UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA nr DEZ/A/342/32/2018

na DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM.

 

         Organizator postępowania, SPZZOZ w Wyszkowie, zgodnie z pkt. 13 Ogłoszenia nr pisma DEA/217/53/2018/MD z dnia 28.05.2018 r. unieważnia postępowanie ponieważ jedyna złożona oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, w zakresie wymaganego czynszu.

Materiały do pobrania


DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM - postępowanie nr DEZ/A/342/32/2018

Materiały do pobrania

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA nr DEZ/A/342/32/2018

na DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM.

 

         Organizator postępowania, SPZZOZ w Wyszkowie, zgodnie z pkt. 13 Ogłoszenia nr pisma DEA/217/53/2018/MD z dnia 28.05.2018 r. unieważnia postępowanie ponieważ jedyna złożona oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, w zakresie wymaganego czynszu.

Materiały do pobrania


DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM - postępowanie nr DEZ/A/342/32/2018

Materiały do pobrania

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA nr DEZ/A/342/32/2018

na DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM.

 

         Organizator postępowania, SPZZOZ w Wyszkowie, zgodnie z pkt. 13 Ogłoszenia nr pisma DEA/217/53/2018/MD z dnia 28.05.2018 r. unieważnia postępowanie ponieważ jedyna złożona oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, w zakresie wymaganego czynszu.

Materiały do pobrania


DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM - postępowanie nr DEZ/A/342/32/2018

Materiały do pobrania

DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM - postępowanie nr DEZ/A/342/32/2018

Materiały do pobrania

DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM - postępowanie nr DEZ/A/342/32/2018

Materiały do pobrania