Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Dostawa druków medycznych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-4/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa druków medycznych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Dostawa druków medycznych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-4/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa druków medycznych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-4/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa druków medycznych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-4/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa druków medycznych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-4/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa druków medycznych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania