Każdy pacjent/osoba przybywający/a do SPZZOZ w Wyszkowie w celu uzyskania świadczenia medycznego lub z innych powodów, przy wejściu do budynku szpitala – wejście “H” i “A”, będzie miał kontrolowaną temperaturę ciała i zbierany wywiad epidemiologiczny w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 poprzez wypełnienie specjalnej ankiety.

Ze względu na nasze bezpieczeństwo zaleca się, aby osoba wypełniająca ankietę posiadała swój długopis.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 25.03.2020 r. Wejście A czynne będzie w godzinach 6.30 – 20.00, wejście H – całodobowo.

Bardzo prosimy o podawanie w ankiecie prawdziwych danych, które umożliwią ochronę nie tylko Państwa, ale również pacjentów aktualnie przebywających w szpitalu oraz personelu pracującego w SPZZOZ w Wyszkowie.

My wszyscy musimy być odpowiedzialni, aby personel medyczny mógł być zdrowy i udzielać pomocy tym wszystkich, którzy jej oczekują.