Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-37/2023/JW

Dotyczy postępowania „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-37/2023/JW

Dotyczy postępowania „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-37/2023/JW

Dotyczy postępowania „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-37/2023/JW

Dotyczy postępowania „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/A/62/2023

Dotyczy postępowania „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania