Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

ogłasza rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z OPISEM BADANIA WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ TK I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNYCH

Materiały do pobrania