Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181237/01 z dnia 2023-04-18

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij