Zgodnie z decyzją NFZ od 01 kwietnia 2022 r. zaprzestaje się finansowania punktów pobrań wymazów na badania PCR w kierunku Covid-19. Tym samym punkt pobrań zlokalizowany na terenie SPZZOZ w Wyszkowie kończy działalność.