Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 340 000,00  zł brutto.


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00293800/01 z dnia 2021-12-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

29c47688-9c86-42ad-ac16-4b1f0812bd29

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 340 000,00  zł brutto.


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00293800/01 z dnia 2021-12-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

29c47688-9c86-42ad-ac16-4b1f0812bd29

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 340 000,00  zł brutto.


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00293800/01 z dnia 2021-12-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

29c47688-9c86-42ad-ac16-4b1f0812bd29

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 340 000,00  zł brutto.


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00293800/01 z dnia 2021-12-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

29c47688-9c86-42ad-ac16-4b1f0812bd29

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00293800/01 z dnia 2021-12-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

29c47688-9c86-42ad-ac16-4b1f0812bd29

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00293800/01 z dnia 2021-12-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

29c47688-9c86-42ad-ac16-4b1f0812bd29

Materiały do pobrania