Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy – Pakiety nr 2, 5,12,13.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 172 274,52 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 2 - 61 184,30 zł

Pakiet nr 5 - 93 697,02 zł

Pakiet nr 12 - 13 033,66 zł

Pakiet nr 13 - 4 359,54 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy – Pakiety nr 2, 5,12,13.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00060952/01 z dnia 2022-02-17

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy – Pakiety nr 2, 5,12,13.

Identyfikator postępowania w miniportalu

58f985e2-99f1-4fd9-96e5-6347261fdf31

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy – Pakiety nr 2, 5,12,13.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 172 274,52 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 2 - 61 184,30 zł

Pakiet nr 5 - 93 697,02 zł

Pakiet nr 12 - 13 033,66 zł

Pakiet nr 13 - 4 359,54 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy – Pakiety nr 2, 5,12,13.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00060952/01 z dnia 2022-02-17

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy – Pakiety nr 2, 5,12,13.

Identyfikator postępowania w miniportalu

58f985e2-99f1-4fd9-96e5-6347261fdf31

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 172 274,52 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 2 - 61 184,30 zł

Pakiet nr 5 - 93 697,02 zł

Pakiet nr 12 - 13 033,66 zł

Pakiet nr 13 - 4 359,54 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy – Pakiety nr 2, 5,12,13.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00060952/01 z dnia 2022-02-17

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy – Pakiety nr 2, 5,12,13.

Identyfikator postępowania w miniportalu

58f985e2-99f1-4fd9-96e5-6347261fdf31

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy – Pakiety nr 2, 5,12,13.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00060952/01 z dnia 2022-02-17

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy – Pakiety nr 2, 5,12,13.

Identyfikator postępowania w miniportalu

58f985e2-99f1-4fd9-96e5-6347261fdf31

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00060952/01 z dnia 2022-02-17

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy – Pakiety nr 2, 5,12,13.

Identyfikator postępowania w miniportalu

58f985e2-99f1-4fd9-96e5-6347261fdf31

Materiały do pobrania