Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wyceną inwestorską (wskaźnikową), obejmującą budowę budynku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Blok Operacyjny oraz adaptację i zagospodarowanie powierzchni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – ok 527 m2 z przeznaczeniem na Przychodnię Przyszpitalną na terenie SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. KEN 1 na działce nr 2622/02 obręb 0001."

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do postępowania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wyceną inwestorską (wskaźnikową), obejmującą budowę budynku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Blok Operacyjny oraz adaptację i zagospodarowanie powierzchni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – ok 527 m2 z przeznaczeniem na Przychodnię Przyszpitalną na terenie SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. KEN 1 na działce nr 2622/02 obręb 0001."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2022/JW

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wyceną inwestorską (wskaźnikową), obejmującą budowę budynku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Blok Operacyjny oraz adaptację i zagospodarowanie powierzchni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – ok 527 m2 z przeznaczeniem na Przychodnię Przyszpitalną na terenie SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. KEN 1 na działce nr 2622/02 obręb 0001."

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wyceną inwestorską (wskaźnikową), obejmującą budowę budynku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Blok Operacyjny oraz adaptację i zagospodarowanie powierzchni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – ok 527 m2 z przeznaczeniem na Przychodnię Przyszpitalną na terenie SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. KEN 1 na działce nr 2622/02 obręb 0001."

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do postępowania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wyceną inwestorską (wskaźnikową), obejmującą budowę budynku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Blok Operacyjny oraz adaptację i zagospodarowanie powierzchni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – ok 527 m2 z przeznaczeniem na Przychodnię Przyszpitalną na terenie SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. KEN 1 na działce nr 2622/02 obręb 0001."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2022/JW

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wyceną inwestorską (wskaźnikową), obejmującą budowę budynku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Blok Operacyjny oraz adaptację i zagospodarowanie powierzchni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – ok 527 m2 z przeznaczeniem na Przychodnię Przyszpitalną na terenie SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. KEN 1 na działce nr 2622/02 obręb 0001."

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do postępowania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wyceną inwestorską (wskaźnikową), obejmującą budowę budynku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Blok Operacyjny oraz adaptację i zagospodarowanie powierzchni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – ok 527 m2 z przeznaczeniem na Przychodnię Przyszpitalną na terenie SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. KEN 1 na działce nr 2622/02 obręb 0001."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2022/JW

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wyceną inwestorską (wskaźnikową), obejmującą budowę budynku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Blok Operacyjny oraz adaptację i zagospodarowanie powierzchni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – ok 527 m2 z przeznaczeniem na Przychodnię Przyszpitalną na terenie SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. KEN 1 na działce nr 2622/02 obręb 0001."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2022/JW

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wyceną inwestorską (wskaźnikową), obejmującą budowę budynku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Blok Operacyjny oraz adaptację i zagospodarowanie powierzchni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – ok 527 m2 z przeznaczeniem na Przychodnię Przyszpitalną na terenie SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. KEN 1 na działce nr 2622/02 obręb 0001."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wyceną inwestorską (wskaźnikową), obejmującą budowę budynku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Blok Operacyjny oraz adaptację i zagospodarowanie powierzchni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – ok 527 m2 z przeznaczeniem na Przychodnię Przyszpitalną na terenie SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. KEN 1 na działce nr 2622/02 obręb 0001."

Materiały do pobrania