Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 147 769,92 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00205110/01 z dnia 2022-06-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9a4b574f-94b2-41c1-a00a-f4d9977abbad

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 147 769,92 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00205110/01 z dnia 2022-06-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9a4b574f-94b2-41c1-a00a-f4d9977abbad

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 147 769,92 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00205110/01 z dnia 2022-06-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9a4b574f-94b2-41c1-a00a-f4d9977abbad

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00205110/01 z dnia 2022-06-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9a4b574f-94b2-41c1-a00a-f4d9977abbad

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00205110/01 z dnia 2022-06-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9a4b574f-94b2-41c1-a00a-f4d9977abbad

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00205110/01 z dnia 2022-06-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

9a4b574f-94b2-41c1-a00a-f4d9977abbad

Materiały do pobrania