Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia - Pakiet nr 8 i 9.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 228 190,50 zł, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
8 205 522,50 221 964,30
9 5 765,00 6 226,20
RAZEM 211 287,50 zł 228 190,50 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00390909/01 z dnia 2022-10-13

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

7cf24841-90ce-4985-b3dc-db30a6de91c2

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia - Pakiet nr 8 i 9.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 228 190,50 zł, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
8 205 522,50 221 964,30
9 5 765,00 6 226,20
RAZEM 211 287,50 zł 228 190,50 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00390909/01 z dnia 2022-10-13

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

7cf24841-90ce-4985-b3dc-db30a6de91c2

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 228 190,50 zł, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
8 205 522,50 221 964,30
9 5 765,00 6 226,20
RAZEM 211 287,50 zł 228 190,50 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00390909/01 z dnia 2022-10-13

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

7cf24841-90ce-4985-b3dc-db30a6de91c2

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 228 190,50 zł, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
8 205 522,50 221 964,30
9 5 765,00 6 226,20
RAZEM 211 287,50 zł 228 190,50 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00390909/01 z dnia 2022-10-13

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

7cf24841-90ce-4985-b3dc-db30a6de91c2

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00390909/01 z dnia 2022-10-13

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

7cf24841-90ce-4985-b3dc-db30a6de91c2

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00390909/01 z dnia 2022-10-13

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

7cf24841-90ce-4985-b3dc-db30a6de91c2

Materiały do pobrania