SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl >
Wyszków, dnia 17.10.2014 r.
DEZ/I/221/43/2014/TG
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NR DEZ/T/223/10/2014 ogłoszonego w dniu 06.10.2014 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że do dnia 13.10.2014 r., wyznaczonego terminu składania ofert złożono sześć ofert na WYMIANĘ OGRODZENIA TERENU SZPITALA OD STRONY DZIAŁKI 2621/6, DZIAŁKI 2622/1 ORAZ OD ULICY KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI około 335 m. WRAZ Z WYCINKĄ WSKAZANYCH DRZEW I KRZEWÓW. Po sprawdzeniu i ocenie wszystkie oferty uznano za ważne. Zgodnie z przyjętym kryterium -  najniższa oferowana cena brutto, wybrano ofertę złożoną przez Firmę Usługi Transportowe Grzegorz Jeż, 07-203 Somianka  – wartość ofertowa brutto 70 450,00 zł., słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych, w tym netto; 57 276,42 zł. i VAT 23% w  kwocie 13 173,58 zł. Umowy z wybranym Wykonawca została podpisana w dniu 16 października 2014 r.

Wyszków, dnia 06.10.2014 r.