Rzecznik Praw Pacjenta wydał „Nawigator pacjenta”. Informator ma służyć pacjentom w uporządkowaniu informacji jak funkcjonować w systemie ochrony zdrowia i gdzie oraz w jakich sytuacjach szukać pomocy. Zachęcamy do zapoznania się.
Nawigator Pacjenta
 
Rzecznik Praw Pacjenta wydał „Nawigator pacjenta”. Informator ma służyć pacjentom w uporządkowaniu informacji jak funkcjonować w systemie ochrony zdrowia i gdzie oraz w jakich sytuacjach szukać pomocy. Zachęcamy do zapoznania się. Nawigator Pacjenta  
Rzecznik Praw Pacjenta wydał „Nawigator pacjenta”. Informator ma służyć pacjentom w uporządkowaniu informacji jak funkcjonować w systemie ochrony zdrowia i gdzie oraz w jakich sytuacjach szukać pomocy. Zachęcamy do zapoznania się.
Nawigator Pacjenta int
 
Rzecznik Praw Pacjenta wydał „Nawigator pacjenta”. Informator ma służyć pacjentom w uporządkowaniu informacji jak funkcjonować w systemie ochrony zdrowia i gdzie oraz w jakich sytuacjach szukać pomocy. Zachęcamy do zapoznania się.
Nawigator Pacjenta int
 
Rzecznik Praw Pacjenta wydał „Nawigator pacjenta”. Informator ma służyć pacjentom w uporządkowaniu informacji jak funkcjonować w systemie ochrony zdrowia i gdzie oraz w jakich sytuacjach szukać pomocy. Zachęcamy do zapoznania się. Nawigator Pacjenta int