Ogłoszenie nr 2023/BZP 00304825/01 z dnia 2023-07-13

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa gazów medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00304825/01 z dnia 2023-07-13

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa gazów medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij