Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy-Pakiet nr 8.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy-Pakiet nr 8.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 7 311,60 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00200080/01 z dnia 2022-06-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy-Pakiet nr 8.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1ce641e2-4337-4dec-9036-8a7f663df791

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy-Pakiet nr 8.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy-Pakiet nr 8.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 7 311,60 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00200080/01 z dnia 2022-06-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy-Pakiet nr 8.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1ce641e2-4337-4dec-9036-8a7f663df791

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy-Pakiet nr 8.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 7 311,60 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00200080/01 z dnia 2022-06-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy-Pakiet nr 8.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1ce641e2-4337-4dec-9036-8a7f663df791

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 7 311,60 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00200080/01 z dnia 2022-06-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy-Pakiet nr 8.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1ce641e2-4337-4dec-9036-8a7f663df791

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00200080/01 z dnia 2022-06-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy-Pakiet nr 8.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1ce641e2-4337-4dec-9036-8a7f663df791

Materiały do pobrania