Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. ”Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego pn. ”Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-21/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. ”Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego pn. ”Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-21/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. ”Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego pn. ”Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-21/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego pn. ”Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-21/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-21/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawy artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-21/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawy artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania