Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 898 029,80 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 203 348,00 219 615,84
2 87 758,00 94 778,64
3 440 855,00 476 123,40
4 314 140,00 339 271,20
5 256 490,00 277 009,20
6 134 100,00 144 828,00
7 85 900,00 92 772,00
8 184 144,00 198 875,52
9 50 700,00 54 756,00

Sprostowanie odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S108 07/06/2022 304436-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 108-304436

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304436-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e0164bba-a5b1-47dc-9f75-278f4a433df6

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 898 029,80 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 203 348,00 219 615,84
2 87 758,00 94 778,64
3 440 855,00 476 123,40
4 314 140,00 339 271,20
5 256 490,00 277 009,20
6 134 100,00 144 828,00
7 85 900,00 92 772,00
8 184 144,00 198 875,52
9 50 700,00 54 756,00

Sprostowanie odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S108 07/06/2022 304436-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 108-304436

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304436-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e0164bba-a5b1-47dc-9f75-278f4a433df6

Materiały do pobrania

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 898 029,80 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 203 348,00 219 615,84
2 87 758,00 94 778,64
3 440 855,00 476 123,40
4 314 140,00 339 271,20
5 256 490,00 277 009,20
6 134 100,00 144 828,00
7 85 900,00 92 772,00
8 184 144,00 198 875,52
9 50 700,00 54 756,00

Sprostowanie odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S108 07/06/2022 304436-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 108-304436

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304436-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e0164bba-a5b1-47dc-9f75-278f4a433df6

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 898 029,80 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 203 348,00 219 615,84
2 87 758,00 94 778,64
3 440 855,00 476 123,40
4 314 140,00 339 271,20
5 256 490,00 277 009,20
6 134 100,00 144 828,00
7 85 900,00 92 772,00
8 184 144,00 198 875,52
9 50 700,00 54 756,00

Sprostowanie odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S108 07/06/2022 304436-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 108-304436

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304436-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e0164bba-a5b1-47dc-9f75-278f4a433df6

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 898 029,80 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 203 348,00 219 615,84
2 87 758,00 94 778,64
3 440 855,00 476 123,40
4 314 140,00 339 271,20
5 256 490,00 277 009,20
6 134 100,00 144 828,00
7 85 900,00 92 772,00
8 184 144,00 198 875,52
9 50 700,00 54 756,00

Sprostowanie odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S108 07/06/2022 304436-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 108-304436

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304436-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e0164bba-a5b1-47dc-9f75-278f4a433df6

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 898 029,80 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 203 348,00 219 615,84
2 314 140,00 339 271,20
3 85 900,00 92 772,00
4 87 758,00 94 778,64
5 134 100,00 144 828,00
6 50 700,00 54 756,00
7 184 144,00 198 875,52
8 440 855,00 476 123,40
9 256 490,00 277 009,20

Sprostowanie odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S108 07/06/2022 304436-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 108-304436

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304436-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e0164bba-a5b1-47dc-9f75-278f4a433df6

Materiały do pobrania

Sprostowanie odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S108 07/06/2022 304436-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 108-304436

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304436-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e0164bba-a5b1-47dc-9f75-278f4a433df6

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 i 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S108 07/06/2022 304436-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 108-304436

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304436-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e0164bba-a5b1-47dc-9f75-278f4a433df6

Materiały do pobrania

Dz.U./S S108 07/06/2022 304436-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 108-304436

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304436-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e0164bba-a5b1-47dc-9f75-278f4a433df6

Materiały do pobrania