Ogłoszenie nr 2023/BZP 00468926/01 z dnia 2023-10-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij