Sprostowanie pytania nr 8 do SWZ oraz poprawiony Załącznik nr 2 OPZ Pakiet nr 2 wyp do histeroskopu - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ.

Brak możliwości zamieszczenia odpowiedzi na portalu ezamowienia.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2023/BZP 00497473/01 z dnia 2023-11-16

Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – Zakup wyposażenia.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Sprostowanie pytania nr 8 do SWZ oraz poprawiony Załącznik nr 2 OPZ Pakiet nr 2 wyp do histeroskopu - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ.

Brak możliwości zamieszczenia odpowiedzi na portalu ezamowienia.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2023/BZP 00497473/01 z dnia 2023-11-16

Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – Zakup wyposażenia.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ.

Brak możliwości zamieszczenia odpowiedzi na portalu ezamowienia.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2023/BZP 00497473/01 z dnia 2023-11-16

Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – Zakup wyposażenia.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00497473/01 z dnia 2023-11-16

Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – Zakup wyposażenia.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij