Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

W materiałach do pobrania zamieszczona jest modyfikacja zapisów Wzoru umowy - Załącznik nr 11 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020862/01 z dnia 2021-03-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Identyfikator postępowania w miniportalu

d6fe3de5-3fc5-47e5-8193-0b5532e980e3

 Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

W materiałach do pobrania zamieszczona jest modyfikacja zapisów Wzoru umowy - Załącznik nr 11 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020862/01 z dnia 2021-03-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Identyfikator postępowania w miniportalu

d6fe3de5-3fc5-47e5-8193-0b5532e980e3

 Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

W materiałach do pobrania zamieszczona jest modyfikacja zapisów Wzoru umowy - Załącznik nr 11 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020862/01 z dnia 2021-03-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Identyfikator postępowania w miniportalu

d6fe3de5-3fc5-47e5-8193-0b5532e980e3

 Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

W materiałach do pobrania zamieszczona jest modyfikacja zapisów Wzoru umowy - Załącznik nr 11 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020862/01 z dnia 2021-03-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Identyfikator postępowania w miniportalu

d6fe3de5-3fc5-47e5-8193-0b5532e980e3

 Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020862/01 z dnia 2021-03-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Identyfikator postępowania w miniportalu

d6fe3de5-3fc5-47e5-8193-0b5532e980e3

 Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020862/01 z dnia 2021-03-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

 

 Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020862/01 z dnia 2021-03-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie

 Materiały do pobrania