Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 000 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00211156/01 z dnia 2022-06-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

64a7be36-b59e-4e45-b926-6095bf6167e8

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 000 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00211156/01 z dnia 2022-06-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

64a7be36-b59e-4e45-b926-6095bf6167e8

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 000 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00211156/01 z dnia 2022-06-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

64a7be36-b59e-4e45-b926-6095bf6167e8

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 000 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00211156/01 z dnia 2022-06-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

64a7be36-b59e-4e45-b926-6095bf6167e8

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00211156/01 z dnia 2022-06-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

64a7be36-b59e-4e45-b926-6095bf6167e8

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00211156/01 z dnia 2022-06-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

64a7be36-b59e-4e45-b926-6095bf6167e8

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00211156/01 z dnia 2022-06-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

64a7be36-b59e-4e45-b926-6095bf6167e8

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00211156/01 z dnia 2022-06-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG oraz adaptacja pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

64a7be36-b59e-4e45-b926-6095bf6167e8

Materiały do pobrania