W odpowiedzi na zaproszenie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie Pani Grażyny Kalinowskiej w dniu 13 grudnia 2019 roku w ramach działań profilaktyki i promocji zdrowia Pani Beata Dąbrowska Położna Specjalistka z Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Naszego Szpitala przeprowadziła spotkanie szkoleniowe z zakresu profilaktyki raka piersi. Adresatem spotkania były uczennice klas pierwszych.

Położna Beata Dąbrowska przedstawiła czynniki ryzyka zachorowania oraz objawy raka piersi. Szczególną uwagę zwróciła na konieczność samobadania piersi oraz udzieliła informacji jak prawidłowo wykonywać takie badanie. Następnie w ramach warsztatów młodzież przy użyciu fantomu mogła zdobytą wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyce i uczestniczyć w samobadaniu. Uczestnicy szkolenia otrzymali ulotki  i broszury informacyjne dotyczące raka piersi.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Należy zatem edukować młodych ludzi, aby wyrobić w nich nawyk poddawania się badaniom profilaktycznym. Wcześnie wykryty rak piersi może być skutecznie leczony.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie chętnie wspiera i włącza się akcje edukacyjne oraz profilaktyczne. Cieszymy się zatem, że wykładem udało zainteresować się tak dużo młodych ludzi.

W odpowiedzi na zaproszenie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie Pani Grażyny Kalinowskiej w dniu 13 grudnia 2019 roku w ramach działań profilaktyki i promocji zdrowia Pani Elżbieta Dąbrowska Położna Specjalistka z Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Naszego Szpitala przeprowadziła spotkanie szkoleniowe z zakresu profilaktyki raka piersi. Adresatem spotkania były uczennice klas pierwszych.

Położna Elżbieta Dąbrowska przedstawiła czynniki ryzyka zachorowania oraz objawy raka piersi. Szczególną uwagę zwróciła na konieczność samobadania piersi oraz udzieliła informacji jak prawidłowo wykonywać takie badanie. Następnie w ramach warsztatów młodzież przy użyciu fantomu mogła zdobytą wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyce i uczestniczyć w samobadaniu. Uczestnicy szkolenia otrzymali ulotki  i broszury informacyjne dotyczące raka piersi.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Należy zatem edukować młodych ludzi, aby wyrobić w nich nawyk poddawania się badaniom profilaktycznym. Wcześnie wykryty rak piersi może być skutecznie leczony.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie chętnie wspiera i włącza się akcje edukacyjne oraz profilaktyczne. Cieszymy się zatem, że wykładem udało zainteresować się tak dużo młodych ludzi.