Informacja w przedmiocie: Dostawa szybkich testów diagnostycznych,odczynników do analityki ogólnej oraz materiałów pomocniczych, barwników do hematologii.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00465105 z dnia 2022-11-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa szybkich testów diagnostycznych,odczynników do analityki ogólnej oraz materiałów pomocniczych, barwników do hematologii.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00465105 z dnia 2022-11-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa szybkich testów diagnostycznych,odczynników do analityki ogólnej oraz materiałów pomocniczych, barwników do hematologii.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00465105 z dnia 2022-11-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa szybkich testów diagnostycznych,odczynników do analityki ogólnej oraz materiałów pomocniczych, barwników do hematologii.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00465105 z dnia 2022-11-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa szybkich testów diagnostycznych,odczynników do analityki ogólnej oraz materiałów pomocniczych, barwników do hematologii.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij