Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 666 227,38 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 55 176,12 zł

Pakiet nr 2 - 70 511,26 zł

Pakiet nr 3 - 42 465,60 zł

Pakiet nr 4 - 32 772,60 zł

Pakiet nr 5 - 20 272,68 zł

Pakiet nr 6 - 126 419,40 zł

Pakiet nr 7 - 171 519,12 zł

Pakiet nr 8 - 7 311,60 zł

Pakiet nr 9 - 59 400,00 zł

Pakiet nr 10 - 80 379,00 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 3 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00134608/01 z dnia 2022-04-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8ad2d42f-0c2a-453f-9ae7-6207379fe676

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 666 227,38 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 55 176,12 zł

Pakiet nr 2 - 70 511,26 zł

Pakiet nr 3 - 42 465,60 zł

Pakiet nr 4 - 32 772,60 zł

Pakiet nr 5 - 20 272,68 zł

Pakiet nr 6 - 126 419,40 zł

Pakiet nr 7 - 171 519,12 zł

Pakiet nr 8 - 7 311,60 zł

Pakiet nr 9 - 59 400,00 zł

Pakiet nr 10 - 80 379,00 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 3 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00134608/01 z dnia 2022-04-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8ad2d42f-0c2a-453f-9ae7-6207379fe676

Materiały do pobrania

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 666 227,38 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 55 176,12 zł

Pakiet nr 2 - 70 511,26 zł

Pakiet nr 3 - 42 465,60 zł

Pakiet nr 4 - 32 772,60 zł

Pakiet nr 5 - 20 272,68 zł

Pakiet nr 6 - 126 419,40 zł

Pakiet nr 7 - 171 519,12 zł

Pakiet nr 8 - 7 311,60 zł

Pakiet nr 9 - 59 400,00 zł

Pakiet nr 10 - 80 379,00 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 3 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00134608/01 z dnia 2022-04-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8ad2d42f-0c2a-453f-9ae7-6207379fe676

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 666 227,38 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 55 176,12 zł

Pakiet nr 2 - 70 511,26 zł

Pakiet nr 3 - 42 465,60 zł

Pakiet nr 4 - 32 772,60 zł

Pakiet nr 5 - 20 272,68 zł

Pakiet nr 6 - 126 419,40 zł

Pakiet nr 7 - 171 519,12 zł

Pakiet nr 8 - 7 311,60 zł

Pakiet nr 9 - 59 400,00 zł

Pakiet nr 10 - 80 379,00 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 3 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00134608/01 z dnia 2022-04-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8ad2d42f-0c2a-453f-9ae7-6207379fe676

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 666 227,38 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 55 176,12 zł

Pakiet nr 2 - 70 511,26 zł

Pakiet nr 3 - 42 465,60 zł

Pakiet nr 4 - 32 772,60 zł

Pakiet nr 5 - 20 272,68 zł

Pakiet nr 6 - 126 419,40 zł

Pakiet nr 7 - 171 519,12 zł

Pakiet nr 8 - 7 311,60 zł

Pakiet nr 9 - 59 400,00 zł

Pakiet nr 10 - 80 379,00 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 3 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00134608/01 z dnia 2022-04-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8ad2d42f-0c2a-453f-9ae7-6207379fe676

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 3 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00134608/01 z dnia 2022-04-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8ad2d42f-0c2a-453f-9ae7-6207379fe676

Materiały do pobrania

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 3 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00134608/01 z dnia 2022-04-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8ad2d42f-0c2a-453f-9ae7-6207379fe676

Materiały do pobrania

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 3 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00134608/01 z dnia 2022-04-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8ad2d42f-0c2a-453f-9ae7-6207379fe676

Materiały do pobrania

Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 3 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00134608/01 z dnia 2022-04-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8ad2d42f-0c2a-453f-9ae7-6207379fe676

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00134608/01 z dnia 2022-04-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8ad2d42f-0c2a-453f-9ae7-6207379fe676

Materiały do pobrania