Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn. ”Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-18/2021/JW

Dotyczy postępowania pn. ”Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn. ”Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-18/2021/JW

Dotyczy postępowania pn. ”Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-18/2021/JW

Dotyczy postępowania pn. ”Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-18/2021/JW

Dotyczy postępowania pn. ”Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania