Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 840 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 3 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00193911/01 z dnia 2022-06-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b30e57a9-465a-4d78-bb97-5848b7a4be1c

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 840 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 3 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00193911/01 z dnia 2022-06-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b30e57a9-465a-4d78-bb97-5848b7a4be1c

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 840 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 3 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00193911/01 z dnia 2022-06-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b30e57a9-465a-4d78-bb97-5848b7a4be1c

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 840 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 3 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00193911/01 z dnia 2022-06-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b30e57a9-465a-4d78-bb97-5848b7a4be1c

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 3 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00193911/01 z dnia 2022-06-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b30e57a9-465a-4d78-bb97-5848b7a4be1c

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00193911/01 z dnia 2022-06-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b30e57a9-465a-4d78-bb97-5848b7a4be1c

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00193911/01 z dnia 2022-06-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b30e57a9-465a-4d78-bb97-5848b7a4be1c

Materiały do pobrania