Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz  z modyfikacją OPZ cz. 3 do przetarg nieograniczonego w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 502282-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz  z modyfikacją OPZ cz. 3 do przetarg nieograniczonego w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 502282-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz  z modyfikacją OPZ cz. 3 do przetarg nieograniczonego w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 502282-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz  z modyfikacją OPZ cz. 3 do przetarg nieograniczonego w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 502282-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 502282-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 502282-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Materiały do pobrania