Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 668 283,30 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 27 012,96 zł

Pakiet nr 2 - 19 897,00 zł

Pakiet nr 3 - 4 475,26 zł

Pakiet nr 4 - 869,40 zł

Pakiet nr 5 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 6 - 14 472,00 zł

Pakiet nr 7 - 32 488,56 zł

Pakiet nr 8 - 69 260,40 zł

Pakiet nr 9 - 12 668,40 zł

Pakiet nr 10 - 210 786,30 zł

Pakiet nr 11 - 6 416,50 zł

Pakiet nr 12 - 48 855,96 zł

Pakiet nr 13 - 4 406,40 zł

Pakiet nr 14 - 96 600,33 zł

Pakiet nr 15 - 9 679,50 zł

Pakiet nr 16 - 35 722,08 zł

Pakiet nr 17 - 11 104,65 zł

Pakiet nr 18 - 4 968,00 zł

Pakiet nr 19 - 1 506,60 zł

Pakiet nr 20 - 17 835,00 zł

Pakiet nr 21 - 19 791,00 zł

Pakiet nr 22 - 4 455,00 zł

Pakiet nr 23 - 5 292,00 zł


INFORMACJA!

Zamawiający wyjaśnia, że do zamieszczonego  Załącznika nr 2 obowiązują udzielone odpowiedzi na pytania.


UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144930/01 z dnia 2022-05-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9fb6b9ad-3c0b-4612-b1ab-19f84e1d0941

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 668 283,30 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 27 012,96 zł

Pakiet nr 2 - 19 897,00 zł

Pakiet nr 3 - 4 475,26 zł

Pakiet nr 4 - 869,40 zł

Pakiet nr 5 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 6 - 14 472,00 zł

Pakiet nr 7 - 32 488,56 zł

Pakiet nr 8 - 69 260,40 zł

Pakiet nr 9 - 12 668,40 zł

Pakiet nr 10 - 210 786,30 zł

Pakiet nr 11 - 6 416,50 zł

Pakiet nr 12 - 48 855,96 zł

Pakiet nr 13 - 4 406,40 zł

Pakiet nr 14 - 96 600,33 zł

Pakiet nr 15 - 9 679,50 zł

Pakiet nr 16 - 35 722,08 zł

Pakiet nr 17 - 11 104,65 zł

Pakiet nr 18 - 4 968,00 zł

Pakiet nr 19 - 1 506,60 zł

Pakiet nr 20 - 17 835,00 zł

Pakiet nr 21 - 19 791,00 zł

Pakiet nr 22 - 4 455,00 zł

Pakiet nr 23 - 5 292,00 zł


INFORMACJA!

Zamawiający wyjaśnia, że do zamieszczonego  Załącznika nr 2 obowiązują udzielone odpowiedzi na pytania.


UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144930/01 z dnia 2022-05-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9fb6b9ad-3c0b-4612-b1ab-19f84e1d0941

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 668 283,30 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 27 012,96 zł

Pakiet nr 2 - 19 897,00 zł

Pakiet nr 3 - 4 475,26 zł

Pakiet nr 4 - 869,40 zł

Pakiet nr 5 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 6 - 14 472,00 zł

Pakiet nr 7 - 32 488,56 zł

Pakiet nr 8 - 69 260,40 zł

Pakiet nr 9 - 12 668,40 zł

Pakiet nr 10 - 210 786,30 zł

Pakiet nr 11 - 6 416,50 zł

Pakiet nr 12 - 48 855,96 zł

Pakiet nr 13 - 4 406,40 zł

Pakiet nr 14 - 96 600,33 zł

Pakiet nr 15 - 9 679,50 zł

Pakiet nr 16 - 35 722,08 zł

Pakiet nr 17 - 11 104,65 zł

Pakiet nr 18 - 4 968,00 zł

Pakiet nr 19 - 1 506,60 zł

Pakiet nr 20 - 17 835,00 zł

Pakiet nr 21 - 19 791,00 zł

Pakiet nr 22 - 4 455,00 zł

Pakiet nr 23 - 5 292,00 zł


INFORMACJA!

Zamawiający wyjaśnia, że do zamieszczonego  Załącznika nr 2 obowiązują udzielone odpowiedzi na pytania.


UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144930/01 z dnia 2022-05-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9fb6b9ad-3c0b-4612-b1ab-19f84e1d0941

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 668 283,30 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 27 012,96 zł

Pakiet nr 2 - 19 897,00 zł

Pakiet nr 3 - 4 475,26 zł

Pakiet nr 4 - 869,40 zł

Pakiet nr 5 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 6 - 14 472,00 zł

Pakiet nr 7 - 32 488,56 zł

Pakiet nr 8 - 69 260,40 zł

Pakiet nr 9 - 12 668,40 zł

Pakiet nr 10 - 210 786,30 zł

Pakiet nr 11 - 6 416,50 zł

Pakiet nr 12 - 48 855,96 zł

Pakiet nr 13 - 4 406,40 zł

Pakiet nr 14 - 96 600,33 zł

Pakiet nr 15 - 9 679,50 zł

Pakiet nr 16 - 35 722,08 zł

Pakiet nr 17 - 11 104,65 zł

Pakiet nr 18 - 4 968,00 zł

Pakiet nr 19 - 1 506,60 zł

Pakiet nr 20 - 17 835,00 zł

Pakiet nr 21 - 19 791,00 zł

Pakiet nr 22 - 4 455,00 zł

Pakiet nr 23 - 5 292,00 zł


INFORMACJA!

Zamawiający wyjaśnia, że do zamieszczonego  Załącznika nr 2 obowiązują udzielone odpowiedzi na pytania.


UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144930/01 z dnia 2022-05-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9fb6b9ad-3c0b-4612-b1ab-19f84e1d0941

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 666 227,38 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 27 012,96 zł

Pakiet nr 2 - 19 897,00 zł

Pakiet nr 3 - 4 475,26 zł

Pakiet nr 4 - 869,40 zł

Pakiet nr 5 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 6 - 14 472,00 zł

Pakiet nr 7 - 32 488,56 zł

Pakiet nr 8 - 69 260,40 zł

Pakiet nr 9 - 12 668,40 zł

Pakiet nr 10 - 210 786,30 zł

Pakiet nr 11 - 6 416,50 zł

Pakiet nr 12 - 48 855,96 zł

Pakiet nr 13 - 4 406,40 zł

Pakiet nr 14 - 96 600,33 zł

Pakiet nr 15 - 9 679,50 zł

Pakiet nr 16 - 35 722,08 zł

Pakiet nr 17 - 11 104,65 zł

Pakiet nr 18 - 4 968,00 zł

Pakiet nr 19 - 1 506,60 zł

Pakiet nr 20 - 17 835,00 zł

Pakiet nr 21 - 19 791,00 zł

Pakiet nr 22 - 4 455,00 zł

Pakiet nr 23 - 5 292,00 zł


INFORMACJA!

Zamawiający wyjaśnia, że do zamieszczonego  Załącznika nr 2 obowiązują udzielone odpowiedzi na pytania.


UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144930/01 z dnia 2022-05-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9fb6b9ad-3c0b-4612-b1ab-19f84e1d0941

Materiały do pobrania

INFORMACJA!

Zamawiający wyjaśnia, że do zamieszczonego  Załącznika nr 2 obowiązują udzielone odpowiedzi na pytania.


UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144930/01 z dnia 2022-05-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9fb6b9ad-3c0b-4612-b1ab-19f84e1d0941

Materiały do pobrania

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144930/01 z dnia 2022-05-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9fb6b9ad-3c0b-4612-b1ab-19f84e1d0941

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144930/01 z dnia 2022-05-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9fb6b9ad-3c0b-4612-b1ab-19f84e1d0941

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144930/01 z dnia 2022-05-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9fb6b9ad-3c0b-4612-b1ab-19f84e1d0941

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144930/01 z dnia 2022-05-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9fb6b9ad-3c0b-4612-b1ab-19f84e1d0941

Materiały do pobrania