W dniu 15.07.2020r. SPZZOZ w Wyszkowie uzyskała prawo do użytkowania wieczystego gruntu o pow. 635 m2 przy ul. 1 Maja w Wyszkowie i stojącej na tym gruncie nieruchomości budynkowej o pow. użytkowej 255 m2, w której prowadzona jest obecnie działalność lecznicza w ramach Pracowni Fizjoterapii nr 2 SPZZOZ w Wyszkowie. Dyrektor Szpitala w Wyszkowie Pan Tomasz Boroński podpisał akt notarialny ze Spółdzielnią Mieszkaniową Medyk, reprezentowaną przez Pana Kazimierza Modzelana, dzięki któremu SM Medyk przekazał w formie darowizny prawo do wieczystego użytkowania gruntu przy ul. 1 Maja w Wyszkowie na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie. Sprawa dotycząca regulacji prawa do gruntu, na którym wybudowano Pracownię Fizjoterapii nr 2 w Wyszkowie przy ul. 1 Maja ciągnęła się przez niespełna 25 lat bez rezultatu. Dzięki zaangażowaniu przez ostatnie półrocze Dyrekcji SPZZOZ w Wyszkowie i dobrej woli SM Medyk doszło do porozumienia w przedmiotowej sprawie, za co serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym.