 szt. chusteczek i wkład uzupełniający po 200 szt. chusteczek o wymiarach min. 20cmx20cm. Wyrób medyczny. Wykonawca zaproponował preparat Mikrozid Sensitive Wipes a 200 szt.. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • zaoferowano opakowania o pojemności 200 szt. chusteczek - wymagano zaoferowania preparatu w opakowaniach po 125 chusteczek typu tuba i wkład uzupełniający
 • zaoferowano preparat działający wobec wirusa Noro w czasie 30 minut – wymagano produktu działającego w czasie 15 minut
Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 6 oczekiwał: Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu z zawartością tenzydu, w tabletkach o masie 4,1 g , przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych. Możliwość  stosowania do dezynfekcji powierzchni obciążonych materiałem organicznym i do zalewania plam krwi, wydalin, wydzielin. B, F, V (włącznie z Adeno i Polio) Tbc 1000 ppm 15 min, S (Clostridium Difficile rybotyp 027) 10000 ppm 15 min. Wykonawca zaproponował preparat Chloramix DT a 300tabl. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • zaoferowano opakowania o pojemności 300 tabletek – wymagano opakowań o pojemności 150 tabletek
 • produkt zawiera tabletki o masie 3,3 g – wymagano tabletek o masie 4,1 g
 • produkt działa wobec B, F, V, Tbc w czasie 15 minut przy stężeniu 2000 ppm – wymagano działania w takim czasie w stężeniu 1000 ppm
Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 7A, 7B, 7C oczekiwał: Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji głowic USG i powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B,F.Tbc (M. avium,M.terre,M.tuberculosis) ,V (HBV, HCV,HIV,Polio, Adeno, Noro ),S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów,  bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: głowic USG, końcówek stomatologicznych, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Opakowania: wiaderko 225 listków (250x300 mm); wiaderko 450 listków (115x220mm); tuba 225 listków (190x210mm). Wykonawca zaproponował preparat Mikrozid Sensitive Wipes a 200szt. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • zaoferowano opakowania o pojemności po 200 szt. chusteczek – wymagano opakowań o pojemności 225 szt. chusteczek typu tuba oraz po 450 chusteczek typu wiaderko
 • produkt działa wobec wirusa Noro w czasie 30 minut – wymagano działania w czasie do 5 minut
 • produkt działa wobec Tbc w czasie 15 minut – wymagano działania w czasie do 5 minut
 • produkt zawiera w swoim składzie związki QAV – wymagano zawartości tenzydów, poliamin, aminoetanolu
Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 8 oczekiwał: Preparat w formie płynu gotowego do użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtillis) w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Na bazie co najmniej 7 składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, etanolu i propanolu, aldehydów, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Opakowanie 750 ml. Wykonawca zaproponował preparat Mikrozid Sensitive Liquid a 1L. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • zaoferowano opakowania o pojemności 1L – wymagano opakowań o pojemności 750ml
 • produkt działa wobec Tbc w czasie 15 minut – wymagano działania w czasie do 5 minut
 • produkt zawiera w swoim składzie związki QAV – wymagano zawartości tenzydów, poliamin, aminoetanolu
Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 9A i 9B oczekiwał: Preparat  na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych  materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.  Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20˚C). Spektrum działania: B, F, V (Polio) do 10 min., Tbc do 15 min., S (w tym Cl. Difficile R 027 i Cl. Sporogenes) do 15 min. Wyrób medyczny. Wykonawca zaproponował preparat Perform. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • zaoferowano opakowania o pojemności 40g i 900g – wymagano opakowań o pojemności 160g i 1,5kg
 • odczyn pH zaoferowanego preparatu jest na poziomie ok. 4,0 – wymagano produktu o pH na poziomie 7,0-8,0
 • zaoferowano produkt w postaci granulatu – wymagano produktu w postaci proszku
 • produkt nie działa na S (Cl. Difficile R027 i Cl. Sporogenes) w czasie do 15 minut
Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 10 oczekiwał: Proszkowy preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów giętkich oparty o działanie aktywnego tlenu. Preparat w niepylącym granulacie bez benzenu i jego pochodnych, nadboranu sodu, aldehydów, chloru, fenoli, czwartorzędowych związków amoniowych. Na bazie nadwęglanu sodu. Kompatybilność materiałowa: silikon, polisulfan, poliwęglan, szkło akrylowe. Pozytywna Opinia producentów endoskopów giętkich Olympus oraz Storz. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych – do 10 min bez stosowania aktywatora. Możliwość stosowania pasków testowych. Spektrum działania: B (wg EN 13727, EN 14561) (warunki czyste i brudne) – 5 min., Mykobakteriobójczy (wg EN 14348, EN 14563) (warunki czyste i brudne) – 5 minut, F (wg EN 13624, EN 14562) w tym Aspergillus Niger (warunki czyste i brudne) – 15 minut, V (wg EN 14476, w tym Adeno, Polio) – 10 minut, S (wg EN 13704, w tym Clostridium difficile rybotyp 027, clostridium perfringens) – 10 minut,  Bacillus subtilis – 15 minut, Mycobacterium tuberculosis – 15 minut. Produkt posiadający oryginalną, fabryczną etykietę w języku polskim.Wyrób medyczny. Zamawiający wymaga dostarczenie 600 szt. pasków do kontroli aktywności roztworu, wliczonych w cenę produktu. Wykonawca zaproponował preparat Chirosan Plus a 1,5kg. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • wymagano działania wobec S (Cl. Difficile, Cl. Perfringens) w czasie do 10 minut – zaoferowany preparat działa jedynie na S (B. subtilis) w czasie 15 minut
 • wymagano działania wobec M. tuberculosis w czasie do 15 minut – zaoferowany preparat działa jedynie wobec M.terrae i M.avium
Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 11 oczekiwał: Preparat na bazie kwasu nadoctowego z formułą PHERA System. Przeznaczony do dezynfekcji endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych. Z aktywatorem oraz aktywnością 14 dni lub 50 cykli pracy. Kontrola aktywności za pomocą zwalidowanych pasków. Pełna skutecznośc mikrobójcza w 5 minut (B, V, F ,Tbc, S), potwierdzona badaniami normatywnymi. Potwierdzona skuteczności wobec Bacillus stearthermophilus.  Preparat nie wykazujący działania szkodliwego dla środowiska o obojętnym (7,0) pH. Wykonawca zaproponował preparat Gigasept PAA a 5L. Zaproponowany produkt nie spełnia następujących wymogów SIWZ:
 • odczyn pH zaoferowanego preparatu jest na poziomie ok. 4 – wymagano produktu o pH na poziomie 7,0
W związku z powyższym, że preparaty w pozycjach 1, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 6, 7A, 7B, 7C, 8, 9A, 9B, 10, 11 nie spełniają wymogów SIWZ z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp oferta firmy Schulke Polska Sp. z o.o. oznaczona nr 2 w pakiecie nr 2 podlega odrzuceniu.

b) wyboru:

oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 1 i 2: Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 1 cena brutto 69 670,80 zł, termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 2 cena brutto 109 705,05 zł, termin dostawy- 1 dzień; oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 3:  Schulke Polska Sp. z  o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa- pakiet nr 3 cena brutto 36 748,41 zł, termin dostawy- 3 dni;

UZASADNIENIE

W przedmiotowym przetargu w zakresie pakietu nr 1 i 2 wybrano ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 21/12/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 1 cena brutto 69 670,80 zł, termin dostawy- 1 dzieńà95 pkt w kryterium ceny, à 5 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 1; pakiet nr 2 cena brutto 109 705,05 zł, termin dostawy- 1 dzieńà95 pkt w kryterium ceny, à 5 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 2;
 2. Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa- pakiet nr 1 cena brutto 60746,81 zł, termin dostawy- 3 dnià oferta odrzucona; pakiet nr 2 cena brutto 95236,36 zł, termin dostawy- 3 dni à oferta odrzucona;  pakiet nr 3 cena brutto 36 748,41 zł, termin dostawy- 3 dni à95 pkt w kryterium ceny, à 5 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 3;
  Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie